Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingfors valdes till Finlands aktivaste kommun på Idrottsgalan i går

Dela

Helsingfors är Finlands aktivaste kommun 2019 och tilldelades Uno-priset vid Idrottsgalan den 16 januari 2020 i går kväll. Helsingfors lyckades övertyga juryn med sin ambitiösa vilja att lösa problemet med orörlighet. Rörligheten har prioriterats i stadsstrategin och är därför en gemensam fråga för alla stadens tjänster. Rörligheten återspeglas i stadsbornas liv i såväl hemvården, daghemmen, stadsmiljön, skolorna som inom barnrådgivningen och biblioteken. Dessutom erbjuder stadens 100-åriga idrottstjänster upplevelser för stadsborna i form av mer än 10 miljoner årliga idrottsbesök.

Rörlighetsprogrammets projektchef Minna Paajanen och Helsingfors stads idrottschef Tarja Loikkanen glädjer sig över Uno-pokalen på Idrottsgalan torsdagen 16.1.2020. Foto: Sanni Kurki / Idrottsgalan.
Rörlighetsprogrammets projektchef Minna Paajanen och Helsingfors stads idrottschef Tarja Loikkanen glädjer sig över Uno-pokalen på Idrottsgalan torsdagen 16.1.2020. Foto: Sanni Kurki / Idrottsgalan.

Helsingfors är en motions- och sportstad som ger stadsborna hundratals skäl att börja röra på sig, oavsett om det gäller rekreation, lekfullt tävlande, att komma i form eller att motionera tillsammans med vänner. Det har undersökts att helsingforsarna är mycket nöjda med idrottstjänsterna. Detta återspeglas också i den växande populariteten hos fritidssporter och hobbyer. Totalt finns det över 2500 idrottsanläggningar i Helsingforsområdet, varav staden driver 1 800. Staden arrangerar mer än 1500 ledda motionstimmar varje vecka och erbjuder ett brett urval av möjligheter till utomhusaktiviteter, fiske och båtliv. Det finns cirka 800 sport- och idrottsföreningar i Helsingfors, varav hälften får årligen understöd av staden. Över 100 000 helsingforsare deltar i föreningarnas idrottsverksamhet.

Trots att det är allt vanligare att man motionerande under fritiden har bristen på rörlighet blivit en nyckelfaktor som äventyrar hälsa och välbefinnande i Helsingfors, liksom på andra håll i den utvecklade världen. Fysiska aktiviteter är inte längre en del av vardagen, som tidigare. I regel består dygnets vakna tid hos nutidsmänniskan av sittande eller liggande.

Helsingfors beslutade i sin stadsstrategi att ta itu med rörligheten med en ny och mer övergripande strategi. Det finns en önskan att öka rörligheten för alla stadsbor, inte bara för dem som redan har internaliserat glädjebudskapet om fysisk aktivitet. Rörlighetsprogrammets tyngdpunkt har lagts vid vardagsmotion, man vill få stadsborna att röra sig mer i sin vardag. Programmet genomförs och utvecklas på basen av gedigen forskning.

Orörlighet är exempel på nuförtidens komplicerade problem, som inte kan lösas med ”ett trick”. Staden har identifierat att lösningarna för att öka på rörligheten bör vara tillräckligt omfattande, tilltalande, konkreta och till och med gripande. I temat i tävlingen för den aktivaste kommunen betonades samarbetet över sektors- och organisatoriska gränser. I Helsingfors har alla stadens sektorer utformat sina egna metoder till mobilitetsprogrammet för att öka på rörligheten, tillsammans cirka 60 olika.

Vanorna för en aktiv livsstil etableras redan vid 3 års ålder. Helsingfors har därför valt att se till att alla barn under skolåldern erbjuds möjligheter att röra sig och vara ute varje dag. Storskaliga projekt pågår inom barnrådgivningen, lekplatserna, daghemmen och hemtjänsterna för familjer med barn för att göra rörligheten till en holistisk del av barnets liv från och med de första stegen. År 2020 kommer att inledas med en omfattande kampanj som är riktad till barnfamiljer som ger familjerna impulser, information, tips och möjligheter att öka på sin rörlighet.

Stadsmiljön skall utvecklas för att främja promenader och cykling. 75 km cykelvägar och 3 000 nya cykelparkeringsplatser byggs fram till år 2021. Antalet och användningen av de mest populära stadscyklarna i världen är växande. Skolgårdar skall renoveras med tilläggsmedel för att uppmuntra till rörligheten runtom i staden.

Hemvårdens rörlighetskontrakt är ett starkt fokus inom social- och hälsovården för att öka den dagliga fysiska aktiviteten hos äldre. Dess syfte är att stödja vårdarbetet och de äldre stadsbornas egna smidiga vardag. Kontraktet har redan införts för 69% av hemvårdens kunder. Senare i år kommer staden att lansera en turné riktad till de äldre i olika stadsdelar, där äldre människor nås i lämpliga vardagsmiljöer så som i köpcentrum.

Nyckelord

Kontakter

idrottschef Tarja Loikkanen, +358 9 310 87720, tarja.loikkanen@hel.fi
projektchef Minna Paajanen, +358 9 310 21162, minna.paajanen@hel.fi

Bilder

Rörlighetsprogrammets projektchef Minna Paajanen och Helsingfors stads idrottschef Tarja Loikkanen glädjer sig över Uno-pokalen på Idrottsgalan torsdagen 16.1.2020. Foto: Sanni Kurki / Idrottsgalan.
Rörlighetsprogrammets projektchef Minna Paajanen och Helsingfors stads idrottschef Tarja Loikkanen glädjer sig över Uno-pokalen på Idrottsgalan torsdagen 16.1.2020. Foto: Sanni Kurki / Idrottsgalan.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsingfors är en spännande och tilltalande stad med ett rikt utbud av aktiviteter och möjligheter till deltagande. Årligen förser kultur- och fritidssektorn stadens invånare och turister med över 20 miljoner upplevelser – konst, evenemang, kurser, fritidsaktiviteter, lokaler, friluftsområden och idrottstjänster samt stöd för kulturlivet och medborgarverksamheten.

Kultur- och fritidssektorn består av fem servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott, ungdom och förvaltning. Sektorns 1800 anställda upprätthåller och bidrar till helsingforsarnas möjligheter till ett gott liv och ett aktivt medborgarskap. I Helsingfors är det enkelt och lockande att ge sig ut. Varenda dag.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum