Digi- ja väestötietovirasto

Har man tillräcklig digital kompetens inom finska företag och samfund? En kartläggning av behovet av digitalt stöd inleds

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder under slutet av året behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund samt utbudet av det på riksnivå. Den nuvarande informationen om behovet av stöd i användningen av digitala tjänster är splittrad. Det behövs en helhetsbild för att man på ett bättre sätt ska kunna ge företag och föreningar stöd i användningen av digitala tjänster.

– I och med corona har även föreningar och företag i år snabbt övergått till att använda digitala tjänster och alla har inte haft beredskap för det. Medborgarnas behov av digitalt stöd utreddes senast i våras. Kartläggningen av företagens och samfundens digitala kompetens har varit sporadisk och det har inte uppstått någon heltäckande helhetsbild, säger projektledare Minna Piirainen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kravet rörande digitala tjänster för näringsidkare träder i kraft 2023

Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 som trädde i kraft våren 2019 måste näringsidkare övergå till elektronisk kommunikation med myndigheter senast år 2023. I fortsättningen hanteras därmed alla myndighetsärenden via digitala kanaler.

– Det är en stor ansträngning för alla parter. Både för företag, samfund och myndigheter som producerar digitala tjänster. Vi vill höra dem som berörs av denna förändring och tillsammans ta reda på de bästa metoderna för att främja digitaliseringen, konstaterar Piirainen.

Efter kartläggningen av behovet och utbudet av digitalt stöd för företag och samfund skapas en eller flera verksamhetsmodeller för att testa vilken typ av digitalt stöd som företagen och samfunden har nytta av. De första verksamhetsmodellerna testas nästa sommar. Med utgångspunkt i testerna utformas en preliminär verksamhetsmodell till stöd för företag och samfund fram till slutet av 2021.

Var med i kartläggningsarbetet!

Det viktigaste målet för det projekt som nu inleds nu är att nå och höra näringsidkare och andra intressegrupper. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata söker på bred front efter samarbetspartner i kartläggningen av behovet och utbudet av digitalt stöd.

– Vi vill särskilt ha kontakt med organisationer kopplade till företag och samfund. Vi vet att många aktörer redan har gjort sina egna kartläggningar. Vi vill sammanföra uppgifterna och göra ytterligare kartläggningar med olika metoder för att få en heltäckande bild av näringsidkarnas digitaliseringsgrad och behov av stöd, säger Piirainen.

Resultaten av kartläggningsarbetet och den lägesbild som kommer fram utifrån den offentliggörs innan slutet av 2020 och erbjuds till alla aktörer för att användas fritt.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas projekt Digitalt stöd för näringsidkare är en del av finansministeriets program för främjande av digitalisering, som förverkligar regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet har man som mål att Finland ska vara känt som en föregångare, där de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen medför utvecklas och tas i bruk över förvaltnings- och sektorsgränserna.

Nyckelord

Kontakter

Mer information

Projektledare Minna Piirainen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 280, minna.piirainen(at)dvv.fi

Bilder

Länkar

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum