Vasa Elektriska Ab

Framtidens värmeenergilager togs ibruk i Vasa

Dela

I Vasklot, Vasa invigdes idag det värmeenergilager, som ska bredda stadens värmeproduktion. Det innovativa energilagret kommer att ha en betydande roll även i framtiden. Förutom att andelen stenkol tack vare lösningen omgående blir allt mindre i värmeproduktionen, tillför lagret även stor flexibilitet vad gäller framtida produktionssätt.

I framtiden kan värmeenergilagret utnyttjas oberoende av produktionssätt, vilket gör det till ett ypperligt exempel på koppling av olika energisektorer. Bild: EPV Energi
I framtiden kan värmeenergilagret utnyttjas oberoende av produktionssätt, vilket gör det till ett ypperligt exempel på koppling av olika energisektorer. Bild: EPV Energi

Energilagret har under sommaren provkörts och förladdats med överskottsvärme från Westenergys avfallsförbränningsanläggning. Den lagrade värmeenergin har även urladdats och överförts till fjärrvärmenätet.

Vintertid uppvärms lagret med värme från kraftverket i Vasklot, och således kan den värme som uppstår i samband med elproduktionen tas till vara bättre än tidigare. Samtidigt kan användningen av stenkol i fjärrvärmeproduktionen minska med ytterligare 30 %. Energisystemet har dessutom försetts med ett separat datasystem, som med hjälp av avancerade algoritmer kan styra lagret och energisystemet i sin helhet på basen av elens marknadspris.

I framtiden kan värmeenergilagret utnyttjas oberoende av produktionssätt. Det gör lagret till ett ypperligt exempel på koppling av olika energisektorer (sk. sector coupling).

- Lösningen möjliggör att energilagret kan användas oberoende av vad energiproduktionen kommer att basera sig på i framtiden. Till exempel kunde lagret laddas med vind- eller solkraft. När det en blåsig dag finns ett överflöd på vindkraft, kan den användas till att ladda lagret, konstaterar Vasa Elektriskas verkställande direktör Stefan Damlin.

Energilagret är en långvarig lösning

- Grottorna som utgör lagret är i utgångspunkt eviga. Den teknologi vi nu har installerat är lätt att underhålla och vid behov förnya ifall nya lösningar krävs. Och just det gör lagret till något vi kan dra stor nytta av också i framtida energilösningar, förklarar direktör Mats Söderlund, som på EPV Energi ansvarar för kraftvärmeaffärsverksamheten.

Värmeenergilagret i Vasklot är till volymen det största i sitt slag i Finland *) bland ibruktagna lösningar. Grottornas totala volym uppgår till 210 000 m3, laddnings- och urladdningseffekten är 100 MW. Ett motsvarande energilager byggs i Helsingfors och förväntas vara färdigt år 2021.

Fakta om grottorna i Vasklot:

  • Volymen är 150 000 m³ och 60 000 m³
    *) Världens hittills största värmeenergilager lär finnas i Vojens, Danmark. Dess volym uppgår till 203 000 m3.
  • Laddnings- och urladdningseffekten är 100 MW, vilket räcker till 4–20 dygn beroende på urladdningseffekt. Som jämförelse kan nämnas Nordens största elbatteri, som ännu är under uppbyggnad, vars laddnings- och urladdningseffekt uppgår till 6 MW.
  • Energilagrets kapacitet är 7–9 gigawattimmar
  • Lagret ligger under jorden på 30 meters djup
  • Storlek: höjd 22 och 30 meter, längd 178 meter och 313 meter
  • Byggdes på 1970-talet för lagring av olja.
  • Grottorna tömdes och rengjordes i slutet av 1990-talet.
  • Projektet som siktade på ibruktagning av värmeenergilagret genomfördes som planerat, både vad gäller tidsram och budget, trots en utmanande vår.

Kolla videon för att se hur värmelagret fungerar

Se värmeenergilagrets reservnivå i realtid

För att se videon från youtu.be måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Se hur värmelagret fungerar

Nyckelord

Kontakter

Stefan Damlin, vd, Vasa Elektriska, tfn 050 557 0726
Mats Söderlund, direktör, kraftvärmeaffärsverksamhet, EPV Energi, tfn 010 505 5059
Markus Tuomala, fjärrvärmedirektör, Vasa Elektriska, tfn 050 301 5063

Bilder

I framtiden kan värmeenergilagret utnyttjas oberoende av produktionssätt, vilket gör det till ett ypperligt exempel på koppling av olika energisektorer. Bild: EPV Energi
I framtiden kan värmeenergilagret utnyttjas oberoende av produktionssätt, vilket gör det till ett ypperligt exempel på koppling av olika energisektorer. Bild: EPV Energi
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget: Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 120 personer och omsättningen år 2019 utgjorde ca 153 milj. euro.

EPV Energi är ett inhemskt energibolag som producerar och anskaffar cirka 6 % av all el som används i Finland. Vi är föregångare inom utsläppssnål och förnybar energi. Vi satsar målmedvetet på utsläppsfri och driftsäker energiproduktion. Bolaget har kraftigt förnyat sin energiproduktionsmix och tack vare detta har koldioxidutsläppen minskat märkbart. Vårt mål är en klimatneutral energiproduktion fram till 2035. År 2018 kom redan 45 procent av EPV Energis elproduktion från förnybara energikällor och 75,5 procent från utsläppsfria energikällor. EPV Energi har över 65 års erfarenhet av hållbar energiproduktion och även i dag satsar vi målmedvetet på utsläppsfri produktion. År 2019 var EPV Energis omsättning 343 miljoner euro och antalet anställda 106 personer i slutet av året.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum