Valtiokonttori

Hållbar utveckling och smidiga reaktioner på förändringar i verksamhetsmiljön – Kaiku-priset 2022 till kulturämbetsverkens gemensamma projekt, hedersomnämnande till polisinrättningen i Inre Finland

Dela

Riksarkivets, Museiverkets, Förvaltningsnämnden för Sveaborgs och Centret för konstfrämjandets gemensamma projekt Kestävät virastot (Hållbara ämbetsverk) vann i år Kaiku-priset för nytt arbete. Polisinrättningen i Inre Finland fick ett hedersomnämnande för sitt försök att starta nya typer av allaktivitetsgrupper.

Priset som Statskontoret beviljar i samarbete med projektet TYÖ 2.0 delades ut under evenemanget Valtio Expo 2022.

Projektet Kestävät virastot utvecklade samarbetet, kompetensen och planmässigheten i att främja målen för hållbar utveckling

Riksarkivet, Museiverket, Förvaltningsnämnden för Sveaborg och Centret för konstfrämjande har fördomsfritt och innovativt tagit tag i den globalt dagsaktuella frågan. Samarbetet har utvidgat perspektiven, fört med sig nya insikter och berikat varje ämbetsverks egen förståelse och verksamhet och på så sätt ökat verksamhetens effektivitet.

I projektet har man undersökt och satt sig in i ämnet bl.a. under ledning av ledande experter inom branschen, fört samman människor över ämbetsverksgränserna, prövat och lärt sig. Lärdomarna har generöst delats ut till både kamratorganisationer och andra organisationer – även utanför statssamfundet och landets gränser. Arbetet har banat väg för nya perspektiv på den omfattande ämneshelheten.

Projektet skapade en bredare grund för fortsatt arbete både vid respektive ämbetsverk och mellan dem för att främja hållbar utveckling och utnyttja kultur, kulturarv och konst i detta arbete.

Hedersomnämnande för planering och utveckling av nya typer av allaktivitetsgrupper vid polisinrättningen i Inre Finland

Försöket är ett utmärkt exempel på den traditionella, hierarkiska organisationens möjligheter att tillämpa ett fenomenbaserat, gränsöverskridande och coachande grepp. I projektet har man modigt, skickligt och resultatrikt beaktat verksamhetsmiljöns aktuella krav som utgångspunkter för ett nytt slags arbete. En verksamhetsmodell som grundar sig på självstyrande organisering, lärande och coachande ledarskap har redan under de första månaderna visat sin kraft.

Projektet pågår fortfarande, men dess resultat är redan i detta skede obestridliga: arbete som gett resultat inom olika sektorer, omfattande samarbete med intressentgrupper, ett team som är entusiastiskt och starkt motiverat för sitt arbete samt kontinuerligt lärande. Dessa är mål för många organisationer – i detta projekt har de uppnåtts genom gemensamt arbete.

Statskontoret och TYÖ 2.0 gratulerar Riksarkivet, Museiverket, Förvaltningsnämnden för Sveaborg och Centret för konstfrämjande samt Polisinrättningen i Inre Finland.

Bakgrundsfakta: Kaiku för nytt arbete är en årlig tävling där man söker efter djärva experiment och nya verksamhetssätt för statsförvaltningen

Kaiku-priset är ett erkännande som Statskontorets Arbetslivstjänster beviljar en sådan statlig organisation eller arbetsgemenskap som modigt har börjat förnya sig, prövat nya verksamhetssätt och utvecklat verksamhetskulturen. Kaiku-priserna har delats ut sedan 2003. I år beviljas priset i samarbete med projektet TYÖ 2.0.

Finansministeriets, Statskontorets, Senatfastigheters och Valtoris samarbetsprojekt TYÖ 2.0 utvecklar verktyg, praktiska modeller och tips för att förnya statsförvaltningens arbetssätt. Kaiku-prisfinalisterna intervjuas av auditeringsgruppen som består av sakkunniga från TYÖ 2.0 och Arbetslivstjänsterna, varefter beslutet om vinnare och hedersomnämnda fattas av en prisjury som består av representanter för Statskontoret, finansministeriet, TYÖ 2.0-funktionen och utvecklarnätverket.

Som belöning får den organisation som vunnit Kaiku-priset för nytt arbete en staty av ugglan Kaiku, som designats av skulptören Juhani Saksa. Ugglan symboliserar livsvisdom, kunskap och erfarenhet. Dessutom får vinnaren 10 000 euro Kaiku-utvecklingspengar för vidareutveckling i sin organisation.

Mer information: tyo2.0@vm.fi; kaiku@valtiokonttori.fi

Nyckelord

Kontakter

Statskontoret:

Utvecklingschef Sari Virta, tfn 0295 50 2397, sari.virta@valtiokonttori.fi
Utvecklingschef Juha-Petri Sievänen, tfn 0295 50 3327,
juha-petri.sievanen@valtiokonttori.fi
Utvecklingschef Liisa Virolainen, 0295 50 2652, liisa.virolainen@valtiokonttori.fi

Prisbelönta organisationer:

Kaiku-priset för nytt arbete 2022: Museiverket
avdelningsdirektör Ulla Salmela, tfn 0295 33 6251, ulla.salmela@museovirasto.fi

Kaiku-priset för nytt arbetes hedersomnämnande 2022: Polisinrättningen i Inre Finland
överkonstapel Janne Heiskanen, tfn 0504561699, janne.heiskanen@poliisi.fi

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador.