Uudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskusUudenmaan ELY-keskus

Gemensamt meddelande Vanda och Esbo stad samt NTM-centralen i Nyland

Dela

Med hjälp av åtgärder som vidtas i avrinningsområdet söker man lösningar för vattenhushållningen och minskningen av näringsbelastningen i Långträsks avrinningsområde i Esbo.

Utmaningarna för vattenhushållningen i Pitkäjärvis avrinningsområde har betonats under de senaste åren. På grund av näringsbelastningen från många källor har sjön eutrofierats och en ökad mängd blågrönalger observerats. Rikliga regn har upprepade gånger orsakat översvämningar vid bäckar som mynnar ut i Långträsk, såsom till exempel på Vichtisvägen. För närvarande har Pitkäjärvi otillfredsställande ekologiskt status och man vill uppnå god status i Pitkäjärvi före utgången av år 2027.

Pitkäjärvis avrinningsområde (69 km2) sträcker sig från Träskända i Esbo till Käinby i Vanda. Det stora avrinningsområdet rymmer såväl jord- och skogsbruk, naturskyddsområden, boende, industri som huvudleder för fordonstrafiken; Ring III och Vichtisvägen.

I ett pilotprojekt utreder Vanda och Esbo stad i samarbete med NTM-centralen i Nyland lösningar för att förbättra tillståndet i Pitkäjärvis avrinningsområde. Resultatet av projektet är en gemensam plan för vattenhushållning för hela avrinningsområdet i syfte att genomföra vattenhushållning i jord- och skogsbruksområdena samt i den byggda miljön. Inom projektet utvecklas också samarbetet mellan städerna och jord- och skogsbruksaktörerna inom den avrinningsområdesbaserade vattenförvaltningen. Projektet finansieras av Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd.

I det tvååriga projektet (2022–2024) utarbetas en översiktsplan för vattenhushållningen i Pitkäjärvi avrinningsområde i Esbo. På basis av planen väljs två åtgärder för naturenlig vattenhushållning för genomförande, en för Esbo och en för Vanda. Slutligen utarbetas en rapport där man på riksnivå utvärderar det man lärt sig under projektet, samarbetsmodellerna och möjligheten att kopiera till motsvarande objekt.

Under projektet ordnas evenemang för intressentgrupper och två invånarmöten. Invånarmötena ordnas våren 2023 och i projektets slutskede, år 2024. Information om evenemangen ges via städernas informationskanaler och på projektets webbplats.

Kontakter

För mer information om projektet, kontakta projektgruppens kontaktpersoner

Iiro Lehtinen, planeringsingenjör, iiro.lehtinen@vantaa.fi
Saara Olsen, limnolog, saara.olsen@espoo.fi
Kari Rantakokko, ledande vattenhushållningsexpert, kari.rantakokko@ely-keskus.fi

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum