Tuomioistuinvirasto

Goda nyheter för domstolsväsendet från den avgående regeringen

Dela
Regeringen har beslutat om utgiftsramen för statsfinanserna för åren 2024–2027. I ramen föreslås en betydande anslagsökning för domstolsväsendet. På grund av att valperioden byts är det fråga om en så kallad teknisk ram.
Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.
Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.

Enligt beslutet ska domstolsväsendet få 19,4 miljoner permanenta tilläggsanslag för de kommande åren. Det slutliga beslutet om ramarna för hela valperioden fattas av den nya regeringen som bildas efter riksdagsvalet 2.4.2023.

”Detta är definitivt en positiv nyhet, även om vi anser att denna permanenta finansiering inte ännu är tillräcklig. Det här är ett bra steg i rätt riktning och visar att man har identifierat och förstått domstolsväsendets centrala roll för samhällets funktion”, säger överdirektör Riku Jaakkola vid Domstolsverket.

”Med tilläggsfinansieringen kan vi anställa mer arbetskraft, vilket minskar personalens arbetsbörda och bidrar till målet att förkorta handläggningstiderna. Inte heller med denna ökning kommer vi dock att nå de mål för handläggningstiderna som anges i redogörelsen för rättsvården. Vi förbinder oss i vilket fall som helst att utveckla verksamheten. Domstolsväsendets strategi från mars 2023 ger goda verktyg för detta”, fortsätter Jaakkola.

Den uppskattning av behovet av tilläggsfinansiering som baserar sig på domstolsväsendets personalbehovsberäkningar uppgår i sin helhet till 30 miljoner euro per år. Driftskostnaderna för domstolsväsendets bokföringsenhets verksamhet uppgick 2022 till sammanlagt 313 miljoner euro.

Nyckelord

Kontakter

Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola, tfn 029 565 0513, riku.p.jaakkola@oikeus.fi

Bilder

Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.
Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.
Ladda ned bild

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2022 låg antalet anhängiga mål och ärenden vid domstolarna fortfarande på en hög nivå3.3.2023 12:07:16 EET | Tiedote

Antalet anhängiga brottmål och omfattande tvistemål vid tingsrätterna är fortfarande större och deras handläggningstider längre än före coronapandemin. Antalet mål och ärenden som är anhängiga vid hovrätterna har också ökat något samt deras handläggningstider blivit längre under de senaste åren. Däremot har antalet anhängiga mål och ärenden vid förvaltningsdomstolarna minskat.

Vuonna 2022 tuomioistuinten vireillä olevien asioiden määrät pysyivät edelleen korkealla tasolla3.3.2023 12:01:47 EET | Tiedote

Käräjäoikeuksissa vireillä olevien rikosasioiden ja laajojen riita-asioiden määrät ja käsittelyajat ovat edelleen koronapandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla. Hovioikeuksissa vireillä olevien asioiden määrä ja käsittelyajat ovat myös hieman kasvaneet viime vuosina. Hallinto-oikeuksissa vireillä olevien asioiden määrät ovat sen sijaan laskeneet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum