Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å utreds (Österbotten)

Dela

Under sommaren 2021 utreds höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten längs Toby–Laihela å. Utredningen är en del av åtgärderna i planen för hanteringen av översvämningsrisker i Toby–Laihela ås avrinningsområde för åren 2016–2021. Toby–Laihela å är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig. Översvämningskänsligheten beror bland annat på terrängens flackhet, markanvändningen och de få sjöarna. Området Laihela–Toby–Runsor har angetts som ett område med betydande översvämningsrisk i Finland.

Toby-Laihela ås avrinningsområde och området med betydande översvämningsrisk.
Toby-Laihela ås avrinningsområde och området med betydande översvämningsrisk.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten utreds på området där det finns risk för sällsynta översvämningar som beräknas inträffa i genomsnitt en gång på 100 år. Motsvarande karteringar har gjorts tidigare i Kyro älvs och Lappo ås avrinningsområden. Syftet med utredningen är att underlätta beredskapen för översvämningar, minska översvämningsskador och främja översvämningsskyddet för funktioner som riskerar drabbas av översvämning. Arbetet görs av NTM-centralen i Södra Österbottens praktikanter Elli Pesonen och Jani Pekkarinen.

Utredningen riktar sig till områden som ligger i Vasa, Korsholm och Laihela, medan själva byggnaderna som utreds i huvudsak ligger i Laihela och Korsholms kommuner. I Vasa stad företas mätningarna i huvudsak i Runsor. Mätningarna görs på fastigheternas gårdar och fastighetsägarna meddelas om arbetet genom ett separat brev. Mätningarna utförs under maj–juli.

Översvämningskarteringarna längs Toby–Laihela å finns på webbtjänst med översvämningskartor: www.ymparisto.fi/tulvakartat (på finska).

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
• Ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto p. 0295 027 926
• Praktikant Jani-Jesse Pekkarinen, tfn 0295 028 014
• Praktikant Elli Pesonen, tfn 0295 028 012
• Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Tilläggsuppgifter från kommunerna ges av:
• Vasa: Byråingenjör Antti Ruokonen, antti.ruokonen@vaasa.fi, tfn 040 839 4226
• Korsholm: Arbetsledare för kommunalteknik Kim Ehrs, kim.ehrs@korsholm.fi, tfn 050 69 617
• Laihela: Lantmäteriingenjör Anna Annila, anna.annila@laihia.fi, tfn 0500 868 127

Bilder

Toby-Laihela ås avrinningsområde och området med betydande översvämningsrisk.
Toby-Laihela ås avrinningsområde och området med betydande översvämningsrisk.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

För Natura 2000-området Kristinestads skärgård utarbetas en skötsel- och användningsplan åren 2021-2022 (Österbotten)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under åren 2021–2022 utarbetas en skötsel- och användningsplan för Natura 2000-området (FI0800134) som ligger i Kristinestads och delvis i Närpes och Kaskö skärgård. Skötsel- och användningsplanen främjar att målen för nätverket Natura 2000 verkställs, dvs. att livsmiljöerna för naturtyper och arter som fastställts i habitatdirektivet tryggas.

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma vuosina 2021-2022 (Pohjanmaa)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kristiinankaupungin sekä osittain Närpiön ja Kaskisten saaristossa sijaitsevalle Natura 2000 -alueelle (FI0800134) laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosien 2021-2022 aikana. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään Natura 2000 -verkoston tavoitteiden toteutumista, eli luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen turvaamista.

Erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan määrät tuplaantuvat: poikasten palautus kotijokiin alkaa14.6.2021 10:14:34 EEST | Tiedote

Kesäkuussa kaksi vuotta Norjassa laitoskasvatuksessa kasvaneet jokihelmisimpukan eli raakun poikaset palaavat Mustion- ja Ähtävänjokeen. Ilman apua nämä raakkukannat katoaisivat kahdessakymmenessä vuodessa. Palautus tuplaa Mustion- ja Ähtävänjoen raakkujen määrän ja antaa toivoa niiden tulevaisuudesta. Perjantaina 18.6.2021 järjestetään aiheesta mediatilaisuudet Ähtävän- ja Mustionjoella.

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum