Tuomioistuinvirasto

Helsingfors förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen återvänder till Domstolarnas hus i Böle

Dela
Adressen till Helsingfors förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen ändras från och med 29.5.2023 när domstolarna återvänder till Domstolarnas hus i Böle. Den nya adressen är Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors.

Domstolarnas övriga kontaktuppgifter förblir oförändrade. Flyttningen påverkar inte heller öppettiderna för domstolarnas registratorskontor eller kundtjänst.

De myndigheter vars beslut överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller arbetsdomstolen ombeds beakta ändringen i sina besvärsanvisningar och i övrigt i sin verksamhet.

Kontakter

Helsingfors förvaltningsdomstol
Riikka Asa
Förvaltningschef
Tfn 029 56 42000 (växel)
riikka.asa(at)oikeus.fi


Marknadsdomstolen
Riikka Pirttisalo
kanslichef
Tfn 050 406 1132 (växel)
riikka.pirttisalo(at)oikeus.fi


Arbetsdomstolen
Krista Kalske
föredragande vid arbetsdomstolen
Tfn 029 56 43350 (växel)
krista.kalske(at)oikeus.fi

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2022 låg antalet anhängiga mål och ärenden vid domstolarna fortfarande på en hög nivå3.3.2023 12:07:16 EET | Tiedote

Antalet anhängiga brottmål och omfattande tvistemål vid tingsrätterna är fortfarande större och deras handläggningstider längre än före coronapandemin. Antalet mål och ärenden som är anhängiga vid hovrätterna har också ökat något samt deras handläggningstider blivit längre under de senaste åren. Däremot har antalet anhängiga mål och ärenden vid förvaltningsdomstolarna minskat.

Vuonna 2022 tuomioistuinten vireillä olevien asioiden määrät pysyivät edelleen korkealla tasolla3.3.2023 12:01:47 EET | Tiedote

Käräjäoikeuksissa vireillä olevien rikosasioiden ja laajojen riita-asioiden määrät ja käsittelyajat ovat edelleen koronapandemiaa edeltävää aikaa korkeammalla tasolla. Hovioikeuksissa vireillä olevien asioiden määrä ja käsittelyajat ovat myös hieman kasvaneet viime vuosina. Hallinto-oikeuksissa vireillä olevien asioiden määrät ovat sen sijaan laskeneet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum