Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Hissar för underhåll av vindkraftverk, betongpumpbilar och staplingskranar ska periodiskt besiktas under 2021

Dela

Arbetarskyddsmyndigheterna har inlett ett tillsynsprojekt som fokuserar på lyftanordningar på arbetsplatser. Inom projektet genomförs arbetarskyddsinspektioner på arbetsplatser där man använder arbetsredskap som ska besiktas periodiskt. Genom arbetarskyddsinspektioner säkerställs att de arbetsredskap som ställts till arbetstagarnas förfogande har genomgått ändamålsenliga periodiska besiktningar. Enligt färska tillsynsobservationer har 20 procent av arbetsredskapen inte besiktats. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapens säkerhet.

Arbetarskyddsmyndigheterna har inlett ett tillsynsprojekt som fokuserar på lyftanordningar på arbetsplatser. Inom projektet genomförs arbetarskyddsinspektioner på arbetsplatser där man använder arbetsredskap som ska besiktas periodiskt. Genom arbetarskyddsinspektioner säkerställs att de arbetsredskap som ställts till arbetstagarnas förfogande har genomgått ändamålsenliga periodiska besiktningar. Enligt färska tillsynsobservationer har 20 procent av arbetsredskapen inte besiktats. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapens säkerhet.

Arbetarskyddsmyndigheterna påminner om att de periodiska besiktningarna av arbetsredskap nu också gäller nya utrustningsgrupper. Besiktningarna utförs av antingen en sakkunniginspektör eller ett sakkunnigsamfund. Med sakkunniginspektör avses en inspektör som certifierats av Inspecta Sertifiointi Oy och med sakkunnigsamfund ett företag som ackrediterats av Finnish Accreditation Service (FINAS).

Periodiska besiktningar ska utföras på servicehissar för vindkraftverk, betongpumpbilar och staplingskranar. Utrustningen i fråga ska årligen genomgå en ibruktagningsbesiktning och periodiska besiktningar som genomförs av sakkunnig eller ett sakkunnigsamfund. Enligt övergångsbestämmelsen ska de första ibruktagningsbesiktningarna eller periodiska besiktningarna göras före utgången av 2021. Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar genom arbetarskyddsinspektioner att de periodiska besiktningarna har utförts.

För de periodiska besiktningarna ansvarar den arbetsgivare i vars arbeten arbetsutrustningen används. Arbetsutrustningen ska vara försedda med en anteckning om utförd besiktning och på den plats där arbetsutrustningen används ska det senaste inspektionsprotokollet eller en kopia av det vara tillgängligt. Alla inspektionsprotokoll ska förvaras under hela arbetsutrustningens livslängd och de ska också i samband med ägarbyten överlåtas till den nya ägaren.

Arbetsutrustning som ska besiktas periodiskt är mobilkranar, billyftar (över 0,5 m), personlyftanordningar, personlyftanordningar som kräver installering, lastkranar, lastkranar (över 25 tm), kranar (över 500 kg), bygghissar avsedda för personlyft, tornkranar, fartygs lyftanordningar, betongpumpbilar, staplingskranar och hissar för underhåll av vindkraftverk.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Piia Koskinen, fornamn.efternamn@avi.fi tfn 0295 018 679,
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Laaja tilojen käyttöä koskeva määräys on annettu Pohjois-Pohjanmaalle – voimaan 7.12.20213.12.2021 19:46:39 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on eilen tehdyllä päätöksellä kieltänyt 3.12.2021 alkaen Pohjois-Pohjanmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Tänään on määrätty lisäksi, että 7.12.2021 alkaen asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Rajoitukset ovat voimassa 31.12.2021 asti. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Skärpta restriktioner för sammankomster och användning av lokaler i Nyland, även i Egentliga Tavastland införs restriktioner3.12.2021 15:59:39 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett beslut som gäller Nyland förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inomhus och i vilka det deltar fler än 20 personer. Dessutom måste de som ansvarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik ordna användningen av utrymmena så att det går att förebygga den risk för coronasmitta som närkontakter mellan kunderna, de som deltar i verksamheten eller sällskap utgör. I Egentliga Tavastland förbjuds offentliga tillställningar inomhus i vilka det deltar fler än 50 personer. Restriktionerna träder i kraft den 4 december. Covidintyget är ett alternativ till restriktionerna i sådana situationer som anges i lagen.

Nya begränsningar för inomhussammankomster träder i kraft på självständighetsdagen inom Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands sjukvårdsdistrikt3.12.2021 14:22:21 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för fyra sjukvårdsdistrikts områden. De nya förordnandena träder i kraft på självständighetsdagen den 6 december 2021 och de är i kraft en månad. Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar hålls i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område.

Sisätilojen uudet kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä3.12.2021 14:21:11 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi tänään tartuntatautilain pykälän 58 nojalla uudet kokoontumisrajoitukset neljän sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet määräykset tulevat voimaan itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 ja ovat voimassa kuukauden. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella pysyy voimassa aluehallintoviraston aiempi päätös kokoontumisrajoituksista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum