Säteilyturvakeskus (STUK)

Gårdagens händelse på Olkiluoto kärnkraftverk hotade inte människors eller omgivningens säkerhet

Dela

Situationen på enhet 2 i Olkiluoto är stabil och Industins Kraft (TVO) fortsätter att utreda situationen och de korrigerande åtgärderna. Strålsäkerhetscentralens övervakar intensivt TVOs arbete.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har fortsatt att övervaka situationen under natten. Strålningssituationen vid enheten och i kraftverkets omgivning är normal. Gårdagens störning orsakade inget sådant utsläpp av radioaktiva ämnen som skulle ha påverkat människor eller miljön. Inte heller personalen vid kraftverket utsattes för strålning.

Driftstörningen orsakades av ett fel i rengöringssystemet för reaktorns kylvatten. Radioaktivt filtreringsmateral slapp in i kylvattnet och detta höjde tillfälligt strålningsnivån i kylningskretsen. Bränslet i reaktorn skadades inte, så det fanns ingen risk för skadligt utsläpp av radioaktiva ämnen.

De förhöjda strålningsnivåerna i kylningskretsen satte igång de automatiska skyddssystemen vid anläggningen. Personalen vidtog åtgärder för att skydda människor och utreda situationen i enlighet med instruktionerna.

STUK fortsätter den intensifierade övervakningen av reparationsåtgärderna vid enheten 2 i kärnkraftverket i Olkiluoto. På morgonen har TVO avvecklat organisationens beredskapssituation och arbetar nu enligt normala rutiner

Nyckelord

Kontakter

STUK mediaservis 010 850 4761

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK observerade ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet vid strålningsövervakningen av miljön år 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK)) övervakar strålningen i miljön på många sätt. Föremål för övervakningen är konstgjorda radioaktiva ämnen, såsom cesium-137, som härstammar från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som finns kvar i små mängder i den finländska naturen ännu under årtionden. Därtill övervakar STUK naturliga strålkällor, såsom radon. Resultaten från strålningsövervakningen av miljön finns i årsrapporten Strålningsövervakning av miljön i Finland 2020.

STUK ei havainnut ympäristön säteilyvalvonnassa merkittävää poikkeavaa radioaktiivisuutta vuonna 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyä ympäristössä monin tavoin. Valvonnan kohteena ovat keinotekoiset radioaktiiviset aineet, kuten Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin oleva cesium-137, jota on pieninä määrinä jäljellä vielä vuosikymmenten ajan Suomen luonnossa. Lisäksi STUK valvoo luonnollista alkuperää olevia säteilyn lähteitä, kuten radonia. Ympäristön säteilyvalvonnan tulokset löytyvät Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2020 -vuosiraportista.

STUKin kolmannesvuosiraportti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonnasta21.5.2021 11:30:00 EEST | Tiedote

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy etenee kohti loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen jättämistä. Säteilyturvakeskus (STUK) hyväksyi huhtikuussa Eurajoen Olkiluodon kallioperään louhittavien loppusijoitustunneleiden kalliotekniset suunnitteluaineistot ja teki huhtikuun lopussa tunneleiden aloitusvalmiustarkastuksen. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen loppusijoitushankkeesta vastaava Posiva Oy saattoi aloittaa loppusijoitustunneleiden louhimisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum