ELY-keskukset

Gipsansökningen i gång i hela landet – jordbrukare, se var du kan ansöka om gips!

Dela

Det är nu möjligt att ansöka om gipsbehandling av åkrar och gipsrådgivning i hela landet. Gipsbehandlingen är avgiftsfri och skattefri för jordbrukaren och den påverkar inte jordbruksstöden.

På kartan visas de områden med grönt där det finns åkrar som lämpar sig för gipsstöd. Skärgårdshavets influensområde är avgränsat.
På kartan visas de områden med grönt där det finns åkrar som lämpar sig för gipsstöd. Skärgårdshavets influensområde är avgränsat.

Områden som lämpar sig för ansökan om gips ligger inom områdena för NTM-centralerna i Norra Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Egentliga Finland, Birkaland, Tavastland, Nyland och Sydöstra Finland. I KIPSI-projektets karttjänst kan man kontrollera om de egna åkerskiftena ligger på ett område som lämpar sig för gipsstöd.

NTM-centralen i Egentliga Finland har koordinerat KIPSI-projektet i Skärgårdshavets avrinningsområde sedan 2019, och år 2022 utvidgades gipsansökningarna till hela kustområdet. Gipsspridningen finansieras med EU:s stimulansinstrument och Programmet för effektiverat vattenskydd.

Förra sommaren ansökte man ivrigt om gips. De ökade kostnaderna och det överraskande stora antalet ansökningar ledde till att gipsbehandlingen under denna ansökningsomgång kommer att riktas noggrannare än tidigare på det projektområde som utökades 2022. Gipsspridningen inriktas på de områden där den har störst effekt för vattenskyddet.

- Bedömningen av hur åtgärden ska riktas har gjorts tillsammans med miljöministeriet och experter på vattenvård vid de regionala NTM-centralerna, berättar Minna Kolari, projektchef för KIPSI-projektet.

Det tryck som belastningen från jordbruket orsakar på vattendragen har fungerat som grund för det noggrannare riktandet.

I området kring Skärgårdshavet öppnas däremot ansökan för alla jordbrukare. I Skärgårdshavets influensområde är målet att ännu sprida gips på cirka 25 000 hektar, i de övriga kustområdena räcker finansieringen för tillfället för spridning på cirka 10 000 hektar.

- På områden där belastningen från jordbruket och urlakningen av åkermark är kraftig kan belastningen minskas kostnadseffektivt och snabbt med hjälp av gips. Utöver gipsspridningen är det skäl att fortsätta med andra vattenskyddsåtgärder på åkrarna, fortsätter Kolari.

Man kan ansöka om gipsspridning och avgiftsfri gårdsspecifik gipsrådgivning via regionförvaltningens e-tjänst: www.kipsinlevitys.fi ProAgria ger rådgivning i ärendet. Gipsspridningen sköts av en entreprenör som KIPSI-projektet konkurrensutsätter.

Gipsbehandling är en säker vattenskyddsmetod

Med hjälp av gipsbehandling kan man enligt en färsk rapport från SAVE2-projektet minska belastningen av totalfosfor som urlakas från åkermarken med cirka 30 procent och sedimentbelastningen med cirka hälften. Även belastningen från organiskt kol från åkrarna minskar med cirka hälften.

Gipset behåller sin effekt i cirka fem år, eventuellt längre enligt de resultat man fått från SAVE2-projektet. Man har inte observerat några negativa effekter på åkermarken eller växtbeståndet.

Gipset sprids med vanlig åkerutrustning och odlarna har varit nöjda med resultatet från spridningen. Inom KIPSI-projektet följer man upp gipsens effekter genom att mäta vattenkvaliteten på olika håll i Finland.

Mer information:

Projektchef Minna Kolari, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 025062

Området för NTM-centralerna i Sydöstra Finland och Tavastland samt Östra Nyland:

Specialsakkunnig Niklas Grönroos, tfn 0295 022122

Området för NTM-centralerna i Egentliga Finland, Satakunta och Birkaland samt Västra Nyland:

Specialsakkunnig Kati Ojala, tfn 0295 023030

Området för NTM-centralerna i Österbotten, Södra Österbotten och Norra Österbotten:

Specialsakkunnig Mats Willner, tfn 0295 022138

Nyckelord

Bilder

På kartan visas de områden med grönt där det finns åkrar som lämpar sig för gipsstöd. Skärgårdshavets influensområde är avgränsat.
På kartan visas de områden med grönt där det finns åkrar som lämpar sig för gipsstöd. Skärgårdshavets influensområde är avgränsat.
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on huoltovarmuuskysymys30.1.2023 11:52:38 EET | Tiedote

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on tärkeä huoltovarmuuskysymys. Äkillisesti muuttuneessa maailmantilanteessa on ollut vaikeaa olla huomaamatta fossiilisten lannoitteiden suurta hinnanvaihtelua ja saatavuuden vaikeutumista. Elintarvikehuollon perustana on toimintavarma alkutuotanto, johon fossiilisten lannoitteiden markkinamuutokset ovat kovasti vaikuttaneet.

Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan: Uusia valtakunnallisia palveluita työperäiseen maahanmuuttoon25.1.2023 11:01:15 EET | Tiedote

Uusien palvelupakettien tavoitteena on, että työnantajat saavat valmiita ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarvittava osaaminen on tunnistettu ja testattu sekä työssä tarvittava suomen kieli on koulutettu jo lähtömaassa. Työnantajille tarjotaan räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahankkeen YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)25.1.2023 09:40:51 EET | Tiedote

Sun 2 Oy on toimittanut 20.10.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee teollisen mittaluokan aurinkovoimalan toteuttamista Huittisiin. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 3 kilometriä lounaaseen Lauttakylän taajamasta ja rajautuu länsilaidaltaan Säkylän kunnan rajaan.

Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar den gröna omställningen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta)18.1.2023 09:18:42 EET | Tiedote

Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 137,9 milj. € ny EU-finansiering under programperioden 2021–2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning, även känd under förkortningarna FRO eller JTF (Just Transition Fund). Hela Finland får 465 miljoner euro. Avsikten är att finansiera arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt att utveckla grön teknologi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum