Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Grön omställning – snabbare behandling av ansökningar om miljötillstånd och vattenhushållningstillstånd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Dela
Fyra projekt som främjar grön omställning har fått företräde vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland i år. Syftet med företrädet är att möjliggöra en snabbare behandling av ansökan om miljötillstånd eller vattenhushållningstillstånd.

I år har Regionförvaltningsverket i Södra Finland beviljat fyra projekt som främjar grön omställning företräde:

  • Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, anläggning för bioavfallshantering i Käringmossen i Esbo
  • CNGR Finland Oy:s fabrik för batterimaterial i Fredrikshamn
  • BASF Battery Materials Finland Oy:s fabrik för batterimaterial i Harjavalta
  • P2X Solutions Oy:s tillverkning av grönt väte och syntetiskt metan i Harjavalta.

Sammanlagt har det kommit in fem ansökningar om att få delta i företrädesförfarandet för ansökningar om miljö- och vattenhushållningstillstånd.

Regionförvaltningsverket behandlar tillståndsärenden för projekt som fått företräde så snabbt som möjligt. Projekten påskyndas i alla skeden av behandlingen. Enligt direktör Veli-Matti Uski har regionförvaltningsverket som mål att behandla tillståndsärenden som gäller alla projekt med företräde inom mindre än 12 månader, men i praktiken strävar man efter en betydligt snabbare behandling.

Verksamhetsutövaren kan begära att företrädesförfarandet tillämpas vid behandlingen av ansökan om vattenhushållnings- eller miljötillstånd åren 2023–2026. Vissa projekt som bidrar till en grön omställning och som tar hänsyn till principen om att inte orsaka betydande skada (DNSH) kan prioriteras. Tillståndsförfarandet och -prövningen avviker inte i övrigt från det normala.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland behandlar tillståndsärenden enligt miljöskydds- och vattenlagstiftningen, övriga ansökningsärenden samt anmälningar och begäran om omprövning behandlas i Södra och Sydvästra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade beslut i 403 tillståndsärenden 2022, och mediantiden för behandlingen av alla tillståndsärenden var 8,45 månader. För närvarande är 266 tillståndsärenden inledda vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Nyckelord

Kontakter

direktör Veli-Matti Uski, tfn 029501 6502
miljöråd Teemu Lehikoinen, tfn 029501 6415
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum