Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Fujitsu Finland Oy har valts för att genomföra registret för serviceproducenter Soteri

Dela
Systemleverantören för det nya registerprojektet Soteri är Fujitsu Finland Oy. Soteri-registret tas i bruk första gången i början av år 2024.
Illustration. Pexels.
Illustration. Pexels.

Soteri är ett nytt register för tillstånds- och tillsynsmyndigheter. Till registret sammanställs grundläggande uppgifter om alla privata och offentliga serviceproducenter inom social- och hälsovården och om privata serviceproducenter inom småbarnspedagogiken. Soteri kommer också att vara ett register över tillsynsuppgifter. Uppgifterna i registret kommer att tillgodose informationsbehov hos Valvira, regionförvaltningsverken och flera intressentgrupper. Uppgifterna kan även utnyttjas av kunderna inom social- och hälsovården.

Syftet med Soteri är att bilda en kundorienterad elektronisk tjänst som samlar omfattande, enhetliga och aktuella uppgifter om alla serviceproducenter i ett register. Soteri ersätter de tidigare, separata registren. Efter att registret har tagits i bruk upprätthålls uppgifterna endast i Soteri. Detta underlättar uträttande av ärenden för både serviceproducenter och myndigheter. Soteri utgör även en viktig del av utökningen av Valviras digitala tjänster och av programhelheten för främjande av digitalisering enligt regeringsprogrammet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Pexels.
Illustration. Pexels.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

Biträdande justitieombudsmannen: Valvira handlade inte lagstridigt eller felaktigt i begäran om utredning av import av vin16.3.2023 10:41:23 EET | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har den 10 mars 2023 avgjort ett klagomål om Valvira som gällde import av vin. Den klagande hade bett justitieombudsmannen undersöka Valviras förfarande, där Valvira 2020 gjorde en begäran om utredning av import av vin. Med anledning av begäran om utredning gjorde Tullen en förundersökning i ärendet och förde ärendet till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren fattade dock beslut om åtalseftergift. Enligt klaganden visade åklagarens beslut att Valvira hade agerat godtyckligt. Riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg i sitt avgörande att det inte finns anledning att misstänka att Valvira skulle ha förfarit lagstridigt eller felaktigt i ärendet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum