Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Hastighetsbegränsningen på riksväg 8 i Karleby sänks på två ställen

Dela
Hastighetsbegränsningarna sänks på riksväg 8 i Karleby på grund av trafiksäkerheten. Den första platsen ligger söder om Karleby på avsnittet Koivistovägen–begravningsplatsen och den andra på norra sidan av Karleby vid anslutningen i Peitso.

På riksväg 8 söder om Karleby på avsnittet Koivistovägen–begravningsplatsen sänks hastigheten på ett knapp två kilometers avsnitt från 100 kilometer till 80 kilometer i timmen även på sommaren.  

Trafiken har ökat i anslutningen till Kronobyvägen på grund av de nya bostadsområdena Blåbärsbacken och Hangas och det är inte längre tryggt att svänga till vänster från den livligt trafikerade riksvägen till Kronobyvägen, som är stadens gata.Riksväg 8 har inget väjningsutrymme i anslutningen och ingen egen körfil för dem som svänger till vänster.  

Hastighetsbegränsningen är i kraft tills att Karleby stad har planerat och byggt kanaliseringen vid anslutningen till Kronobyvägen. I kanaliseringen anläggs refuger på riksväg 8 och en egen körfil byggs för dem som kör från norr/Karleby stad och svänger av riksvägen till vänster till Kronobyvägen. 

Anslutningen i Peitso 

På den norra sidan av Karleby på riksväg 8 i Peitso vid fyrvägsanslutningen Peitsontie och Ruotsalovägen sänks hastighetsbegränsningen från 100 kilometer till 80 kilometer i timmen även sommartid. 

Den sänkta hastighetsbegränsningen i fyrvägsanslutningen i Peitso har framförts i trafiksäkerhetsplanen för Karleby.Hastighetsbegränsningen träder i kraft under maj månad. 

Hastighetsbegränsningarna på ovan nämnda platser sänks på grund av att NTM-centralen har kontaktats och fått åtgärdsförslag från platserna.I anslutningarna har dessutom inträffat trafikolyckor. 

Nyckelord

Kontakter

Mer information:
Kjell Lind
Trafiksäkerhetsansvarig
tfn 0295 027 734

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum