Hög vattenföring i åarna söder om Vasa (Österbotten)

Dela

Under de senaste tre dygnen (söndag till tisdag 25.–27.10.2020) har regnmängden på många ställen längs den österbottniska kusten varit 40–50 mm, vilket motsvarar nästan en månads genomsnittlig nederbörd. Eftersom det även tidigare i oktober har regnat tämligen mycket, rinner regnet nu direkt ut i vattendragen. I åarna söder om Vasa har vattenståndet och vattenföringen stigit snabbt under måndagen 26 oktober och fortsätter att stiga även under tisdagen. Ställvis kan vatten rinna ut på låglänta åkrar, men enligt prognoserna väntas åtminstone inte under de närmaste dagarna några omfattande översvämningsolägenheter.

I Malax å har vattenståndet (Köpingsbro) under det senaste dygnet stigit med 70 cm och vattenföringen har blivit fyra gånger större (på tisdag morgon 40 m3/s). Enligt prognoserna kommer vattenståndet och vattenföringen fortsättningsvis att stiga något, men de kommer sannolikt ändå att bli mindre än i februari 2020, då föregående flödestopp uppmättes i år.

I Tjöck å har vattenståndet (Påskmark) stigit med 110 cm på ett dygn och vattenföringen har blivit sex gånger större under det senaste dygnet (tisdag morgon 60 m3/s). Vattenföringen i Tjöck å är nu lika hög som den var i februari i år, då årets högsta vattenföring noterades. Vattenståndet och vattenföringen kommer sannolikt att stiga lite ännu och uppskattas uppnå nivåer som motsvarar en översvämning som återkommer en gång på fem år.

I Närpes å har vattenståndet (Allmänningsforsen) stigit 60 cm under ett dygn och vattenföringen har blivit fem gånger större (tisdag morgon 100 m3/s). Enligt prognoserna kommer vattenföringen eventuellt att nå samma nivå som i februari 2020.

Den stora nederbörden syns delvis även i övriga vattendrag, såsom i Lappfjärds å och i övre loppet av Kyro älv. Också i sjöarna som länge lidit att torka och lågt vattenstånd har vattnet börjat stiga.

Kontakter

• Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794

• Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

• Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Försurningsläget är dåligt i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten)2.12.2020 16:24:05 EETTiedote

Under oktober-november har försurningsläget varit exceptionellt dåligt i åarna som ligger i om-rådet som sträcker sig från söder om Vasa till norr om Karleby. På grund av den rikliga neder-börden under hösten har vattenföringen i de österbottniska åarna varit bland de största som uppmätts under året. Den torra sommaren bidrog till gynnsamma förhållanden där sura före-ningar bildas.

Kontoluoman peruskuivatushankkeen suunnittelu käynnistyi Alavudella27.11.2020 10:35:02 EETTiedote

Kontoluoma on osa Lapuanjoen vesistöaluetta ja virtaa Alavuden kaupungissa Kontolammen ja Kuivasjärven välisellä peltoaukealla. Kontoluoman varren pellot kärsivät ajoittain merkittäviä tulvahaittoja. Maanomistajat ovat aikoinaan hakeneet alueelle ojitustoimitusta Vaasan vesipiirin vesitoimistolta (nykyisin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) ja vastuu hankkeen suunnittelusta on jäänyt valtiolle. Kontoluoman peruskuivatushankkeen suunnittelu kilpailutettiin syksyllä ja hankkeen suunnittelijaksi valittiin Tomas Pått Ab Oy.

Utsikterna för vinterunderhållet av landsvägar26.11.2020 12:53:35 EETTiedote

Utgångspunkten för vinterunderhållet av landsvägarna är att säkerställa en säker och smidig trafik. Förändringar i väderleksförhållandena jämfört med tidigare årtionden har gjort att vintrarna har blivit en utmaning i fråga om vinterunderhåll och naturligtvis också ur väganvändarnas synvinkel. Det är svårt att förutspå hur den kommande vintern ser ut, men de senaste vintrarna har visat att vintrarna kan vara mycket olika varandra. Under de senaste vintrarna har plötsliga förändringar i väglaget med återkommande milda perioder mitt i vintern framhävts. När vädret blir varmare sköljer regnet bort saltet eller sanden från vägen och vattnet fryser till på vägytan

Maanteiden talvikunnossapidon näkymiä26.11.2020 12:53:35 EETTiedote

Maanteiden talvihoidon lähtökohtana on, että liikenteen turvallisuus ja sujuvuus saadaan varmistettua. Sääolosuhteiden muutokset aiemmista vuosikymmenistä ovat tehneet talvista haastavat maanteiden talvihoidon sekä tietysti myös tienkäyttäjien näkökulmasta katsottuna. Tulevaa talvea on vaikea ennakoida, mutta viime vuosien talvet ovat osoittaneet, että talvet voivat olla keskenään hyvinkin erilaiset. Viime talvina ovat korostuneet äkilliset kelimuutokset toistuvine leutoineen jaksoineen keskellä talvea. Sään lauhtuessa sade huuhtoo suolan tai hiekan tieltä ja vesi jäätyy tienpintaan.

HELMI-livsmiljöprogrammet är i full gång i NTM-centralen i Södra Österbottens område25.11.2020 09:50:59 EETTiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten fick betydligt mer resurser år 2020 för att verkställa HELMI-livsmiljöprogrammet och tillhörande teman såsom METSO-programmet. Sammanlagt åtta personer rekryterades för att främja uppgifterna. Under innevarande år har teman myrmark, fågelvatten, vårdbiotoper samt vatten-, strand- och skogsteman startats upp. Utöver dessa har det satsats på att genomföra METSO-programmet, göra upp planer för Naturaområden och på att inventera art- och naturtyper.

HELMI-toimintaohjelma hyvässä vauhdissa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella25.11.2020 09:50:59 EETTiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sai vuodelle 2020 merkittävästi resursseja HELMI elinympäristöohjelman ja siihen liittyvien teemojen kuten METSO-ohjelman toteutukseen. Tehtäviä edistämään rekrytoitiin yhteensä kahdeksan henkilöä. Kuluneen vuoden aikana on käynnistetty suo-, lintuvesi-, perinnebiotooppi-, vesi- ja ranta- sekä metsä -teemat. Näiden lisäksi on panostettu METSO-ohjelman toteutukseen, Natura-alueiden suunnitteluun sekä laji- ja luontotyyppi-inventointeihin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum