Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Hälften av penningspel spelas av en mycket liten grupp, varav majoriteten har ett spelproblem

Dela

Drygt en tredjedel av konsumtionen av penningspel spelades av spelare med penningspelsproblem, enligt rapporten från undersökningen Finländarnas penningspelande 2019 som publicerats i dag av Institutet för hälsa och välfärd. En liten del av spelarna (2,5 %) spelade hälften av penningspelens totalkonsumtion i Fasta Finland 2019.

Hälften (50 %) av konsumtionen av penningspel spelades av en liten grupp på 2,5 procent. Över hälften av dem (62 %) hade ett penningspelsproblem. En tredjedel (35 %) av totalkonsumtionen av penningspel kom från spelare med penningspelsproblem.
Hälften (50 %) av konsumtionen av penningspel spelades av en liten grupp på 2,5 procent. Över hälften av dem (62 %) hade ett penningspelsproblem. En tredjedel (35 %) av totalkonsumtionen av penningspel kom från spelare med penningspelsproblem.

Drygt en tredjedel (35 %) av konsumtionen av penningspel spelades av spelare med penningspelsproblem. Av konsumtionen kom 17 procent från personer som spelar på risknivå, enligt rapporten från undersökningen Finländarnas penningspelande 2019 som publicerats i dag av Institutet för hälsa och välfärd.

En liten del av spelarna (2,5 %) spelade hälften (50 %) av penningspelens totalkonsumtion i Fasta Finland 2019. I denna grupp på cirka 72 000 personer som spelade mycket var spelproblem särskilt vanliga: 62 procent hade ett penningspelsproblem och 14 procent spelade på risknivå. Endast en fjärdedel (24 %) av spelarna som konsumerade mest spelade utan problem.

I motsvarande undersökningar som genomfördes 2007 och 2015 kom hälften av konsumtionen av penningspel från en något större grupp spelare, som utgjorde 4,2 och 5,2 procent av alla spelare av penningspel.

”Resultaten som publicerades på våren visade att spelande på risknivå har minskat i Finland, vilket är en bra riktning. Det är oroväckande att en liten grupp spelare försvinner och till och med upplever mer spelproblem än tidigare”, bedömer Anne Salonen, THL:s specialforskare.

Spelande på risknivå innebär spelande som orsakar enstaka skadeverkningar och ofta föregår ett faktiskt spelproblem. Allvaret av penningspelproblem mäts med en internationell SOGS-mätare.

År 2019 var penningspelsproblem vanligast hos arbetslösa eller permitterade personer som tjänade 501–1000 euro netto i månaden.

Vid inköp och hemma

De vanligaste omgivningarna där personer som svarat på undersökningen spelade penningspel 2019 var matbutiken eller köpcentret (55,1 %), hemmet (54,8 %) och kiosken (36,1 %).

Hälften (51,0 %) av spelarna av penningspel uppgav att de i första hand spelade för att vinna pengar, och en tredjedel (31,2 %) spelade på grund av spänning, välbehag eller nöje. En liten del av spelarna spelade för att umgås med andra (3,1 %), för att stödja ett gott ändamål (2,4 %) eller för att slappna av, lindra stress eller undkomma någon annan obehaglig känsla eller situation (1,2 %).

Problemen hopar sig

Personer med penningspelsproblem hade ofta också andra utmaningar i livet. Om det i svarandes närmaste krets förekom personer som på ett problematiskt sätt spelade penningspel, hade svararen själv mer sannolikt ett penningspelsproblem.

Av dem som spelade digitala spel på ett problematiskt sätt hade 13 procent ett penningspelsproblem; endast tre procent av personer som spelade digitala spel utan problem hade ett penningspelsproblem. Med digitala spel avses video-, konsol-, dator- och mobilspel som inte spelas för pengar.

Sju procent av personer som använde alkohol på risknivå hade ett penningspelsproblem; av personer som använde alkohol måttligt hade endast två procent ett penningspelsproblem. Enligt THL:s rapport var riskanvändning av alkohol, psykisk belastning och problem med digitala spel och penningspel särskilt vanliga bland 18–24-åringar.

”Intäkterna från penningspel används för goda och nyttiga ändamål. Men det är viktigt att se hur dessa goda ändamål bekostas av en liten och sårbar befolkningsgrupp i det nuvarande systemet”, påminner Anne Salonen.

Enligt Salonen måste också övervakningen av åldersgränsen för penningspelande förbättras. Trots att penningspelandet av unga vuxna i åldern 18–24 år minskade jämfört med förra undersökning 2015, var andelen minderåriga spelare i åldern 15–17 år oförändrad. ”Av dem spelade upp till 41 procent penningspel 2019.”

THL har sedan 2007 följt penningspelande, prevalensen av spelproblem och spelrelaterade attityder och åsikter vart fjärde år genom befolkningsundersökningar bland finländare i åldern 15–74 år. År 2019 deltog 3 994 finländare i enkäten. Statistikcentralen utförde intervjuerna per telefon. THL utförde undersökningen på uppdrag och med finansiering av social- och hälsovårdsministeriet (52 § i lotterilagen).

De första resultaten av undersökningen Finländarnas penningspelande 2019 publicerades våren 2020 i två statistikrapporter. I rapporten som nu publiceras har man samlat alla resultat, inklusive tidigare opublicerade resultat enligt socialgrupp, information om spelmiljön, motivationsfaktorer och skadeverkningar av penningspel. Det finns också tidigare opublicerade resultat om digitalt spelande, problem med digitala spel, riskanvändning av alkohol och psykisk belastning.

Källa: Anne Salonen m.fl., Rahapelaaminen, peliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet vuosina 2007–2019 (på finska). Finländarnas penningspel 2019. THL, rapport 18/2020.

Suomalaisten rahapelaaminen 2019 -tutkimuksen keskeiset tulokset (på finska).  SlideShare.

Mer information:

Anne Salonen
specialforskare
Institutet för hälsa och välfärd, THL
tfn 029 524 8125
fornamn.efternamn@thl.fi

Tidigare om ämnet: 

Penningspelandet på risknivå har minskat – spelproblem är lika vanliga som tidigare. THL pressmeddelande 21.4.2020

Majoriteten understöder placering av penningautomater i separata spelsalar. THL pressmeddelande 24.6.2020 

Saiko lapsesi lahjaksi arvan? Alaikäiset raaputtavat nyt pahviarpoja. THL blogg 24.4.2020 (på finska)

Nyckelord

Bilder

Hälften (50 %) av konsumtionen av penningspel spelades av en liten grupp på 2,5 procent. Över hälften av dem (62 %) hade ett penningspelsproblem. En tredjedel (35 %) av totalkonsumtionen av penningspel kom från spelare med penningspelsproblem.
Hälften (50 %) av konsumtionen av penningspel spelades av en liten grupp på 2,5 procent. Över hälften av dem (62 %) hade ett penningspelsproblem. En tredjedel (35 %) av totalkonsumtionen av penningspel kom från spelare med penningspelsproblem.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL raportoi koronarokotusten edistymisestä vastedes päivittäin18.1.2021 18:00:00 EETTiedote

THL raportoi 18.1.2021 alkaen päivittäin koronarokotusten edistymisestä. Tietojen lähteenä on THL:n rokotusrekisteriin vastaanotetut tiedot rokotettujen lukumäärästä. Rokotusrekisterin tiedot saadaan perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksesta (Avohilmo) sekä terveydenhuollon hoitoilmoituksesta (Hilmo). Mukana raportoinnissa ovat rokotukset niille henkilöille, jotka löytyvät Suomen väestötietojärjestelmästä. Henkilön katsotaan saaneen rokote, jos hänellä on vähintään yksi rokotustapahtuma. Rokotuspäivämäärä on raportoinnissa henkilön ensimmäisen rokotustapahtuman päivämäärä. Aluksi tiedot rokotettujen määrästä julkaistaan sairaanhoitopiireittäin, mutta vastaisuudessa, kun tietoa on kertynyt enemmän, siirrytään kuntakohtaiseen raportointiin. Koronarokotusten edistymisestä raportoidaan myös ikäryhmittäin sekä julkaisemalla rokotteiden saaneiden kumulatiivinen lukumäärä rokotuspäivämäärän mukaan. On huomioitava, että potilastietojärjestelmien tiedonsiirrossa on vielä puutteita, ja

Koronarokotukset edenneet valtaosassa maata hoivakoteihin – Suomessa on toimivia käytäntöjä laajojen väestörokotusten toteuttamiseen12.1.2021 17:22:27 EETTiedote

Koronavirusrokotuksissa on edetty suurempiin rokotusryhmiin ja rokotuksia on alettu antaa entistä useammassa paikassa. Tämän viikon aikana valtaosa alueista on käynnistänyt rokotukset ikääntyneiden hoivakodeissa. ”Teho-osastojen henkilökunta ja muut ensimmäisten kohderyhmien sote-ammattilaiset on nyt rokotettu hyvin kattavasti. Suurimmassa osassa erityisvastuualueista on siirrytty tällä viikolla hoivakoteihin, joissa rokotuksia annetaan sekä asukkaille että henkilökunnalle”, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio. Koronavirusrokotusten tahti Suomessa on viime päivinä hieman tiivistynyt. Rokoteannoksia on annettu tällä hetkellä THL:n arvion mukaan 45 000, kun perjantaina vastaava luku oli 20 000. Potilastietojärjestelmien tiedonsiirto-ongelmien vuoksi kaikki rokotukset eivät vielä näy tilastoissa. THL kehittää rokotustietojen raportointia jatkuvasti yhdessä alueiden ja työterveyshuollon kanssa. Rokotteiden saatavuus on merkittävin rokotusten tah

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia todettu Suomessa lisää11.1.2021 10:00:49 EETTiedote

Suomessa on todettu 29 uutta muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tapausta aiemman 20 tapauksen lisäksi. Yhteensä muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on nyt todettu Suomessa 49. Uusista tapauksista 18 on todettu 20.12.2020 jälkeen Suomeen saapuneilla henkilöillä. Matkustajat ovat saapuneet Suomeen seuraavista maista: Britannia, Ghana, Ruotsi, Etelä-Afrikka, Bosnia-Hertsegovina, Tanska, Turkki ja Viro. Näytteistä 8 on peräisin jo aiemmin tiedossa olleiden tapausten lähikontakteilta. Kolmen henkilön tartunnan alkuperää selvitetään edelleen. Ainakin 55 mahdollisesti tartunnalle altistunutta henkilöä on asetettu karanteeniin. Kaikista todetuista muuttuneen viruksen aiheuttamista tapauksista 47 on Britanniassa havaittua muuntunutta virustyyppiä ja 2 Etelä-Afrikassa havaittua virustyyppiä. Nyt havaituista uusista tautitapauksista 28 on Britannian varianttia ja 1 Etelä-Afrikan varianttia. Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta saapuvat matkustajat ohjataan testiin ja karante

THL päivitti maskisuositusta – maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille8.1.2021 16:48:13 EETTiedote

THL on päivittänyt kansalaisille tarkoitettua maskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes yli 12-vuotiaille. Taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus, jonka mukaan 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten maskisuositusten periaatteita. THL suosittelee kasvomaskin käyttöä koko maassa. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. Kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskin käyttöä suositellaan myös kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä. ”Kasvomaski on vain yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Sen lisäksi on ensisijaisen tärkeää noudattaa turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nen

Koronarokotuksen on saanut tähän mennessä noin 7 000 terveydenhuollon ammattilaista – rokotusvauhti riippuu Suomeen saatavista rokotemääristä5.1.2021 17:23:36 EETTiedote

Suomessa on rokotettu tähän mennessä noin 7 000 koronapotilaita hoitavaa terveydenhuollon ammattilaista. Koronarokotteita on Suomeen tähän mennessä saapunut kaksi erää eli yhteensä noin 50 000 kappaletta Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotetta. Ensimmäinen 10 000 rokotteen erä saapui 26.12. ja toinen 40 000 rokotteen erä 30.–31.12.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum