Suomen Punainen Risti SPR

Hungerdagsinsamlingen genererade totalt 2,2 miljoner euro – med hjälp av donationerna hjälper vi människor i nöd här hemma och ute i världen

Dela
Hungerdagens bössinsamling ordnades 22–24.9 och insamlingen fortsatte på webben till slutet av oktober. 2,2 miljoner euro donerades till Finlands Röda Kors katastroffond.
Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling satte fart på frivilliga och bidragsgivare runt om  i landet.  Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling satte fart på frivilliga och bidragsgivare runt om i landet. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

Hungerdagens bössinsamling satte den här hösten fart på både frivilliga och bidragsgivare och under bössinsamlingsdagarna insamlades drygt 800 000 euro. Det totala resultatet för kampanjen kom nära fjolårsresultatet för Hungerdagsinsamlingen.

– Det är våra frivilliga och donatorerna runt om i landet som ska ha äran för det fina insamlingsresultatet. Vi vill tacka varje insamlare och bidragsgivare, tack vare dem kan vi snabbt hjälpa nödställda människor i hemlandet och ute i världen. Det är fint att se att det finns hjälpvilja i dessa exceptionella tider, säger Finlands Röda Kors direktör för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen.

Medlen som samlats in på Hungerdagen är inte på förhand bundna för något visst objekt och därför kan vi hjälpa snabbt där hjälp behövs mest.

Med stöd av katastroffonden hjälper vi människor som drabbats av kriser på olika håll i världen

Med stöd av Finlands Röda Kors katastroffond hjälper vi människor som lever mitt i katastrofer och kriser runt om i världen. Utöver den humanitära hjälpen förbättrar Röda Korset också människornas beredskap att förbereda sig för kommande katastrofer och epidemier.

– Varje bidrag till katastroffonden är viktigt. Kriser inträffar på olika håll i världen hela tiden och samtidigt. Med stöd av medlen kan vi hjälpa vid rätt tidpunkt och på så sätt lindra det mänskliga lidandet som kriserna förorsakar, berättar direktören för Finlands Röda Kors internationella biståndsverksamhet Tiina Saarikoski.

Finlands Röda Kors hjälper för närvarande med stöd av katastroffonden bland annat i Östafrika som lider av en allvarlig hungerskris.

– Hungerskrisen är speciellt djup på Afrikas horn, där uppskattningsvis 50 miljoner människor lider av extrem matbrist. Undernäring är ett speciellt allvarligt hot mot små barns hälsa och utveckling. Vi hjälper bland annat genom att dela ut kontantbidrag till de hjälpbehövande. I Etiopien och Somalia styrs kontantbidragen i synnerhet till gravida, funktionshindrade samt familjer med undernärda barn. Med hjälp av understöden kan familjerna skaffa mat, vatten och till exempel mediciner som de behöver, berättar Saarikoski.

På hälsokliniker i Somalia som Röda Korset stöder följer man upp och stöder näringssituationen hos barn samt gravida och ammande mödrar. På klinikerna fokuserar man speciellt på mödra- och barnhälsa, förlossningar och rådgivningstjänster.

Just nu behövs det hjälp också i Pakistan där massiva översvämningar har inträffat. Finlands Röda Kors har ur sin katastroffond beviljat 100 000 euro till internationella Röda Korsets biståndsoperation för att hjälpa dem som drabbats av översvämningar och jordskred samt sänt personhjälp till ort och ställe.

– Översvämningarna och jordskreden till följd av de exceptionella monsunregnen har påverkat uppskattningsvis 33 miljoner människors liv i Pakistan. Hjälpbehovet är fortsättningsvis enormt och återuppbyggnaden kommer att räcka länge, säger Saarikoski.

I vårt eget land upprätthåller vi med hjälp av katastroffonden beredskapen att hjälpa vid plötsliga olyckor och störningssituationer. Med donationerna som gjorts till katastroffonden erbjuder vi till exempel människor som råkat ut för olyckor hjälp att klara av situationen och stöd till Finlands myndigheter i plötsliga krissituationer.

Bidrag till katastroffonden kan ges året runt

Bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond kan ges året runt.

Ge bidrag till katastroffonden på webben: https://www.rodakorset.fi/ge-ett-bidrag/katastroffonden

Penningsinsamlingstillstånd: RA/2020/1407 & ÅLR 2021/8473

Ytterligare upplysningar:

Direktör för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen, tfn 050 567 6629

Direktör för internationell biståndsverksamhet Tiina Saarikoski, tfn 040 189 4885

Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, tfn 040 610 9447

Nyckelord

Bilder

Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling satte fart på frivilliga och bidragsgivare runt om  i landet.  Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors Hungerdagsinsamling satte fart på frivilliga och bidragsgivare runt om i landet. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Namnet kan försvåra karriärsavancemang – Veckan mot rasism uppmuntrar att ingripa i diskriminering i arbetslivet20.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Enligt undersökningar utsätts personer med utländsk bakgrund nästan dubbelt oftare än den övriga befolkningen för diskriminering när det gäller att avancera i arbetskarriären. Veckan mot rasism som startar 20.3 fokuserar i år på diskriminering som upplevs i arbetslivet. Under veckan premieras också fördomsfria föregångare som genom sin verksamhet har främjat likabehandling.

Nimi voi vaikeuttaa uralla etenemistä – Rasisminvastainen viikko kannustaa puuttumaan työelämän syrjintään20.3.2023 07:00:00 EET | Tiedote

Tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaiset kohtaavat työuralla etenemiseen liittyvää syrjintää lähes kaksi kertaa useammin kuin muu väestö. 20.3. starttaava Rasisminvastainen viikko keskittyy tänä vuonna työelämässä koettuun syrjintään. Viikolla palkitaan myös Ennakkoluulottomia edelläkävijöitä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet yhdenvertaisuutta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum