Vaasan kaupunki - Vasa stad

Hemvården utvecklas med hjälp av ett center för verksamhetsstyrning

Dela

Inom hemvården inrättas ett center för verksamhetsstyrning 1.3.2020. Genom fungerande och centraliserad verksamhetsstyrning förbättras klientsäkerheten samt fås hemvården att bli mera flexibel och planenlig. Genom att utveckla verksamheten kan man svara på utmaningarna i rekryteringen av vårdare och utnyttja de nuvarande resurserna så väl som möjligt.

För klienterna medför inrättandet av centret för verksamhetsstyrning inga ändringar, eftersom det är fråga om en omorganisering av verksamheten i huvudsak ur personalens perspektiv. Centret för verksamhetsstyrning gör emellertid att det går snabbare att få hemvård inom Vasa stad och lättare att ta emot nya klienter.

Vidare får klienterna jämlik service med hög kvalitet oberoende av vilket hemvårdsområde de hör till. Hemvården planeras alltid utgående från klienten och i rätt tid, med beaktande av klientens behov av vård vid tidpunkten i fråga.

Hemvård med hög kvalitet oberoende av utmaningarna

Inrättandet av centret för verksamhetsstyrning är ett svar på utmaningarna att rekrytera vårdare. Bristen på vårdare är stor både i Österbotten och i hela Finland.

– Det är verkligen svårt att få vårdare. Vi har lediga arbetsplatser, men inga nya sökande. Vi behöver också poolpersonal, eftersom situationerna inom hemvården ändras från dag till dag. Därför måste vi hitta nya metoder för att få det nuvarande vårdarantalet att räcka till, berättar chefen för hemvården Paula Olin.

En chef

I centret för verksamhetsstyrning inkluderas verksamhetsledare, vårddelen av Alvartjänsten, poolpersonalen inom hemservicen och den chef som ansvarar för verksamheten. Vid behov utökas centret med en servicehandledare, som svarar för utskrivningen av de klienter som redan får hemvårdsservice.

– Hemvårdens verksamhetsstyrning har också tidigare verkat centraliserat, men då har vårdare för fem olika områden arbetat inom den och de har haft olika chefer. Också arbetstagarna inom Alvartjänsten har haft olika chefer. Vid centret för verksamhetsstyrning har verksamhetsledarna, Alvarpersonalen och poolpersonalen en gemensam chef, förtydligar chefen för hemvårdsområde Anniina Lehtimäki.

Uppgiften för chefen vid centret för verksamhetsstyrning kommer att vara planering av hur tillgångarna ska användas samt bedömning av hur vårdarresurserna ska användas över hemvårdens områdesgränser. Genom detta eftersträvas att det direkta vårdarbetet ska öka och att Alvartjänsten ska utnyttjas t.ex. för att granska att klienten tar sina mediciner.

Personalens välbefinnande beaktas

– Genom ändringen av verksamheten minskas övertids- och tilläggsarbetet samt dubbla arbetsskift. Genom dessa ändringar vill vi minska personalens arbetsbelastning och dela arbetsuppgifterna lika, beskriver hemservicehandledare Sanna Pikkala.

I och med omorganiseringen får chefshandledarna för hemvårdens områden mera tid för att trygga och utveckla verksamheten samt för personalledarskap, som igen påverkar välbefinnandet i arbetet.

Hemvården i januari 2020

  • antalet besök av hemservicens vårdare: 29 427
  • regelbundna klienter inom hemservicen: 603
  • tillfälliga klienter inom hemservicen: 94
  • alla som gör vårdarbete: 276 

Nyckelord

Kontakter

Chefen för hemvården Paula Olin, tfn 040 145 0410, paula.olin@vaasa.fi
Chefen för hemvårdsområdet Anniina Lehtimäki, tfn 040 530 4701, anniina.lehtimaki@vaasa.fi
Hemservicehandledare Sanna Pikkala, tfn 06 325 2377, sanna.pikkala@vaasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum