Vaasan kaupunki - Vasa stad

Fyra daghem i Vasa med i försöket med tvåårig förskoleundervisning

Dela

Vasa stad är med i försöket med tvåårig förskoleundervisning, som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet har nu som försöksdaghem i Vasa valt Gerby daghem, Metsäkallion päiväkoti, Sundom daghem och Pikkuonnin päiväkoti i Merikart.

Det riksomfattande försöket inleds i augusti 2021 och avslutas i maj 2024. Undervisnings- och kulturministeriet väljer senare denna vecka de barn som kan delta i försöket vid de daghem som nu har meddelats.

-Genast då vi här vid Vasa stads småbarnspedagogiks förvaltning får uppgifter om vilka barn som valts meddelar vi familjerna till dessa barn, säger servicechef Hanna Valkeinen.

En del av de barn i Vasa som är födda 2016, och som alltså fyller fem år i år, har möjlighet att pröva på tvåårig förskoleundervisning från och med augusti. För barn som är födda 2017 börjar försöket hösten 2022. Normalt börjar förskoleundervisningen då barnet är 6 år.

Målet är att stärka jämlikheten i utbildningen

Syftet med det riksomfattande försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen samt att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.

Till ministeriets försök valdes genom slumpmässigt urval totalt 105 kommuner. Förutom dessa kommuner har man valt ut försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men fungerar som kontrollkommuner. Med i försöket i Vasa är både 5-åringar som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen och kontrollgrupper där 5-åringarna är med i småbarnspedagogiken. På riksnivå uppskattas det att 10 000 barn deltar i försöket.

Pedagogik som grundar sig på lek och undersökande observationer

Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunder för en läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning, och de finns på utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/grunderna-forskoleundervisningens-laroplan#ca74dcc6

I grunderna beaktas de 5-åriga barn som är med i försöket och som är yngre än tidigare. I grunderna för en läroplan för försöket framhävs en barncentrerad pedagogik som grundar sig på lek och undersökande observationer samt sörjandet för barnens välbefinnande. Inga mål ställs för barnens kunnande, utan i den tvååriga förskoleundervisningen får varje barn lära sig i egen takt.

https://minedu.fi/sv/forsok-med-tvaarig-forskoleundervisning

Kontakter

servicechef Hanna Valkeinen, tfn 040-192 3786, hanna.valkeinen@edu.vaasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

För första gången i Vasa förbereds ett språkprogram för hela staden7.5.2021 14:24:42 EEST | Tiedote

Nästan 100 olika språk talas i Vasa, vilket visar att flerspråkighet är en viktig del av en internationell stad som vår. Flerspråkighet återspeglas starkt även i det pågående omfattande språkprogrammet i Vasa stad. I synnerhet finns det en önskan att ytterligare öka användningen av engelska inom stadens service. Nu har invånarna möjlighet att påverka språkprogrammet och att uttrycka sin åsikt om det preliminära språkprogrammet fram till den 16 maj 2021.

Vaasassa laaditaan ensimmäistä kertaa koko kaupungin kattava kieliohjelma7.5.2021 14:23:44 EEST | Tiedote

Vaasassa puhutaan lähes 100 kieltä, siksi monikielisyys on tärkeä osa kansainvälistä kaupunkia. Monikielisyys näkyy vahvasti myös tekeillä olevassa laajassa Vaasan kaupungin kieliohjelmassa. Etenkin englannin kielen käyttöä halutaan entisestään lisätä kaupungin palveluissa. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kieliohjelmaan ja kertoa mielipiteensä kieliohjelman luonnoksesta 16.5.2021 asti.

Villor som kulturellt fenomen – Österbottens museums utställning belyser sommarbosättningens historia6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Österbottens museums sommarutställning är Villaliv, som presenterar villakulturens, sommarbosättningens och stuglivets historia i Vasaregionen och Österbotten från slutet av 1700-talet till nutid. Som ett övergripande kulturellt fenomen stäcker den sig utöver till temarelaterade föremål och konstruktioner även till fotografier och berättelser, även i digital form. Utställningen visas 7.5–29.8.2021.

Huvilat kulttuuri-ilmiönä – Pohjanmaan museon näyttely valottaa kesäasutuksen historiaa6.5.2021 15:30:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan museon kesänäyttelynä nähdään Huvilaelämää, joka esittelee Vaasan seudun ja Pohjanmaan huvilakulttuurin, kesäasutuksen ja mökkeilyn historiaa 1700-luvun lopulta nykypäivään saakka. Kokonaisvaltaisena kulttuuri-ilmiönä se ulottuu teemoittavan esineistön ja rakennelmien lisäksi valokuviin ja tarinoihin, myös digitaalisessa muodossa. Näyttely on esillä 7.5.–29.8.2021.

Närståendevårdarna kan i fortsättningen även köpa städhjälp med servicesedel6.5.2021 15:27:27 EEST | Tiedote

Användningen av servicesedeln inom närståendevården för personer som fyllt 18 år utvidgas till att även beröra städservice för att stöda välbefinnandet hos närståendevårdarna. Förslaget till förändringen kom från Vasanejdens närståendevårdare rf. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade om ärendet under sitt möte 20.4.2021. Förändringen träder ikraft fr.o.m. 18.5.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum