Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Framför din åsikt om vinterunderhållet av gatorna i Helsingfors

Dela
Berätta vad du anser om vinterunderhållet av gatorna i Helsingfors. Finns det någon plats i staden som du i synnerhet vill berömma eller kritisera? Staden ber Helsingforsbor och besökare i staden att besvara en enkät om hur vinterunderhållet har lyckats under vintern 2022–2023.
Plöjning i Skomakarböle. Bild: Roni Rekomaa.
Plöjning i Skomakarböle. Bild: Roni Rekomaa.

I enkäten får du besvara frågor om vinterunderhållet av trottoarer, cykelvägar och körbanor samt de friluftsleder och parkvägar som plogas.

Det tar 5–10 minuter att besvara enkäten. Svaren från enkäten används för att utveckla underhållet. Du kan besvara den kartbaserade enkäten på finska, svenska eller engelska.

Besvara enkäten (kartbaserad)

Kortadress: https://bit.ly/talvikunnossapito23

Personer med nedsatt syn har möjlighet att besvara en tillgänglighetsanpassad enkät.

Besvara enkäten för personer med nedsatt syn (tillgänglighetsanpassad)

Kortadress: https://bit.ly/talvikunnossapito23-kartaton

Besvara enkäten senast den 20 mars 2023. Om du vill ge specifik respons som kräver omedelbara åtgärder, kan du skicka ett meddelande via stadens responskanal: hel.fi/respons.

Energisparåtgärderna och effekter av kriget i Ukraina har utmanat vinterunderhållet

I år har nya försök genomförts inom snöarbetet bland annat i fråga om uppläggning och lagring av snö. I vinter har parkeringsplatser i Vallgård samt i Bortre Tölö använts som snödeponier. I försöket lagras snö på parkeringsplatserna och den forslas inte bort.

”Vi genomför årligen en enkät om vinterunderhållet, eftersom respons från Helsingforsborna är viktig. Vi granskar enkätresultaten och kartmarkeringarna områdesvis och använder oss av dem när vi organiserar vinterunderhållet och utvecklar vårt arbete. I vinter har vi glädjande nog även fått mer positiv respons. Vi beaktar responsen och den är viktig, även om vi inte nödvändigtvis kan åstadkomma en förbättring på varje enskild gata omedelbart”, säger Tarja Myller, teamchef för underhållet av gatuområdena inom Helsingfors stadsmiljösektor.

I Helsingfors finns det totalt nio snötippar. Snötippen på Ärtholmen har varit tillgänglig endast dagtid klockan 7–22 i vinter.

Råvarubristen och energikrisen till följd av kriget i Ukraina har påverkat även vinterunderhållet. Tillgången på saltlösning har varit begränsad och bristen på den har påverkat särskilt underhållsmetoderna på cykel- och gångvägar med effektiviserat vinterunderhåll. För att spara el har staden i vinter frångått uppvärmning av trappor som ska underhållas.

Rutterna med effektiviserat underhåll utökades inför vintern 2022–2023 och omfattar nu 95 kilometer cykel- och gångvägar.

Så här sköter Helsingfors vinterunderhållet

Gatorna i Helsingfors plogas alltid i enlighet med underhållsklasser som bestämts i förväg. Arbetet har prioriterats så att huvudlederna, gatorna med kollektivtrafik och de viktigaste gång- och cykelvägarna underhålls först. Därefter kommer bostadsgatorna.

Staden ansvarar för halkbekämpningen på körbanorna och cykelvägarna samt trottoarerna i förstadsområdena. I innerstaden ansvarar fastighetsägarna för underhållet av trottoarer.

Det finns cirka 1 200 kilometer gator och vägar för biltrafik där staden ansvarar för underhållet samt cirka 2 500 kilometer cykel- och gångvägar.

Nyckelord

Kontakter

Frågor gällande enkäten:
Sari Yli-Säntti
kvalitetsansvarig, allmänna områden
stadsmiljösektorn
tfn (09) 3102 3764
sari.yli-santti@hel.fi


Frågor gällande vinterunderhållet av gator:
Tarja Myller
teamchef, enheten för gatuunderhåll
stadsmiljösektorn
tfn (09) 3103 8538
tarja.myller@hel.fi

Bilder

Plöjning i Skomakarböle. Bild: Roni Rekomaa.
Plöjning i Skomakarböle. Bild: Roni Rekomaa.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Competition seeks an implementer for the island of Puotilanranta2.6.2023 14:20:23 EEST | Press release

The City of Helsinki is looking for a partner for the development and implementation of an island that is to be constructed in Puotilanranta. A new neighbourhood for approximately 2,700 residents is being planned in the area of the current Puotila marina, close to the services of Itäkeskus. One of the districts of the area will take the form of an island, the design and implementation of which will be chosen in this competition. The Urban Environment Committee will discuss the Puotilanranta island competition in its meeting on 6 June 2023.

Helsingfors utlyser tävling för ön i Botbygårdsstranden2.6.2023 14:13:38 EEST | Tiedote

Helsingfors stad söker en partner för att utforma och anlägga den ö som ska byggas i Botbygårdsstranden. I området kring nuvarande Botby gårds småbåtshamn, i närheten av tjänsterna i Östra centrum, planerar man ett nytt grannskap för cirka 2 700 invånare. Ett av kvarteren i området kommer att realiseras i form av en ö, och det är planeringen och byggandet av den som tävlingen gäller. Stadsmiljönämnden behandlar ötävlingen i Botbygårdsstranden på sitt sammanträde den 6 juni 2023.

Puotilanrannan saarelle etsitään toteuttajaa kilpailun kautta2.6.2023 14:05:44 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki etsii kumppania Puotilanrantaan rakennettavan saaren kehittämiseen ja toteuttamiseen. Nykyisen Puotilan venesataman alueelle, lähelle Itäkeskuksen palveluja, suunnitellaan uutta naapurustoa noin 2 700 asukkaalle. Yksi alueen kortteleista tullaan toteuttamaan saarena, jonka suunnittelua ja toteutusta kilpailu koskee. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Puotilanrannan saarikilpailua kokouksessaan 6.6.2023.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 1.6.20231.6.2023 18:38:50 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 1.6.2023. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 15.6.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum