Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Höjningar av statsunderstöden för reparation av enskilda vägar

Dela

Statsrådet utfärdade 8.12.2022 en förordning om en temporär ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023–2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande.

Understöden riktas särskilt till objekt som utgör kritiska förbättringar för framkomligheten, såsom brorenoveringar.
Understöden riktas särskilt till objekt som utgör kritiska förbättringar för framkomligheten, såsom brorenoveringar.

Statsunderstödets maximibelopp stiger enligt följande:

  • sedvanliga vägförbättringsobjekt 50% → 70%
  • de mest betydande broobjekten 75% → 85%
  • överraskande reparationsobjekt till följd av naturförhållanden 75% → 85%
  • färjeläge och bro som årligen monteras ner 80% → 85%, minst 80%
  • vinterväg 65% → 70%

Ansökningarna görs via elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.Ansökan kan sökas året runt. För närvarande finns det bra med understödsanslag att tillgå.Vintern är en bra tid att göra planer och hålla väglagens sammanträden, där beslutet om att påbörja vägförbättringen fattas. Understödsansökan med bilagor ska göras omsorgsfullt, för då framskrider hanteringen och beslutet om ansökan smidigt via NTM-centralen.

Vilka slags objekt kan beviljas understöd?

Understöden riktas särskilt till objekt som utgör kritiska förbättringar för framkomligheten, såsom brorenoveringar. Andra objekt kan till exempel vara förbättring av vägens bärighet och dränering samt förnyandet av vägtrummor.

Statsunderstödet beviljas i första hand till sådan förbättring av enskilda vägar som räknas som byggande. Därmed uppfyller inte normalt vägunderhåll, såsom grusbeläggning, sladdning, slåtter eller plogning, villkoren för understödet. Det finns ingen minimigräns för förbättringsprojekt som understöds, men i praktiken beviljas understöd sällan för projekt under 10 000 euro.

Mer information på webben:

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/

  • Bidrag för förbättring av enskild väg (suomi.fi)

https://www.suomi.fi/service/bidrag-for-forbattring-av-enskild-vag-narings-trafik-och-miljocentralen/6dc2182b-e1b8-4918-8cf7-e33d78f692f1

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Trafikledningsexpert Mikael Björses, tfn 0295 027 711

Bilder

Understöden riktas särskilt till objekt som utgör kritiska förbättringar för framkomligheten, såsom brorenoveringar.
Understöden riktas särskilt till objekt som utgör kritiska förbättringar för framkomligheten, såsom brorenoveringar.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nästan 400 miljoner euro kanaliserades via NTM-centralen i Södra Österbotten till verksamhetsområdet 7.2.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Under år 2022 finansierades via NTM-centralen i Södra Österbotten bland annat näringsverksamhet, trafiknätet och olika miljöuppgifter med nästan 400 miljoner euro i de tre österbottniska landskapen, d.v.s. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Finansieringen till funktioner inom näringar, arbetskraft och kompetens riktas till Södra Österbotten, där andelen finansiering till jordbruk och landsbygd uppgick till ca 275 miljoner euro, vilket är drygt hälften av hela summan. Utöver det stöddes företag och sysselsättning med nästan 25 miljoner euro. Finansieringen som riktas till trafiken och miljön riktas till alla tre österbottniska landskap. Finansieringen till vägnätet och trafiken uppgick till ca 68,5 miljoner euro. Satsningen på uppgifter inom miljö och naturresurser var 21,4 miljoner euro.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta kanavoitiin lähes 400 miljoonaa euroa alueellemme     7.2.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Vuoden 2022 aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta rahoitettiin muun muassa elinkeinotoimintaa, liikenneverkkoa ja erilaisia ympäristötehtäviä lähes 400 miljoonalla eurolla kolmen pohjalaismaakunnan eli Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Elinkeino, työvoima ja osaaminen -toimintojen rahoitus kohdistuu Etelä-Pohjanmaalle, ja siellä maatalouden ja maaseudun osuus oli noin 275 miljoonaa euroa eli reilusti yli puolet kokonaispotista. Sen lisäksi yrityksiä ja työllisyyttä tuettiin yhteensä lähes 25 miljoonalla eurolla. Kaikkien kolmen pohjalaismaakunnan alueelle jakaantuvat liikenteeseen ja ympäristötehtäviin käytettävä rahoitus. Liikenneverkon ja liikenteen rahoitus oli noin 68,5 miljoonaa euroa. Ympäristö- ja luonnonvaratehtäviin panostettiin 21,4 miljoonaa euroa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum