Finanssivalvonta

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte Danko Koncar besvärstillstånd – Finansinspektionens beslut har nu vunnit laga kraft

Dela

Högsta förvaltningsdomstolen gav fredagen den 24 april 2020 ett avgörande om Danko Koncars ansökningar om besvärstillstånd i de ärendena som gäller förpliktelsen att lämna ett uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och utdömandet av vite. Högsta förvaltningsdomstolen beviljar inte Danko Koncar besvärstillstånd i ärendena och Helsingfors förvaltningsdomstols beslut blir således i kraft. I och med det har Finansinspektionens beslut nu vunnit laga kraft.

Helsingfors förvaltningsdomstol har genom ett avgörande den 1 mars 2019 avslagit Danko Koncars yrkande på att upphäva Finansinspektionens beslut av den 21 februari 2018 (beslut om förpliktelse att lämna ett uppköpserbjudande), enligt vilket Koncar vid vite hade förpliktats att lämna ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj. Förvaltningsdomstolen avslog också Koncars yrkande på att upphäva Finansinspektionens beslut av den 9 juli 2018 (beslut om utdömande av vite) om att utdöma Koncar att betala vitets grundbelopp på 40 000 000 euro, eftersom förpliktelsen att lämna ett uppköpserbjudande hade försummats. Förvaltningsdomstolen ansåg emellertid att vitets tilläggsbelopp på 10 000 000 euro ännu inte hade uppkommit vid tidpunkten för beslutet, och upphävde Finansinspektionens beslut i fråga om utdömandet av tilläggsbeloppet.

Danko Koncar överklagade Helsingfors förvaltningsdomstols beslut hos högsta förvaltnings­domstolen. Det faktum att högsta förvaltningsdomstolen genom ett avgörande den 24 april 2020 avslog Koncars ansökningar om besvärstillstånd innebär att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut förblir i kraft. Således har Finansinspektionens beslut om lämnande av ett uppköpserbjudande och beslutet om utdömande av vite avseende vitets grundbelopp nu vunnit laga kraft. I praktiken innebär det att det inte längre är möjligt att överklaga Finansinspektionens beslut med ordinära rättsmedel för sökande av ändring.

Fastän Finansinspektionens beslut inte hade vunnit laga kraft, kunde Finansinspektionen enligt lagen ha verkställt besluten. Med verkställande avses i fråga om beslutet att lämna ett uppköpserbjudande att det vite som dömts ut för att stärka förpliktelsen om att lämna ett uppköpserbjudande har dömts ut att betalas, eftersom Koncar inte lämnade ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och inte heller har lagt fram en motiverad orsak till att förpliktelsen försummades. Då det gäller beslutet om utdömande av vite har Finansinspektionen hos utsökningsmyndigheterna ansökt om verkställande av vite i Finland.

Se också

Nyckelord

Kontakter

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Sari Helminen och marknadsövervakare Marianne Demecs. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon (09) 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

I investerarmaterialet för investeringsbaserad gräsrotsfinansiering ska uppmärksamhet fästas vid beskrivningen av riskerna och det ekonomiska läget11.1.2021 12:34:31 EETTiedote

Finansinspektionen uppmanar bolag som ansöker om gräsrotsfinansiering och förmedlare av gräsrotsfinansiering att fästa särskild uppmärksamhet vid presentationen av de risker som är förknippade med investeringen och vid beskrivningen av bolagets ekonomiska läge. De antaganden som ligger till grund för prognoserna och riskerna i prognoserna ska också tydligt anges.

New recommendation by FIN-FSA on distribution of credit institutions’ profits18.12.2020 18:30:00 EETPress release

The FIN-FSA recommends that credit institutions under its direct supervision exercise extreme prudence in profit distribution paid in cash until 30 September 2021. The recommendation also applies to buy-backs and redemptions of shares in circumstances where the purpose of such buy-backs and redemptions would be the distribution of profits. This recommendation supersedes the recommendation issued on 28 July 2020 (Supervision release 29 July 2020 – 46/2020). The recommendation applies to credit institutions on their highest consolidation level.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum