Hämeen ELY-keskus

Hämeessä joulukuussa 18 562 työtöntä työnhakijaa

Jaa
Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli joulukuun lopussa 18 562 työtöntä työnhakijaa, joista 1754 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Tämä on 1543 vähemmän (-8 %) kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä ylitti edellisvuoden tason, mutta muiden työttömien määrä väheni (-1550). Marraskuusta joulukuuhun työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa lisääntyi johtuen sekä lomautettujen että muiden työttömien määrän kasvusta. Työttömyyden kasvun taustalla joulukuussa vaikuttaa ilmiö, joka johtuu eräiden ammatillisten koulujen päättymisestä, lomautusten kasvusta ja määräaikaisten työsuhteiden tavanomaisesta yleisemmästä päättymisestä joulukuun aikana. Työttömyysjaksoja alkoi lähes 3300 kasvaen vuodentakaisesta yhdeksän prosenttia. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni joulukuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Hämeen molemmissa maakunnissa: Kanta-Hämeessä 734:llä (-9 %) ja Päijät-Hämeessä 809:llä (-7 %) maassa keskimäärin työttömyyden vähentyessä viidellä prosentilla. Kanta-Hämeessä oli joulukuun lopussa 7042 ja Päijät-Hämeessä 10 520 työtöntä työnhakijaa. Kunnittain työttömien määrä oli Hartolaa, Riihimäkeä ja Jokioisia lukuun ottamatta vuodentakaista matalammalla vähentyen eniten Hattulassa (-21 %), Ypäjällä (-18 %), Asikkalassa (-17 %), Janakkalassa (-16 %), Hausjärvellä (-16 %) ja Hollolassa (-15 %). Marraskuuhun verrattuna kasvua työttömien määrässä nähtiin lähes kaikissa kunnissa (pl. Ypäjä).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä joulukuun lopussa 10,8 prosenttia ollen 1,0 prosenttiyksikköä vuodentakaista matalampi. Maakunnittain Kanta-Hämeen työttömyysaste oli 9,0 ja Päijät-Hämeen 12,4 prosenttia koko maan työttömyysasteen ollessa 9,9. Kunnittain korkeimmat työttömyysasteet olivat Hartolassa (16,0 %), Heinolassa (14,4 %) ja Lahdessa (13,9 %). Hämeen pienimmät työttömyysasteet löytyvät Kanta-Hämeestä eli Loppi 5,4 ja Hattula 5,7 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeessä joulukuun lopussa 13,5 ja ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 29,8 prosenttia.

Ukrainalaisten työnhakijoiden määrä kasvussa

Työttömien määrä laski vuodentakaisesta lähes kaikissa ikäryhmissä; eniten 25–29-vuotiailla (-14 %). Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 254 vähemmän (-12 %) kuin vuosi sitten eli 1950. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7728, mikä on 869 vähemmän (-10 %) kuin vuosi sitten. 60 vuotta täyttäneitä on lähes 3200 eli 17 prosenttia Hämeen työttömistä.

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden eli pitkäaikaistyöttömien määrän lasku jatkuu. Joulukuun lopussa Hämeen työttömistä työnhakijoista 7405 eli 40 prosenttia oli ollut yli vuoden työttömänä. Se 1686 vähemmän (-18 %) kuin vuosi sitten. Tästä joukosta yli kolme vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä kasvoi kuitenkin edelleen. Joulukuun lopussa lähes 2600 henkilöllä työttömyyttä oli jatkunut yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta. Tämä on kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1817, mikä on 323 enemmän kuin vuosi sitten. Kansalaisuuden mukaan suurin ryhmä olivat ukrainalaiset, joita oli työttömänä työnhakijana 338. Vuodentakaiseen verrattuna määrä on kasvanut 306:lla. Kunnittain eniten ukrainalaisia on Riihimäellä (161) ja Lahdessa (96). Ukrainalaisten työnhakijoiden kokonaismäärä nousi joulukuun lopussa 625:een. Seuraavaksi eniten Hämeessä on kansalaisuuden mukaan työttömänä virolaisia (250) ja venäläisiä (225).

Työttömyys laski vuodentakaiseen verrattuna lähes kaikissa pääammattiryhmissä (pl. ammatteihin luokittelemattomat). Määrällisesti suurin lasku oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä (-490) ja rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijöillä (-361).  Sen sijaan marraskuusta työttömyyden kasvua nähtiin sotilaiden ammattiryhmää lukuun ottamatta kaikissa ryhmissä; eniten ammatteihin luokittelemattomilla, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä, palvelu- ja myyntityöntekijöillä sekä prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä.

Uusia avoimia työpaikkoja neljännes vähemmän kuin vuosi sitten

Joulukuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin lähes 3400 uutta avointa työpaikkaa. Laskua vuodentakaisesta oli 24 prosenttia. Paikkoja avautui eniten lähihoitajille, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöille, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoille, myyjille, myyntiedustajille, rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille, talonrakentajille, kiinteistöhuollon työntekijöille, kodinhoitajille (kotipalvelutoiminta) sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Vaikka uusien avoimien työpaikkojen kokonaismäärä jatkoi vuositasolla laskussa, monissa ammateissa kysyntä oli edelleen jonkin verran vuodentakaista vilkkaampaa, kuten konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat, teollisuuden työnjohtajat ja kiinteistöhuollon työntekijät.

Yli 60-vuotiaita palveluissa entistä enemmän

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli joulukuun lopussa 7141 TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakasta. Tämä on 194 enemmän kuin vuotta aiemmin johtuen erityisesti työllistämisen kasvusta. Kaikkiaan työllistettynä oli lähes 2600 henkilöä, joista 1900 yksityisellä sektorilla. Pientä kasvua oli myös mm. työvoimakoulutuksessa ja työ-/koulutuskokeilussa olevien määrissä.

Ikäryhmittäin palveluissa olevien määrä kasvoi erityisesti yli 60-vuotiailla. Heitä oli palveluissa 645 eli 210 enemmän kuin vuosi sitten. Yli puolet (53 %) oli työllistettynä.

Palveluissa aloitti joulukuussa 759 asiakasta.

Työllistäminen käytetyin palvelu sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa

Joulukuun lopussa Hämeen TE-toimistossa palvelua sai 18 950 ja kuntakokeiluissa 15 557 työnhakijaa. TE-toimistossa työnhakijoista oli työttömiä 8794 ja kuntakokeiluissa 9759, joista 7000 Lahden seudun ja 2759 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun asiakkaana.

Työttömien määrä väheni sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa joulukuusta 2021. TE-toimistossa työttömiä työnhakijoita oli 793 vähemmän (-8 %) kuin vuosi sitten. Lahden seudun kuntakokeiluissa määrä väheni 455:llä (-6 %) ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeiluissa 305:llä (-10 %).

Aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 3219 TE-toimiston ja 3795 kuntakokeilujen asiakasta. Kuntakokeilujen asiakkaista 2576 on Lahden seudun ja 1219 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa. Kuntakokeiluissa palveluissa olevien määrä on kasvanut (+173) joulukuusta 2021. TE-toimistossa palveluissa olevien määrä oli lähes edellisvuoden tasossa (-5). Käytetyin palvelu sekä TE-toimiston että kuntakokeilujen asiakkaille on työllistäminen.

Työttömien ja lomautettujen määrä laskenut joulukuusta

Hämeen TE-toimistossa ja alueen kuntakokeiluissa on tällä hetkellä noin 33 400 työnhakijaa, joista 16 600 työttömiä ja runsaat 1500 lomautettuja. Sekä lomautettujen että muiden työttömien määrä on laskenut joulukuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Uusia avoimia työpaikkoja vuonna 2022 ennätyksellisen paljon, työttömyysjaksoja alkoi vähemmän

Vuonna 2022 Hämeessä oli keskimäärin kuukaudessa 18 200 työtöntä työnhakijaa, joista 1200 lomautettuja. Työttömien määrä on lähes 3200 eli 15 prosenttia pienempi kuin vuonna 2021. Edellisen kerran vuosikeskiarvo on ollut matalampi vuonna 2019, jolloin työttömien määrä oli 17 600. Työttömistä lomautettujen määrä väheni vuoteen 2021 verrattuna 1100:lla:llä eli lähes 50 prosenttia. Työttömyysjaksoja alkoi keskimäärin 2400 eli 260 vähemmän (-10 %). Työttömyysjaksoja alkoi vähemmän kuin kertaakaan käytössä olevan tilastojärjestelmän mittausjaksolla, joka alkaa vuodesta 2006.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2022 keskimäärin 10,6 prosenttia ollen 1,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten.

Vaikka julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrä kääntyi loppuvuodesta laskuun, oli kulunut vuosi kuitenkin määrällisesti ennätyksellinen. Kuukaudessa keskimäärin uusia avoimia työpaikkoja oli lähes 5300. Määrä oli suurempi kuin kertaakaan käytössä olevan tilastojärjestelmän mittauskaudella, joka alkaa vuodesta 2006.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee sivuillaan kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja. Vuosikeskiarvot lasketaan kuukausitietojen perusteella.

Tammikuun työllisyyskatsaus julkaistaan 21.2.2023.

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159
Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

 

Lisätiedot:

Hämeen TE-toimisto
Johtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 041 840
Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795

Lahden seudun kuntakokeilu
Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, puh. 044 482 6976

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu
Kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää, puh. 050 569 4638

Avainsanat

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Hämeen ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Kirkkokatu 12
15140 Lahti

0295 025 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus

Työttömien määrä laski, mutta työttömyysjaksoja alkoi vuodentakaista enemmän21.3.2023 08:06:35 EET | Tiedote

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli helmikuun lopussa 18 341 työtöntä työnhakijaa, joista 1679 oli kokoaikaisesti lomautettuja. Vuotta aiemmasta työttömien määrä supistui 1286 henkilöllä (-7 %). Lasku johtui sekä lomautettujen (-219) että muiden työttömien (-1067) määrän vähentymisestä. Tammikuuhun verrattuna työttömien määrä kasvoi hieman johtuen lomautettujen määrän kasvusta. Työttömyysjaksoja alkoi vajaat 2200 kasvaen vuodentakaisesta kahdeksan prosenttia. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Hämeessä 695 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita vuonna 202221.2.2023 15:01:23 EET | Tiedote

Hämeen ELY-keskuksen alueella perustettiin vuonna 2022 luonnonsuojelualueita tai ostettiin luonnonsuojelutarkoituksiin alueita yhteensä 70 eri kohteella. Näiden alueiden pinta-ala on yhteensä 695 hehtaaria. Metsänomistajille maksettiin korvauksia suojelusta 3,1 miljoonaa euroa. Kymmenen luonnonsuojelualuetta perustettiin maanomistajan pyynnöstä korvauksetta osana valtakunnallista Luontolahja-kampanjaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme