Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden tas i bruk denna vecka på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar

Dela

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden 2020–2021 tas denna vecka i bruk i hela landet. På landsvägarna i Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten ändras hastighetsbegränsningarna huvudsakligen onsdag 28.10. Ändringarna gäller merparten av landsvägarna och motorvägarna.

På NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar med en körbana utan mitträcke sänks alla 100 km/h hastighetsbegränsningar till 80 kilometer i timmen. Den sammanlagda längden på dessa vägavsnitt är ca 1300 km. På vägarna där hastigheten sänks till 80 kilometer i timmen har inga ändringar skett jämfört med i fjol.

Hastighetsbegränsningen 120 km/h på Vasa motorväg sänks till 100 kilometer i timmen på en ca 9 km lång sträcka.

På riksväg 8 Smedsby omfartsväg lämnas 100 km/h hastighetsbegränsningen i kraft på en cirka 7 km lång vägsträcka.

På riksväg 19 Seinäjoki östra omfartsväg mellan Rengonharju och Nurmo är hastighetsbegränsningen 100 km/h i kraft vintertid på en cirka 18 km lång vägsträcka.

På samma sätt som tidigare sänks hastighetsbegränsningen på en kort sträcka från 80 km till 60 km i timmen på riksväg 8 vid x-korsningen i Hopsala i Kronoby.

I Finland återinförs sommarhastigheterna i regel i månadsskiftet mars-april, när dagarna blir längre och väglaget bättre.

Högsta tillåtna hastighet regleras av vägmärken tillsammans med övriga trafikregler. Vägtrafiklagen ålägger föraren att beakta bland annat vägens skick, vädret, föret, sikten och trafikförhållandena. Förnuftiga förare vet att man ibland måste hålla en betydligt lägre hastighet än vad vägmärket tillåter, om man vill komma säkert fram.

Var beredd på mörkret med lyktor och reflex

Snömängden varierar från år till år, men en sak är säker varje vinter: det är mörkt på kvällar och morgnar. Särskilt när det regnar är det svårt att se fotgängare och cyklister. Se därför till att ha lyktor och reflex – oavsett om du kör bil, cyklar eller promenerar.

I år kan en del cyklister bli tvungna att göra uppköp, eftersom det i och med den nya vägtrafiklagen numera är obligatoriskt med röda baklyktor när det är mörkt. Polisen kan ge dig en anmärkning eller avgift för trafikförseelse om du kör utan lykta.

Bilister bör byta till vinterdäck i tid, se till att vindrutorna är i skick, kontrollera att lyktor och strålkastare fungerar och lätta på gasen när sikten är dålig. På så sätt får man mer tid att reagera. När man kör på landsväg är det också viktigt att komma ihåg att älgjakten har inletts. Särskilt i skymningen kan man överraskas av större och mindre hjortdjur som plötsligt springer ut på vägen, och de har varken lyktor eller reflex.

Kolla väglaget på förhand. Du kan kontrollera väglaget på förhand till exempel i tjänsten Trafikläget: Liikennetilanne-palvelu (tmgf.fi)

Kontakter

Kjell Lind
Trafiksäkerhetsansvarig
Tfn 0295 027 734
kjell.lind@ely-keskus.fi

Dokument

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kompletterande samråd om den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden börjar24.11.2020 13:17:11 EETTiedote

Miljöministeriet lägger 24.11 - -31.12.2020 fram den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden (2016) och kompletteringarna av den till påseende. Avsikten är att den uppdaterande inventeringen som är föremål för samrådet ska ersätta inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden, som statsrådet godkände genom principbeslut år 1995.

Täydentävä kuuleminen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista alkaa24.11.2020 13:17:10 EETTiedote

Ympäristöministeriö on asettanut 24.11. - 31.12.2020 väliseksi ajaksi nähtäville Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin (2016) ja siihen tehdyt täydennykset. Kuultavana olevan päivitysinventoinnin on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi.

Kannuksessa alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista23.11.2020 08:45:34 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kannus.

Yritysten palvelutarpeet esiin (Etelä-Pohjanmaa)20.11.2020 16:00:19 EETTiedote

Kuntien ja valtionhallinnon yritysasiantuntijat tekevät yhteistyötä yritysten tilanteen selvittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ja tarve luoda yhteistä tilannekuvaa nopeasti muuttuvassa kentässä käynnistivät yhteisen selvitystyön. Voimansa yhdistävät Etelä-Pohjanmaan Yrityspalvelukeskuksessa toimivat ELY-keskuksen ja TE-toimiston asiantuntijat ja alueen kuntien elinkeinotoimijat.

I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta (Landskapen i Österbotten)20.11.2020 11:58:53 EETTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten och Översvämningscentret informerar om översvämningssituationen 20.11.2020. Under denna vecka har nederbörden varit kraftig särskilt längs kusten i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Kauhajokitrakten. Under torsdag kväll och fredag morgon (19–20.11.2020) nåddes flödestoppen i flera åar för tredje gången under den här hösten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum