Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Gränsvärde för avgaser från dieselmotorer som används på arbetsplatser

Dela
Arbetarskyddsmyndigheterna riktar i år tillsynen över kemiska agenser även till avgaser från dieselmotorer som används på arbetsplatser. I bakgrunden finns statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk, som fastställer ett bindande gränsvärde för partiklar i dieselavgaser (0,05 mg/m3).

Gränsvärdet trädde i kraft i februari 2023. Ändringen av gränsvärdet gäller alla arbetsplatser förutom gruv- och tunnelbyggande under jord, för vilka lagändringen träder i kraft 2026.

"Syftet med övervakningen av dieselavgaser är att minska exponeringen i arbetet för dieselmotorernas avgaser och informera om dieselavgasernas cancerrisk och metoder för att kontrollera exponeringen", berättar överinspektör Jarmo Osmo vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet.

Exponering för dieselavgaser kan förekomma bland annat i gruvor, underjordiska byggarbeten, andra byggarbeten, bilverkstäder, transportbranschen, terminaler, hamnar, lagerarbeten, räddningsväsendet, jord- och skogsbruket, yrkesläroanstalter samt avfalls- och miljöbranschen.

"Vi vill säkerställa att man på arbetsplatserna känner till hur skadliga dieselavgaserna är. Vid inspektionerna observeras dessutom om man på arbetsplatsen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att eliminera eller minska olägenheterna av dieselavgaser", säger överinspektör Jarmo Osmo.

Gränsvärdet för avgaser från dieselmotorer definieras i Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (SRF 1267/2019).

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jarmo Osmo, 0295 018 707, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum