Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Hemvården – ett av tillsynsobjekten

Dela
Valvira och regionförvaltningsverken utövar under 2023 systematisk tillsyn över hemvården för äldre i fråga om personalens tillräcklighet och kompetens samt hemvårdens kvalitet.
Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Enligt myndigheternas observationer finns det flera utvecklingsbehov inom hemvårdstjänsterna. Brister har konstaterats bland annat i läkemedelssäkerheten, personalens tillräcklighet och tjänsternas rättidighet, planerna för egenkontroll samt det praktiska genomförandet av vård- och serviceplaner.

Behovet av tillsyn bekräftas också av färska uppföljningsdata från Institutet för hälsa och välfärd (THL). Enligt dessa har antalet besök inom hemvården för äldre minskat avsevärt under 2022 jämfört med tidigare år. Rekryteringen till hemvården av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården har på ett halvår minskat med nästan en femtedel.

”Situationen är oroande eftersom behovet av tjänster för äldre ökar i takt med att befolkningen åldras. Servicebehovet ökar oftast först inom tjänster som tillhandahålls i hemmet”, säger Kirsti Tolonen, gruppchef vid Valvira.

Kvalitativa och trygga tjänster inom hemvården förutsätter tillräckligt med personal med rätt utbildning och yrkeskompetens. Risken för fel och farliga situationer i arbetet ökar med för lite och belastad personal.

Ordnandet av hemvårdstjänster i välfärdsområdena samt egenkontrollen av ordnandet och produktionen av tjänsterna är delområden i Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma tillsynsprogram för social- och hälsovården 2023. Programmets övriga insatsområden för tillsynen publiceras på Valviras webbplats inom kort.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Om

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Antalet privata serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar år för år23.3.2023 09:42:48 EET | Tiedote

Antalet serviceproducenter och verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården ökar för varje år. 2022 beviljade Valvira 196 nya tillstånd för privat hälso- och sjukvård. Detta innebär en ökning på 27 % jämfört med föregående år. Totalt 1014 ändringstillstånd beviljades vilket är en ökning med 78 jämfört med året innan. Ändringstillstånd ska ansökas när det sker väsentliga förändringar i verksamheten eller när ett nytt verksamhetsställe ska läggas till i ett befintligt tillstånd.

Biträdande justitieombudsmannen: Valvira handlade inte lagstridigt eller felaktigt i begäran om utredning av import av vin16.3.2023 10:41:23 EET | Tiedote

Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har den 10 mars 2023 avgjort ett klagomål om Valvira som gällde import av vin. Den klagande hade bett justitieombudsmannen undersöka Valviras förfarande, där Valvira 2020 gjorde en begäran om utredning av import av vin. Med anledning av begäran om utredning gjorde Tullen en förundersökning i ärendet och förde ärendet till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren fattade dock beslut om åtalseftergift. Enligt klaganden visade åklagarens beslut att Valvira hade agerat godtyckligt. Riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg i sitt avgörande att det inte finns anledning att misstänka att Valvira skulle ha förfarit lagstridigt eller felaktigt i ärendet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum