Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden tas i bruk denna vecka på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar

Dela

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden 2021–2022 tas i bruk denna vecka. På landsvägarna i Mellersta Österbotten, Ös-terbotten och Södra Österbotten införs sänkning av hastighetsbegräns-ningarna från och med torsdag 28.10. Lägre körhastigheter ger föraren mer tid att reagera på och agera i överraskande situationer.

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden tas i bruk denna vecka. Illustration.
Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden tas i bruk denna vecka. Illustration.

På NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar med en körbana utan mitträcke sänks alla 100 km/h hastighetsbegränsningar till 80 kilometer i timmen. Dessa vägavsnitts sammanlagda längd är ca 1300 km. På två vägsträckor längs riksväg 8 har det byggts mitträcke denna höst, vilket möjliggör 100 km/h hastighetsbegränsning även vintertid.

Hastighetsbegränsningen 120 km/h på Vasa motorväg sänks till 100 kilometer i timmen på en ca 9 km lång sträcka.

På riksväg 8 Smedsby omfartsväg lämnas 100 km/h hastighetsbegränsningen i kraft på en cirka 7 km lång vägsträcka mellan Hemstrand och Stormossen. Denna höst har det byggts mitträcke på riksväg 8 mellan Stormossen och Kvevlax, vilket nu möjliggör 100 km/h hastighetsbegränsning på en cirka 2,4 km lång vägsträcka även vintertid.

Denna höst färdigställs det cirka 5,5 km långa vägförbättringsprojektet längs riksväg 8 mellan Vassorfjärden och Ölis i Korsholm och Vörå kommuner. I projektets norra ända har det byggts omkörningsfiler i båda körriktningarna åtskilda med mitträcke på en cirka 2,5 km lång vägsträcka, vilket nu möjliggör 100 km/h hastighetsbegränsning även vintertid.

På riksväg 19 Seinäjoki östra omfartsväg mellan Rengonharju och Nurmo är hastighetsbegränsningen 100 km/h i kraft vintertid på en cirka 18 km lång vägsträcka.

På samma sätt som tidigare sänks hastighetsbegränsningen på en kort sträcka från 80 km till 60 km i timmen på riksväg 8 vid x-korsningen i Hopsala i Kronoby.

I Finland återinförs sommarhastigheterna i regel i månadsskiftet mars-april, när dagarna blir längre och väglaget bättre.

Att köra säkert innebär också annat än att följa begränsningarna

Vinterbegränsningarna gör att det blir säkrare att röra sig i trafiken. Med hjälp av begränsningarna sparas uppskattningsvis upp till åtta människoliv per år och tiotals skador förhindras. De sänkta begränsningarna stöder också principerna för hållbar trafik, eftersom till exempel bränsleförbrukningen och utsläppen minskar och vägbeläggningen inte slits ut lika snabbt.  

Förutom att följa hastighetsbegränsningarna är det även viktigt att iaktta andra trafikregler och god praxis under vintersäsongen. För att köra säkert måste man ibland hålla en betydligt lägre hastighet än vad hastighetsbegränsningsmärket tillåter. När man kör ska man ta i beaktande väderleksförhållandena och sikten. 

Under vintern sker en allt större del av färden under den mörka tiden. När man ännu kombinerar mörker med regn eller slask kan sikten tidvis vara mycket dålig, och det är svårt att urskilja andra trafikanter, såsom fotgängare och cyklister.

Det lönar sig för fotgängare och cyklister att skaffa reflexer och sätta cykelns ljus i skick. I och med den nya vägtrafiklagen är det obligatoriskt med den röda baklyktan när man cyklar i mörker. Även bilisten bör försäkra sig om att bakljusen säkert lyser även när det skymmer och är dåligt väglag.

Mörkret försämrar reaktionsförmågan i överraskande situationer. När man kör på landsvägar är det viktigt att beakta att det på rutten utöver fotgängare och cyklister även kan gå älgar, rådjur och hjortar, samt renar i norr, som kan dyka upp oväntat. 

Även halt väglag medför utmaningar under vintersäsongen. Att ha ordentliga vinterdäck och justera körhastigheten enligt situationen är hörnstenarna i en säker vinterkörning. Innan du ger dig ut i trafiken kan du på förhand kolla väglaget i tjänsten

Trafikläget: https://liikennetilanne.fintraffic.fi/

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare information:

Kjell Lind
Trafiksäkerhetsansvarig
Tfn 0295 027 734
kjell.lind@ely-keskus.fi

Bilder

Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden tas i bruk denna vecka. Illustration.
Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden tas i bruk denna vecka. Illustration.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2021: Risken för kravisöversvämningar ökade, försurningsproblemen i de små åarna fortgick (Landskapen i Österbotten)3.12.2021 08:15:00 EET | Tiedote

Efter en regnig oktober var vattenföringen i åarna i början av november högre än genomsnittet. Så småningom började temperaturerna sjunka och i slutet av november ledde den hårda kölden till att det uppstod risk för översvämningar på grund av kravis. Vattnet var fortsättningsvis surt särskilt i de små åarna längs den österbottniska kusten.

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat23.11.2021 08:52:45 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum