Aluehallintovirasto

Helsingfors stad beviljades tillstånd för vattenbyggnadsarbeten vid Knekten och deponering av muddermassor till havs (Södra Finland)

Dela

Helsingfors stad har beviljats tillstånd för vattenhushållningsprojektet i Knekten för de strandkonstruktioner, muddrings- och utfyllningsarbeten som den nya detaljplanen förutsätter och att deponera muddermassor i havet. Under vissa förutsättningar får betongkross och schaktad friktionsjord utnyttjas i utfyllnaderna.

Knektens gamla hamnområde ändras till bostadsområde. De nuvarande strandkonstruktionerna är i dåligt skick. De rivs och förnyas. Byggandet förutsätter muddring (cirka 83 000 m³) och utfyllnad till havs (cirka 300 000 m³). De vattenhushållnings- och miljötillstånden som beviljades till Helsingfors stad möjliggör byggandet av Knektens område.

Muddermassorna som lämpar sig för havsdeponering är cirka 61 000 m³. De kan deponeras i Måshällens eller Hundörsbådarnas havsdeponeringsområden enligt gällande tillståndsbeslut eller något annat havsdeponeringsområde som vunnit laga kraft.

Projektets påverkan reduceras bland annat genom användning av silt- och bubbelgardin. Dessutom är tidpunkten för arbeten som förorsakar visst buller begränsad.

Besluten nummer 442/2020 och 443/2020 hålls framlagda för allmänheten på regionförvaltningsverkets webbplats på adressen https://ylupa.avi.fi (ESAVI/2017/2019 ja 2018/2019).

Mer information

miljöjurist Anne Valjakka, tfn 0295 016 438
anne.l.valjakka@rfv.fi

miljöråd Erja Tasanko, tfn 0295 016 248 (inte anträffbar 19.12.2020–10.1.2021)
erja.tasanko@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde beredskapen inför coronapandemin hos kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården22.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Inom social- och hälsovården har man förberett sig på att coronapandemin eskalerar, men det har funnits skillnader t.ex. i fråga om erhållandet av testresultat och spårning av infektioner. De största orosmomenten hänför sig till att omsorgs- och vårdpersonalen insjuknar och att sjukdomen sprids till vårdhem. Uppgifterna framgår av en färsk rapport.

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 15 februari – tillställningar med över 10 personer förbjudna, även mindre bör undvikas21.1.2021 13:01:00 EETTiedote

Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjort är de nuvarande sammankomstbegränsningarna nödvändiga i distriktet även under de kommande veckorna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikts område till och med den 15 februari 2021. Det är skäl att undvika alla sammankomster alltid då det är möjligt.

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 15.2. asti – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty, pienempiäkin tulisi välttää21.1.2021 13:00:00 EETTiedote

Etelä-Suomi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat alueella tarpeen myös tulevina viikkoina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 15.2.2021 asti. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum