Varsinais-Suomen ELY-keskus

Handläggningen av NTM-centralens tillstånd för förkörsrätt till skärgårdens landsvägsfärjor fördröjs

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljar tillstånd för förkörsrätt till vissa landsvägsfärjor i skärgården. Tillstånden gäller för 4 år åt gången. NTM-centralens behandling av tillstånden har nu fördröjts tillfälligt på grund av en plötslig brist på personalresurser. Behandlingen av nya tillstånd tar för närvarande flera månader. Om ärendet gäller ansökningar om förnyande av föråldrade tillstånd har NTM-centralen undantagsvis beslutat att förlänga det gamla tillståndet tills den nya tillståndsansökan hinner behandlas. Tillståndssökandena informeras om situationen separat per brev.

På grund av överraskande och oförutsedda personaländringar har handläggningstiden för de förkörsrättstillstånd som kommer till NTM-centralen blivit flera månader lång. Tillståndsansökningarna behandlas så snabbt som möjligt i den ordning de inkommit. NTM-centralen beklagar situationen för dem som ansöker om tillstånd.

Om ärendet gäller ansökningar om förnyande av föråldrade tillstånd har NTM-centralen undantagsvis beslutat att förlänga det gamla tillståndet tills den nya tillståndsansökan har behandlats. Tillståndssökandena informeras om situationen separat per brev. I dessa situationer ska NTM-centralens brev medföras i bilen för att ange förkörsrättens giltighetstid, eftersom förkörsrättsskyltarna inte förnyas förrän ett nytt tillstånd har beviljats.

Tillstånd för förkörsrätt beviljas till de landsvägsfärjor som trafikerar till öarna Nagu, Korpo, Norrskata, Houtskär och Iniö i Pargas stad, till ön Hitis i Kimitoöns kommun, till ön Vartsala i Gustavs kommun, till Karlö och till Skåldö i Raseborgs stad samt till förbindelsebåten som trafikerar sommartid mellan Houtskär och Iniö i Pargas stad. Förkörsrätt till andra förbindelsebåtar beviljas inte.

Förkörsrätten till färjan garanterar smidiga resor i vardagen för skärgårdsbor och företag. Därför har man velat förlänga giltighetstiden för de gamla förkörsrätterna under tillståndsbehandlingen. Den olägenhet som handläggningstiden orsakar riktas främst till nya tillståndssökande som inte tidigare har haft tillstånd för förkörsrätt. Största delen av ansökningarna om förkörsrätt gäller dock förnyande av det gamla tillståndet.

Färjetrafikens förmedlingskapacitet utvecklas så att den motsvarar väganvändarnas behov

Landsvägsfärjetrafiken utvecklas hela tiden i en sådan riktning att färjornas förmedlingskapacitet motsvarar behoven i fråga om antalet användare. Vid många färjelägen har kötiderna minskat betydligt genom förbättringsåtgärder som vidtagits under de senaste åren.

Vid färjeläget Pargas-Nagu betar Elektra av köerna och väntetiden till färjan har minskat väsentligt. Situationen förbättras ytterligare under 2022 när en andra stor hybridfärja, Altera, tas i trafik vid färjeläget. Till Skåldö färjeläge får man för sommarsäsongen 2022 en ny 150 t färja i stället för den nuvarande 90 t färjan. År 2023 förbättras situationen vid färjfästena Nagu-Korpo och Gustavs-Iniö. Mellan Nagu och Korpo får man en ny större hybridfärja, och Sterna flyttar från färjeläget Pargas-Nagu och börjar trafikera mellan Gustavs och Iniö. Aura, som trafikerat färjeläget Gustavs-Iniö, kommer att ersätta nuvarande färjan Mergus vid färjeläget Korpo-Norrskata. Det förbättrar samtidigt också Korpo-Houtskär färjeläges förmedlingskapacitet. Till Karlö byggs en fast förbindelse som ersätter den nuvarande färjetrafiken. Som det ser ut nu kommer den fasta förbindelsen att bli klar 2025, om tillståndet enligt vattenlagen vinner laga kraft vid behandlingen i förvaltningsdomstolen.

Behovet av förkörsrätter har därför redan minskat och på många håll minskar de ytterligare tack vare de nya större landsvägsfärjorna och deras bättre förmedlingskapacitet.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, kontakt via Trafikens kundservice, tel. 0295 020 600

Nyckelord

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Keskikesän päällystystöitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa1.7.2022 13:15:17 EEST | Tiedote

Yleisimmän kesälomakauden liikenteellisesti merkittävin tienpäällystyskohde lounaisessa Suomessa sijaitsee Salossa. Valtatietä 1 päällystetään Uskelanjoen ja Isokylän moottoritietunneleiden länsipään välillä. Työ toteutetaan viikolla 28 ilta- ja yöaikaan noin klo 18–06 välisenä aikana. Liikenne ohjataan työkohteen ohitse yhdellä kaistalla ja tästä saattaa hiljaisemmankin liikenteen aikana aiheutua ruuhkautumista ja jonoja.

Mynämäellä Joenperän siltatyömaan liikennekatko siirtyy myöhemmäksi1.7.2022 11:12:13 EEST | Tiedote

Mynämäellä maantiellä 2021 (Karjalantie) sijaitsevan Joenperän sillan kesäkuussa alkaneissa korjaustöissä seuraavana on vuorossa sillan kansirakenteiden uusiminen. Kansirakenteiden uusimistöiden ajaksi liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla ja liikennekatkon oli määrä alkaa 4.7. Liikennekatkon aikataulua joudutaan kuitenkin siirtämään myöhemmäksi. Uudesta liikennekatkon ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin, kun aikataulu tarkentuu.

Vid färjleden i Högsar genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar30.6.2022 09:58:48 EEST | Tiedote

Finlands Färjetrafik Ab har i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland testat och utvecklat en eldriven vajerfärja vid färjeläget i Högsar i Nagu sedan 2018. Man kan avsevärt minska utsläppen från färjetrafiken med eldrivna vajerfärjor. Dragvajern är nära vattenytan i färjans färdriktning och tidvis rejält ovanför vattenytan. För att trygga säkerheten för den övriga sjötrafiken genomförs ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar på färjleden i Högsar. Syftet med projektet är att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjrutterna.

Högsarin lossiväylällä toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu30.6.2022 09:55:00 EEST | Tiedote

Suomen Lauttaliikenne Oy on yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa testannut ja kehittänyt sähkökäyttöistä vaijerivetoista lossia Högsarin lauttapaikalla Nauvossa vuodesta 2018 lähtien. Sähkökäyttöisillä vetovaijerilosseilla voidaan vähentää merkittävästi lossiliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Vetovaijeri on lossin kulkusuunnassa lähellä vedenpintaa ja ajoittain reilusti vedenpinnan yläpuolella. Muun vesiliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi toteutetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu Högsarin lossiväylällä. Hankkeen tarkoituksena on arvioida mahdollisuudet käyttää ratkaisua laajemmin lossireiteillä.

Piispanristin pyöräilylaskuri kertoo pyöräilijämäärien vaihteluista27.6.2022 09:12:42 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY keskus asensi kiinteän pyöräilylaskurin maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylille Piispanristille toukokuussa 2020. Kahden vuoden laskentatulosten perusteella voidaan pyöräilijämäärissä havaita selkeä vuodenaikavaihtelu. Myös arkiliikenteen ja viikonlopun pyöräilijäjakauma on aivan erilainen ja lisäksi säätilat vaikuttavat merkittävästi pyöräilijämääriin. Kesäisin maantien 110 vartta pyöräilee päivittäin noin 1200 pyöräilijää päivässä, arkisin hieman enemmän ja viikonloppuisin vähän vähemmän. Vuonna 2021 pyöräilijälaskuri rekisteröi yhteensä lähes 250 000 pyöräilijää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum