Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Haaga-Helia sai laatuleiman – strateginen johtaminen vahvaa

Jaa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.6.2017 alkaen. Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmä näki yhtenä Haaga-Helian laatujärjestelmän vahvuuksista hyvin toimivan strategisen johtamisen. Strategisessa johtamisessa hyödynnetään laajalti laatujärjestelmän tuottamaa tietoa. Koko korkeakouluyhteisö on sitoutunut laatutyöhön.

Auditointiryhmän puheenjohtaja, yksikönjohtaja Asta Wahlgrén Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kiittää Haaga-Helian strategista johtamista:

”Laatu on keskeisessä asemassa Haaga-Helian strategiassa, ja valitut seurantaindikaattorit edistävät sekä strategian toteuttamista että toteutumisen arviointia. Indikaattorit ovat hyvin yhteensopivia valitun mission ja vision kanssa, ja kuvastavat myös laajemmin korkeakoulun tarpeita.”

Auditointiryhmä katsoi, että pedagogiikka on keskeisellä sijalla Haaga-Helian toiminnassa. Käytössä on laaja valikoima erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Koulutuksen laadunhallinta on vakiintunutta ja kattaa kaikki keskeiset prosessit.

Auditoinnissa tarkasteltiin tarkemmin kolmea koulutusohjelmaa: englanninkielisiä ammattikorkeakoulututkintoon johtavia ohjelmia Bachelor´s Programme in Business Information Technology ja Bachelor´s Programme in International Business sekä suomenkielellä toteutettavaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmaa. Kaikissa kolmessa koulutusohjelmassa sitoutuminen laatutyöhön oli hyvällä tasolla. Erityisesti molemmat englanninkieliset koulutusohjelmat ovat erinomaisia esimerkkejä toimivasta laatutyöstä, johon yhdistyvät vahva pedagogiikka ja kiinteät suhteet yrityksiin.

Auditointiryhmä antoi Haaga-Helialle myös suosituksia laatujärjestelmän kehittämiseksi. Korkeakoulussa on tällä hetkellä monimutkainen sisäinen työryhmärakenne, jota ehdotetaan yksinkertaistettavaksi. Lisäksi Haaga-Helialle suositellaan, että jatkossa kehittämistoimien suunnittelussa huomioitaisiin nykyistä vahvemmin priorisointi, koordinaatio ja realistiset aikataulut. Näin voidaan välttää tilanne, jossa useita kehittämisprojekteja käynnistetään samanaikaisesti. Vastikään perustetun TKI-palvelut (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) -yksikön rooli edellyttää selkiyttämistä, kuten myös TKI-toiminnan rooli kokonaisuudessaan. Auditointiryhmän mukaan ylimmän johdon olisi määriteltävä, millaista tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tulisi olla Haaga-Heliassa.

Haaga-Helian valitsema valinnainen auditointikohde oli StartUp Schoolin laadunhallinta. Yrittäjyys on keskiössä Haaga-Helian vuosien 2016-2020 strategiassa ja profiilissa, ja StartUp School toimii välineenä teeman levittämisessä koko korkeakouluun. Henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät osallistuvat jo StartUp Schoolin laadunhallintaan, ja osittain myös opiskelijat.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla http://www.karvi.fi/.

Lisätietoja:

  • auditointiryhmän puheenjohtaja Asta Wahlgrén, puh. 040 576 9372, asta.wahlgren(at)jamk.fi
  • arviointiasiantuntija Kati Isoaho, puh. 029 533 5519, kati.isoaho(at)karvi.fi
  • raporttien tilaukset: hallinnollinen avustaja Arja Bilund, puh. 029 533 5503, arja.bilund(at)karvi.fi

Tietoja julkaisijasta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
PL 28
00101 HELSINKI

029 533 5500http://karvi.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointivirasto. Se toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Arviointikeskus koostuu arviointineuvostosta, korkeakoulujen arviointijaostosta ja kolmesta osaamisyksiköstä: yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin - muutokset pieniä, mutta kehityssuunta osin huolestuttava22.11.2017 08:00Tiedote

JULKAISUVAPAA - Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen järjestäjät ovat kohdistaneet säästöjä henkilöstökuluihin. Osa koulutuksen järjestäjistä on vähentänyt opetuksen tarjontaa, ja erot opetusmäärissä ovat kasvaneet. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, mihin vaikuttaa osittain se, että kunnat ja muut järjestäjät ovat lisänneet omaa rahoitusosuuttaan.

Oppiminen edellyttää monipuolista arviointia20.11.2017 08:00Blogi

Perusopetuksen päättöarviointi on jälleen noussut keskusteluun. Suomi tunnetaan kehittävän eikä kontrolloivan arvioinnin maana, jossa koulukokeille ja otosperustaisille päättöarvioinneille on osoitettu oma rajallinen paikkansa. Erityisen tärkeänä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja 2014 on nähty opintojen aikainen arviointi. Sen mukaan oppilaille tulee antaa monipuolisin tavoin palautetta oppimisesta, sillä erilaiset arviointimenetelmät mahdollistavat eri tavoin osaamisen esille tulon. Samat menetelmät eivät sovi kaikkiin oppiaineisiin ja kaiken ikäisille koululaisille. Kynä–paperi-kokeilla voidaan tunnistaa eri asioita kuin esimerkiksi portfolioilla, suullisilla esityksillä tai oppilasryhmien osaamista kartoittavilla toiminnallisilla tehtävillä. Kansalliset kokeet, joissa koko ikäluokka testataan perusopetuksen yhdeksännellä luokalla muutamissa oppiaineissa, olisivat harppaus keinovalikoiman typistymisen suuntaan. Ne ovat myös huomattavan kalliita ja työläitä järjest

Lapplands Yrkeshögskola har beviljats en kvalitetsstämpel22.8.2017 14:22Tiedote

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Lapplands Yrkeshögskola och beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 22 augusti 2017. Högskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme