Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i Kyro älvs nedre lopp utreds (landskapen i Österbotten)

Dela

Under sommaren 2022 utreds mera ingående höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i det nedre loppet av Kyro älvs avrinningsområde i kommunerna Storkyro, Korsholm och Vasa. Utredningen är en del av planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde åren 2022–2027.

Översvämningskarteringarna i Kyro älv på kartan.
Översvämningskarteringarna i Kyro älv på kartan.

Kyro älv är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig.Området är känsligt för översvämningar på grund av den flacka terrängen, landhöjningen, markanvändningen och bristen på sjöar.Områdena Ylistaro-Kvevlax och Ilmajoki-Seinäjoki har utsetts till områden med betydande översvämningsrisk i Finland.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten utreds i området där det finns risk för sällsynta översvämningar som beräknas inträffa i genomsnitt en gång på 100 år.Liknande mätningar har gjorts tidigare år i Kyro älvs övre lopp samt Lappo ås och Toby-Laihela ås avrinningsområden.Målet med utredningen är att underlätta beredskapen för översvämningar, minska översvämningsskador och främja översvämningsskyddet för funktioner som riskerar drabbas av översvämningar.Arbetet utförs av NTM-centralen i Södra Österbottens praktikanter Elli Pesonen och Oona Sarkaranta.Mätningarna görs på fastigheterna och fastighetsägarna informeras om arbetet med ett separat brev.Mätningarna utförs under juni-juli.NTM-centralen i Södra Österbotten, utredningsområdets kommuner och Fonden för Kyro älv deltar i kostnaderna för utredningen.

Översvämningskarteringarna längs Kyro älv finns till påseende i översvämningskarttjänsten på adress www.ymparisto.fi/tulvakartat .

Nyckelord

Kontakter

Mer information ges av följande personer på NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, tfn 0295 027 926
Praktikant Elli Pesonen, tfn 0295 027 056
Praktikant Oona Sarkaranta, tfn 0295 027 046
E-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Mer information ges av kommunerna:

Vasa: Byråingenjör Antti Ruokonen, antti.ruokonen@vaasa.fi, tfn 040 8394226
Korsholm: Arbetsledare inom kommunaltekniken Kim Ehrs, kim.ehrs@korsholm.fi, tfn 050 69617
Storkyro: Byggnadsinspektör Antti Lammi, antti.lammi@isokyro.fi, tfn 050 561 0459

Bilder

Översvämningskarteringarna i Kyro älv på kartan.
Översvämningskarteringarna i Kyro älv på kartan.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum