Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry

Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf:Finland ska förbinda sig till målen i EU:s plan mot cancer.  HPV och av HPV orsakad cancer kan utrotas genom att höja vaccinationstäckningen bland flickor och pojkar

Dela

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry - Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf driver en kampanj i maj för att öka medvetenheten om HPV under temat ”HPV är allas vår sak”.HPV, det vill säga humant papillomvirus, berör bokstavligen oss alla då nästan 80 % av människorna får HPV-smitta under sitt liv. Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om olika typer av cancer och sjukdomar som HPV orsakar samt om betydelsen av HPV-vaccin och screeningar.

”Finland ska förbinda sig till EU:s mål om höjning av vaccinationstäckningen och då det gäller eliminering av HPV orsakad cancer har medlemsstaterna en central roll i att uppnå målet”, säger Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf:s styrelses viceordförande Eva-Maria Strömsholm.

I EU:s plan mot cancer som publicerades våren 2021 är målet för HPV-spetsprojektet att utrota livmoderhalscancer och andra cancerformer som orsakas av HPV genom att höja vaccinationstäckningen bland flickor till minst 90 % och avsevärt öka vaccinationen av pojkar fram till 2030.

Det nationella HPV-vaccinationsprogrammet utvidgades hösten 2020 att även omfatta pojkar.  HPV-vaccinationsprogrammet gällande flickor infördes i Finland redan år 2013.  Vaccinationstäckningen har hittills varit låg och stora regionala skillnader har förekommit.

HPV orsakar hos kvinnor och män cancer i bland annat munhålan, svalget, tonsillerna och struphuvudet samt anus, penis, de yttre könsorganen, vagina och livmoderhalsen.  HPV orsakar också kondylom på könsorganen.  HPV-infektioner läker oftast ut av sig själva, men om infektionen blir långvarig kan den utvecklas till förstadier till cancer eller till egentlig cancer.  Enligt Institutet för hälsa och välfärd orsakar HPV i Finland varje år cancer hos cirka 200 kvinnor och cirka 100 män, vilket skulle vara möjligt att förebygga med vaccin.  

Kampanjen genomförs huvudsakligen i sociala medier.  Kampanjen kulminerar 27.5.2021 i ett avslutande webbinarium, där ledande sakkunniga inom området håller inledningsanföranden med HPV-tema, varefter diskussionen fortsätter i en politikerpanel. Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf:s kampanj stöds av läkemedelsföretaget MSD.  

Hashtaggar för kampanjen är:  

#AllasSak
#UtrotaHPV
#Skyddmotcancer

https://gysy.fi/sv

Vi ska utrota HPV och cancer orsakad av HPV i Finland – webbinarium 27.5.2021 (på finska)

Tid:27.5.2021 kl. 8.15-10.00 (länk till webbinariet sänds senare)
Arrangör:Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry – Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf

8.15 Webbinariet öppnas
Taru Salovaara, Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf:s styrelse
8.25 En patients berättelse
Elina Hutton
8.35 Livmoderhalscancer, en sjukdom som kan förebyggas
Marja Simojoki, avdelningsöverläkare, OYS
8.45 Andra av papillomvirus orsakade cancerformer och förebyggande av dem
Antti Mäkitie, professor, överläkare, HU, HUS
8.55 Det nationella vaccinationsprogrammet, HPV-vaccination och flockimmunitetens betydelse
Pekka Nieminen, docent, avdelningsöverläkare HUS
9.05 Screening av livmoderhalscancer och dess förstadier i framtiden
Veli-Matti Partanen, doktorand, Finlands Cancerregister
9.15 Politikernas paneldiskussion om målen i EU:s plan mot cancer
Politiker från riksdagspartierna
9.45 Slutord

Kontakter

Ytterligare information:

På svenska:
Eva-Maria Strömsholm, viceordförande, 050 5901927

På finska:
Taru Salovaara, kommunikationansvarig, 040 8455746
Marjo Sorsa, organisationansvarig, 044 2629457

Länkar

Om

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry
Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ryhttps://gysy.fi

Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry – Gynekologiska Cancerpatienterna i Finland rf är en riksomfattande patientorganisation, som fungerar som nationell intressebevakningsorganisation för gynekologiska cancerpatienter och deras närstående.