Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Framförhållning är den bästa beredskapen inför förändringarna i omvärlden

Dela
I samarbetsgruppen för övergripande säkerhet skapades nätverk och framfördes senaste nytt om uppdateringen av samhällets säkerhetsstrategi, beredningen av nationella riskbedömningar, cyberhoten och beredskapen inför dem samt om säkerhetsfrågor inom EU.

Samarbetsgruppen för övergripande säkerhet, som sammanträdde under ledning av Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland, diskuterade 29.3.2023 beredskap, framförhållning, samarbete och förändringarna i vår omvärld.

Ordförande för sammankomsten, överdirektör Marko Pukkinen, påminde om att vår omvärld just nu är svår att förutse.

”I dagsläget är det svårt att skilja mellan inre och yttre säkerhet. Också vårt nära förestående NATO-medlemskap återspeglas i vår säkerhet och i vår framtida beredskap. När det gäller säkerhetsfrågor har vi tagit ett stort steg framåt jämfört med situationen för några år sedan.”

Finland satsar på planering och övning

Under dagen fick deltagarna en heltäckande bild av uppdateringen av samhällets säkerhetsstrategi, beredningen av nationella riskbedömningar, cyberhoten och beredskapen inför dem, samt av EU:s säkerhetsfrågor.

Avsikten är att säkerhetsstrategin ska uppdateras före nästa år. Mirva Ojala, specialsakkunnig i Säkerhetskommittén, berättade att förslag från landskapsförbunden och kommunerna för närvarande samlas in i samarbete med Kommunförbundet. I uppdateringsarbetet beaktas allt noggrannare också den mentala kriståligheten.

Ojala påminde också om att krismedvetenheten i Finland för närvarande är starkare än på flera årtionden. Man satsar på beredskap, planering och övning. Också betydelsen av internationellt samarbete har identifierats och regionutvecklingen beaktas ur beredskapssynvinkel, utan att kommunernas centrala roll glöms bort.

Cybersäkerhetsexperten Catharina Candolin från OP-gruppen fördjupade åhörarnas förståelse för cyberpåverkan och hur man kan försvara sig mot den.

Maria Kokkonen, tf. chef för EU-kommissionens representation i Finland och chef för politisk rapportering, berättade bland annat om hur EU:s gemensamma räddnings- och sjukvårdsmaterial lagras i Finland. I och med projektet blir Finland en viktig aktör när det gäller att öka säkerheten i Europa.

Den övergripande säkerheten baserar sig på omfattande samarbete

Ett av målen för seminariedagen var att öka samarbetet och skapa nätverk.

”Den övergripande säkerheten är en finländsk samarbetsmodell för beredskap där samhällets livsviktiga funktioner sköts gemensamt, i samarbete mellan myndigheter, kommuner, organisationer och näringslivet. Också den här dagen har för sin del ökat samarbetet inom vårt område”, betonade överdirektör Marko Pukkinen.

Tillställningen för samarbetsgruppen för övergripande säkerhet ordnades samtidigt i Vasa, Tammerfors, Jyväskylä och på webben i form av ett seminarium där cirka hundra centrala aktörer i regionen deltog.

Mer information:
Överdirektör Marko Pukkinen, marko.pukkinen@rfv.fi, tfn 0295 018 582
Direktör Tarja Wiikinkoski, tarja.wiikinkoski@rfv.fi, tfn 0295 018 800
Utvecklingschef Harri Varhama, harri.varhama@rfv.fi tfn 0295 018 558

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum