Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Goda inlärningsresultat i Helsingfors – i stadens skolor deltog hela årskullen

Dela

Helsingfors stads skolor deltog förra hösten i nationella utvärderingar av inlärningsresultat. Resultaten visar att Helsingforsbarn som börjar i grundskolan har goda kunskaper och färdigheter, samt att sjundeklassarnas kunskaper i engelska ligger på en god nivå.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnade hösten 2018 två utvärderingar av inlärningsresultat. Helsingfors stad köpte utvärderingar för hela årskullen. Alla elever som hade börjat i årskurs 1 deltog i utvärderingen, i vilken kunskaper i matematik och modersmål kartlades, såsom färdigheter i matematiskt tänkande och mätning, samt förmågan att förstå och tolka sitt modersmål. Dessutom deltog alla sjundeklassare i stadens skolor i utvärderingen av kunskaper i engelska som studeras som A-språk: här mätte man förmågan att producera och tolka texter.

Var tredje av våra förstaklassare hade bättre språkliga och matematiska färdigheter än genomsnittet. ”De barn som börjar i grundskolan har goda färdigheter. Det högklassiga småbarnspedagogiska arbete som har utförts på daghem och inom förskoleundervisning i Helsingfors syns i förstaklassarnas färdigheter”, konstaterar Liisa Pohjolainen, sektorchef vid fostrans- och utbildningssektorn.

I utvärderingen av sjundeklassares kunskaper i engelska presterade eleverna i Helsingfors stads skolor i genomsnitt något bättre än eleverna i det nationella samplet. Av såväl flickorna som pojkarna hade 82 % minst goda färdigheter i att tolka texter. I att producera texter hade 73 % av flickorna och 67 % av pojkarna minst goda färdigheter.

”Våra lågstadier kan erbjuda god språkundervisning, vilket syns i sjundeklassarnas kunskaper i engelska”, glädjas Liisa Pohjolainen. ”Det är också värt att notera att våra sjundeklassare använder engelska på sin fritid i större utsträckning än eleverna i det nationella samplet”, fortsätter Pohjolainen.

Utvärderingsresultaten utnyttjas i samband med utvecklingen av undervisningen

NCU:s utvärderingar förverkligades i form av ett nationellt sampel. Det var möjligt för kommunerna att utvidga utvärderingarna så de omfattade en större grupp elever än samplet. I Helsingfors stads skolor deltog hela årskullen i utvärderingarna. På så sätt erhålls värdefull information som kan användas för att utvärdera och utveckla undervisningen och lärandet.

I Helsingfors stads skolor deltog över 5 200 elever i utvärderingen av förstaklassarnas utgångsnivå och över 2 900 elever i utvärderingen av sjundeklassarnas kunskaper i engelska. I utvärderingen deltog också elever med intensifierat och särskilt stöd samt S2-elever, dvs. elever som har ett annat modersmål än svenska eller finska. I Helsingfors var 16 % av de förstaklassare som deltog och 20 % av de sjundeklassare som deltog S2-elever.

De elever som deltog i utvärderingen av sjundeklassarnas engelska har inlett sina studier i språket i årskurs 3. Från och med hösten 2018 har eleverna börjat studera det första främmande språket redan i årskurs 1.

I Helsingfors går cirka 40 % av sjundeklassarna i en privat eller statlig skola, som inte finns med i dessa resultat. Merparten av dessa skolor är närskolor inom olika områden.

Mer information:

Liisa Pohjolainen, sektorchef,
fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad,
tfn 09 310 86200, liisa.pohjolainen@hel.fi

Satu Gripenberg, utvärderingskonsult,
fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad,
puh. 09 310 82326, satu.gripenberg@hel.fi

Kontakter

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsinkiläinen edelläkävijyys esillä Educa-messuilla20.1.2020 08:00:00 EETTiedote

Educa-messuilla 24.-25.1. Helsingin messukeskuksessa messuvieraat pääsevät tutustumaan Helsingin koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten pedagogisiin ratkaisuihin henkilöstömme ja oppijoidemme opastuksella. Kerromme myös avoimista työpaikoista, työsuhdeasuntojen tarjonnasta, monipuolisista henkilöstöeduistamme sekä palkitsemisen tavoista Helsingissä. Toimialamme johto on myös tavattavissa osastollamme. Tervetuloa tutustumaan osastolle 6m50 millaista on työskennellä Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa. Meillä pääset pedagogiikan edelläkävijöiden joukkoon!

Helsingfors går i täten – vi är med på Educa-mässan 20.1.2020 08:00:00 EETTiedote

På Educa-mässan 24-25.1 på Helsingfors mässcentrum har mässbesökarna möjlighet att bekanta sig med Helsingfors daghems, skolors och läroinrättningars pedagogiska lösningar under handledning av personal och lärande. Vi berättar också om lediga arbetsplatser, utbudet av tjänstebostäder samt om våra mångsidiga personalförmåner och olika belöningsformer. Sektorledningen är också anträffbar vid vår monter. Välkommen till monter 6m50 för att bekanta dig med arbetet vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors. Hos oss kan också du bli en föregångare inom pedagogiken!

Ennakkotiedote: kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous 21.1.17.1.2020 12:15:00 EETTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu kevätkauden ensimmäiseen kokoukseen ensi tiistaina 21.1.2020 klo 16.00. Kokouksen esityslista Kasvatuksen ja koulutuksen maksullisten vierailujen hinnaston vahvistaminen Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättänee vahvistaa leikkipuisto-, päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosvierailuista perittävät maksut 1.8.2020 lukien (hinnasto esityksen liitteenä). Leikkipuisto-, päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosvierailut ovat lisääntyneet tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien. Vierailuja järjestetään vuosittain noin 100 ryhmälle ja noin 1200 osallistujalle. Vierailut hoidetaan tällä hetkellä keskitetysti, eikä niistä peritä korvausta. Maksut otetaan käyttöön lukuvuoden 2020-2021 alussa tai viimeistään, kun digitaalinen kalenteri-, varaus- ja maksualusta on käytössä. Maksut tuloutetaan mukana oleville leikkipuistoille, päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille. Jatkossakin maksuttomina säilyvät yhteistyö- ja verkostokumppanien vierailut, valtiovierailut, kansainvä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum