Espoon kaupunki - Esbo stad

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 22.9.2021

Jaa

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta kokoontui valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 22.9.2021. Lautakunta antoi kokouksessa esityksensä hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 talousarvioksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan talousarvio vuodelle 2022

Lautakunta käsitteli hyvinvoinnin ja terveyden toimialan talousarviota vuodelle 2022. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan menokehys on valmisteltu Taloudellisesti kestävä Espoo (TakE) -ohjelman mukaan perustuen ikäryhmittäiseen väestön tai palvelutarpeen kasvuun, kustannus- ja palkkakehityksen huomioivaan peruspalvelujen hintaindeksin muutokseen sekä TakE- tuottavuustavoitteisiin. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen yhtäaikaisesti sisältää huomattavaa epävarmuutta.

Vuoden 2022 hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimintakate on -840,7 milj. euroa. Toimintakate heikkenee vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna 32,6 milj. euroa (-4,0 prosenttia). Toimintakatetta heikentää palvelutarpeen kasvusta johtuva menojen nousu, joihin ei kohdistu samassa suhteessa tuottojen kasvua. Vuonna 2022 toimialan toimintatulot ovat 70,4 milj. euroa.

Vuonna 2022 hyvinvoinnin ja terveyden toimialan menomääräraha on 911,1 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioon verrattuna toimialan menot nousevat 24,5 milj. euroa eli 2,8 prosenttia.

Kaupunkitasoisesti vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman kehysohjeessa ja laskelmissa ei ole huomioitu sote- ja pelastustoimen uudistusta. Tämä huomioidaan kaupunginhallitukselle 11.10.2021 vietävässä kehyksessä. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan palvelujen siirtyessä vuonna 2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, lautakunnalle rajoittuu käsiteltäväksi ja päätettäväksi vain yhden vuoden, eli vuoden 2022 talousarvio.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2022 talousarvioon seuraavia täsmennyksiä:

  • Terveysasemapalveluiden ja mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden parantaminen kirjataan terveyspalvelujen painopisteeksi. Hoitovelan purkamiseksi ja koronakriisin myötä kasvaneen palvelutarpeeseen vastaamiseksi on varattava tarvittavat resurssit. Lautakunta seuraa saavutettavuutta ja palvelutarpeen kehitystä säännöllisesti kokouksissaan.
  • Koronan jälkihoidossa onnistuminen edellyttää panostuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Lautakunta ehdottaa, että koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon varataan riittävät määrärahat suositusten mukaisiin mitoituksiin ja että perheneuvolan ja Nupolin palveluiden saatavuus varmistetaan tarvittaessa myös vakansseja lisäämällä. Lisäksi lautakunta korostaa, että neuvolan, nuorten päihdepalveluiden ja lasten mielenterveyspalveluiden toimintaedellytykset on varmistettava. Tämä tukee myös tavoitetta vähentää lastensuojelun raskaampien palveluiden tarvetta.
  • Ikäihmisten hoiva-asumiseen pääsyn ongelmat on ratkaistava. Sekä kotihoidon että asumispalveluiden on järjestyttävä tarpeen mukaisesti kohtuullisessa ajassa. Jorvin päivystyksen toimintaa tulee sujuvoittaa ja Espoon sairaalan toimintaedellytyksiä tulee parantaa tarvittaessa myös vakansseja lisäämällä.
  • Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluiden ongelmat tulee ratkaista, jotta ikäihmiset ja vammaiset saavat tarvitsemaansa palvelua. Lautakunnan näkemyksen mukaan kyytien yhdistelyn tulee jatkossakin perustua vapaaehtoisuuteen ja kannustimiin. Lisäksi vammaisten asumispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintaan on varattava riittävät resurssit.
  • Lautakunta kiinnittää huomiota haasteisiin työvoiman saatavuuden ja henkilöstön pysyvyyden saralla. Työvoimapulalla on kielteisiä vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Työvoiman saatavuutta ja henkilökunnan pysyvyyttä on pystyttävä parantamaan ja tarvittaessa tähän on varattava myös taloudellisia resursseja.
  • Lautakunnalle raportoidaan koronan aiheuttaman hoitovelan sekä hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutusten purkamisesta, lääkäri-, hoitaja- ja T3-tilanteesta terveysasemittain, Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman toteuttamisesta sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta säännöllisesti. Vuoden 2022 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä arvioidaan koronan jälkihoidon ja talousarviossa tunnistettujen riskien tilanne.

Lautakuntien talousarviokäsittelyjen jälkeen kaupunginjohtaja julkaisee esityksensä vuoden 2022 talousarvioksi 4.11.2021. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota kahdessa kokouksessaan 8.11. ja 29.11.2021. Valtuusto päättää talousarviosta alustavasti kokouksessaan 8.12.2021.

Lue lisää esityslistan kohdasta 4.

Lautakunnan kokouksen muita asioita

Lisäksi lautakunta hyväksyi lausunnon tilapalvelujen investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2022–2031. Investointiohjelman luonnoksen yhteydessä lautakunta korostaa, että esimerkiksi Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen, Leppävaaran, Matinkylän ja Espoonlahden sotekeskusten, Espoonlahden hoivakodin peruskorjauksen sekä Viherlaakson palvelukeskuksen ja terveysaseman suunnittelun etenemisestä on huolehdittava myös palveluiden siirtyessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Lautakunta hyväksyi myös:

  • vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen
  • suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen 1.1.2022 alkaen

Lautakunnan pöytäkirja julkaistaan sen tarkistamisen jälkeen espoo.fi-sivuilla.

Lisätietoja:

-        hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokousaineisto

-        hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan jäsenet

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Perusturvajohtaja Sanna Svahn, p. 050 544 6535, sanna.svahn@espoo.fi

Lautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö, p. 040 719 7604, saara.hyrkko@eduskunta.fi

Lautakunnan sihteeri, hallintopäällikkö Elina Yli-Koski, p. 046 877 1962, elina.yli-koski@espoo.fi

Tietoja julkaisijasta

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Twitter: @Espoonsote     
Facebook: Espoon sote - Hyvinvointia Espoossa

Espoon kaupunki Twitterissä 
Espoon kaupunki Facebookissa

 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhla järjestetään jälleen videotervehdyksenä – juhlan teemana kouluyhteisön vahvistaminen18.10.2021 12:32:27 EEST | Tiedote

Kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään viime vuoden tapaan virtuaalisesti. 104-vuotiasta Suomea juhlistetaan kaupungin yhteisellä videotervehdyksellä, jonka kuudesluokkalaiset katsovat omissa kouluissaan. Juhlassa nähdään myös oppilaiden tuotoksia sekä kuullaan heidän ajatuksiaan kouluyhteisöstä ja ryhmään kuulumisen tunteesta.

Sjätteklassisternas självständighetsfest ordnas virtuellt även i år, med temana gemenskap och samhörighet18.10.2021 12:32:26 EEST | Tiedote

I likhet med förra året firar sjätteklassisterna i Esbo Finlands självständighet virtuellt även i år. Det 104-åriga Finland firas med stadens gemensamma videohälsning, som sjätteklassisterna tar del av i sina egna skolor. Under festen får vi också ta del av elevarbeten och höra elevernas tankar om skolgemenskapens betydelse och vikten av samhörighet.

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 13.10.202113.10.2021 21:23:24 EEST | Tiedote

Lautakunta palautti valmisteluun perusopetuksen iltapäivätoiminnan uudet järjestämisperiaatteet Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteet valmisteluun. Lautakunta esitti, että iltapäivätoiminnan järjestämisperiaatteiden valmistelussa huomioidaan se, että myös yritykset voivat osallistua avustettuun toimintaan, kuten Vantaalla ja Helsingissä. Iltapäivätoiminnan välipalat esitettiin hankittavan Espoon ruokapalvelujen kautta. Lautakunta katsoi, että palveluntuottajan tulisi voida valita palveluntuottajaksi myös muun kuin Espoo Catering, mikäli välipala pystytään muulla tavoin järjestämään laadukkaasti. Ostopalveluiden osuutta oli esityksen mukaan tarkoitus lisätä. Lautakunta haluaa varmistaa, etteivät ostopalvelun korit muodostu liian suuriksi, vaan mahdollisimman monella palveluntuottajalla on mahdollisuus tuottaa palvelua. Palveluntuottajilla tulisi myös olla mahdollisuus laskuttaa niin sanottu vanhempien osuu

De bostadslösas natt 17.10 ställer frågan om den bostadslösa blivit utslagen eller själv ställt sig utanför13.10.2021 10:15:22 EEST | Tiedote

Temat för De bostadslösas natt i år är Utanför – utslagen vs. exkluderad. Temat Utanför lyfter fram de orsaker till bostadslöshet som beror på samhällets strukturer. Medborgarrörelsen för De bostadslösas natt kräver åtgärder för att bekämpa utslagning och bostadslöshet på bostadsmarknaden. Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s statistik fanns det i Esbo i fjol sammanlagt 523 bostadslösa personer.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme