Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Fyra brandstationsprojekt beviljades understöd av Brandskyddsfonden

Dela

Brandskyddsfonden har beviljat understöd för fyra brandstationers byggprojekt i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. Denna ansökningsomgång kom det in sammanlagt sju ansökningar från regionen. Kommuner, räddningsverk och avtalsbrandkårer kan få understöd för byggprojekt.

Understöd beviljades följande sökande och projekt:

  • Närpes stad, Övermark brandstations nybyggnadsprojekt 210 000 euro
  • Karstula kommun, Karstula brandstations nybyggnadsprojekt 210 000 euro
  • Vesilahti FBK rf, brandstationens utbyggnadsprojekt 108 177 euro
  • Äänekoski FBK rf, förnyande av yttertaket på brandstationen 12 251 euro

Beslut om understöd för materielprojekt fattas av Brandskyddsfonden i maj.

Regionförvaltningsverket koordinerar och ger råd

Regionförvaltningsverket skickar ansökningsanvisningarna för
Brandskyddsfondens aktuella ansökningsrunda till räddningsverken i sitt verksamhetsområde. Räddningsverket skickar ansökningshandlingarna inklusive förespråkad ordning till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket sätter ansökningarna i motiverad prioritetsordning och sänder dem till Brandskyddsfonden. Ansökningarna behandlas i två olika grupper: avtalsbrandkårernas ansökningar samt kommunernas och räddningsverkens ansökningar.

Understöd söks vid tidpunkter som bestäms av Brandskyddsfonden, vanligen en gång per år. 

Information om brandskyddsfonden finns på www.palosuojelurahasto.fi https://www.palosuojelurahasto.fi/understod

Mer information:

räddningsöverinspektör Jussi Herranen fr.o.m. 25.4.2022, tfn 0295 018 505

räddningsinspektör Arto Laine fr.o.m. 2.5.2022, tfn 0295 018 516

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum