Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingfors stad inleder ett pilotprojekt med utdelning av gratis mensskydd

Dela

I höst inleder Helsingfors stad ett försök med utdelning av mensskydd i tre läroanstalter och en grundskola. Försöken varar i tre månader.

Försöket genomförs under september–november

Fostrans- och utbildningsnämnden fattade beslutet om att inleda försöket med utdelningen av gratis mensskydd inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Med försöket undersöks mensfattigdom som fenomen inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Elever och studerande i den skola och de läroanstalter som är med i försöket kan delta via anmälningslänken. De första mensskydden delas ut i september. Det har strävats efter att beakta ämnets känslighet i försöket, och det genomförs i intensivt samarbete med läroanstalterna med studerandenas behov och önskemål i åtanke. Den skola och de läroanstalter som deltar i försöket är grundskolan Hiidenkiven peruskoulu (åk 6–9), gymnasiet Sibelius-lukio, Tölö Gymnasium och yrkesskolan Stadin ammattiopistos enhet på Filpusvägen. Deltagaren får ett paket med mensskydd för en månad i taget. Deltagaren får välja mellan paket som innehåller tamponger eller bindor, paket med både tamponger och bindor eller en menskopp som används under hela försöket. I slutet av försöket genomförs en elektronisk enkät där erfarenheterna av försöket kartläggs.

Helsingfors vill kartlägga effekterna av mensfattigdom

Under försöksperioden utreds om mensskyddens kostnader kan påverka eller till och med förhindra deltagande i undervisningen. Beloppet som spenderas på mensskydd kan utgöra en betydande andel av en elevs eller studerandes månads- eller veckobudget. Sanitetsbindor och tamponger kostar användaren mellan ett par euro till upp till tio euro per månad. Fostrans- och utbildningssektorns chef för studentvård Riina Ståhlberg betonar vikten av försöket. – Vi har förstått att det kan vara en för stor investering för vissa studerande att skaffa sig mensskydd. Varje studerande ska kunna delta i kontaktundervisningen oavsett om hon har mens. Vi får värdefull information om ämnet under försöket, och samtidigt kan vi fortsätta den samhälleliga debatten om till exempel beskattningen av hälsoprodukter som är nödvändiga för kvinnor. Genom att sänka skatterna på mensskydd ökar vi jämställdheten.

Kontakter

Kontio Mari
Pedagogisk sakkunnig
040 1418455
mari.kontio2@hel.fi

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 4.10.202229.9.2022 16:09:59 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 4. lokakuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa osoitteeseen Paciuksenkatu 19 toteutettavien päiväkotitilojen tarveselvitys, joka jäi edellisessä kokouksessa pöydälle. Lautakunnalle esitetään myös tarveperusteisen indeksin mallin uudistamista suomen- ja ruotsinkielisille peruskouluille 1.8.2023 alkaen. Helsinki haluaa tarveperusteisella rahoituksella ehkäistä aktiivisesti koulujen eriytymistä, vahvistaa oppilaiden mahdollisuuksien tasa-arvoa ja kaventaa koulujen välisiä eroja taatakseen kaikille lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat oppimiseen. Helsingissä on jaettu segregaatiota ehkäisevää tukea eli niin sanottua pd-rahoitusta, peruskouluille vuodesta 1999 lähtien. Laskentamallia tarkastellaan säännöllisesti. Nyt laskentamallia uudistetaan siten, että taustamuuttujissa siirrytään aluepohjaisesta tiedosta koulukohtaiseen tietoon

Koordinationsgruppen föreslår ett flertal förnyelser för att avhjälpa bristen på arbetskraft inom småbarnspedagogiken i Helsingfors29.9.2022 14:48:10 EEST | Tiedote

En koordinationsgrupp för personaltillgång inom småbarnspedagogiken ledd av biträdande borgmästare Nasima Razmyar föreslår att Helsingfors ökar antalet platser inom läroavtalsutbildningen för barnskötare och försnabbar anställningar. Koordinationsgruppen föreslår också att staden ska inrätta fler vakanser för socionomer inom småbarnspedagogik. En tredje konkret åtgärd som Helsingfors vidtar är att betydligt utvidga sin snabbinsatsverksamhet för att så svara på plötsligt uppkommande behov av vikarier runt om i staden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum