Digi- ja väestötietovirasto

I artikelserien Lyckan i digitalisering dryftas följande: Hur digitalisera den traditionella branschen?

Dela

En bostadsaffär är ett exempel på en vardaglig verksamhet som i samband med digitalisering väcker flera frågor. Företagare Sami Honkonen berättar i sin aktuella artikel om utmaningarna med digitaliseringen av denna traditionella bransch och hur förtroendet byggs upp med digitala metoder. Berättelsen är en del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas artikelserie Lyckan i digitalisering och dess framtid och möjligheter.

Att köpa bostad är ett stort och viktigt beslut för medborgarna. Det är lika viktigt att inte bara köparen utan också andra intressenter, såsom banker och fastighetsförmedlare, känner sig trygga i processen. Det står mycket på spel för alla.

Avsikten var att den digitala plattformen för bostadsköp, grundad av företagaren Sami Honkonen, skulle överföra den traditionella bostadshandeln helt och hållet till nätet, vilket skulle göra handeln enkel, snabb och säker. I sin artikel berättar Honkonen om vilka hinder man måste övervinna under resans gång för att kunna bygga upp förtroendet mellan alla aktörer när man övergår till digitala kanaler.

En bostadsaffär har traditionellt innehållit flera manuella skeden och förutsatt fysiska möten. Digitaliseringen lyckades inte utan svårigheter i en sådan traditionell bransch där det alltid är lättare att stanna kvar i bekanta processer och vanor. Man ville till exempel inte övergå från köpebrev i nuvarande form till nya versioner och bankerna hann inte genomföra sina egna lösningar i tid.

”Det kändes som mattan drogs under benen och precis när man skulle komma tillbaka upp och stå, drogs en annan matta bort. Så går digitaliseringsprojekten alltid till”, konstaterar Honkonen.

Målet med digitala tjänster är i slutändan att göra vår vardag lättare

Honkonens text berättar på ett träffande sätt en historia om hur digitaliseringen i bästa fall är en problemlösning i en ny miljö som underlättar människans vardag. Tidigare överfördes ett traditionellt aktiebrev i pappersformat från säljarens bankvalv till köparens bankvalv, även om hela processen hade kunnat digitaliseras redan för länge sedan.

”I efterhand låter vårt beslut uppenbart, men ingen hade ändå gjort det tidigare. På detta sätt hade man kunnat göra en näst intill digital affär redan flera årtionden tidigare”, funderar Honkonen.

Även den globala coronapandemin påskyndade tillväxten då bostadsköpen kunde skötas helt på distans med hjälp av Honkonens tjänster. Pandemin har explosionsartat påverkat de digitala tjänsternas tillväxt och utveckling under de senaste 18 månaderna.

”Under de senaste åren har man tagit stora kliv framåt i utvecklingen av digitala tjänster. När man digitaliserar en tjänst måste man alltid tänka om från början. En elektronisk redan befintlig dokumentbaserad process leder inte som sådan till en fungerande digitaliserad tjänst. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata digitaliserade fullmaktsprocessen för registrering samt gränssnitt, i stället för flyttbara fysiska fullmaktsbrev, när det blev möjligt att ge fullmakt åt annan person att uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning ” säger överdirektör Timo Salovaara vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs andra delen av artikelserien Lyckan i digitalisering nu:
Sami Honkonen: Digitala bostadsköp – hur byggs förtroendet upp från gränssnitt till hemmasoffa?

Digitalisering av Lyckan i digitalisering är en artikelserie som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata med finländska tänkare där digitalisering och framtid diskuteras. Målet är att väcka tankar om olika och möjliga digitala framtidsscenarier, så att allt fler blir intresserade av att utveckla samhället och delta i det.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter om artikelserien:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, kommunikationsexpert Eetu Jokela, tfn 0295 535 056, fornamn.efternamn@dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Financing provided to make digital support a permanent service for citizens and businesses3.12.2021 09:10:00 EET | Press release

The Ministry of Finance has granted the Digital and Population Data Services Agency EUR 1.8 million for building an operating model for digital support. A pilot project is to be completed in 2022, and the model is to be later adopted nationwide as a permanent service. The financing was granted from the Programme for the Promotion of Digitalisation. One of the programme objectives is to expand the national operating model to cover digital support to business operators.

Finansiering för etablering av digitalt stöd – Målet är att betjäna både medborgare och företag3.12.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Finansministeriet har beviljat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1,8 miljoner euro för utveckling och pilottestning av en riksomfattande verksamhetsmodell för digitalt stöd år 2022. Avsikten är att modellen etableras. Finansieringen beviljades ur programmet för främjande av digitalisering, där ett av målen är att utvidga den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd till att omfatta utveckling av digitalt stöd för dem som bedriver näringsverksamhet.

Digituen vakiinnuttamiseen rahoitusta – Tavoitteena palvella sekä kansalaisia että yrittäjiä3.12.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Digi- ja väestötietovirastolle 1,8 miljoonaa euroa digituen valtakunnallisen, vakiinnutettavan toimintamallin kehittämiseen ja pilotointiin vuodelle 2022. Rahoitus myönnettiin Digitalisaation edistämisen ohjelmasta, jonka yhtenä tavoitteena on laajentaa digituen valtakunnallinen toimintamalli kattamaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavien digituen kehittämisen.

Did your organization experience data breach or a data leak? You can now get compiled operating instructions on the Suomi.fi web service2.12.2021 12:15:00 EET | Press release

The Digital and Population Data Services Agency has published an electronic guide on the Suomi.fi web service for organisations affected by a data breach or data leak. The guide provides information to companies, communities and other organisations on how to act if they suspect that their organisation has been the victim of a data breach or if confidential information held by the organisation has been leaked to the public.

Utsattes din organisation för ett dataintrång eller ett dataläckage? Suomi.fi-webbtjänsten erbjuder nu samlade anvisningar2.12.2021 12:15:00 EET | Tiedote

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har i Suomi.fi-webbtjänsten publicerat en elektronisk guide för organisationer som utsatts för dataintrång eller dataläckage. Guiden ger företag, samfund och andra organisationer information om hur de ska agera, om de misstänker att deras organisation utsatts för dataintrång eller om sekretessbelagda handlingar har läckt ut från organisationen till offentligheten.

Tapahtuiko organisaatiossasi tietomurto tai tietovuoto? Suomi.fi-verkkopalvelusta saat nyt kootut toimintaohjeet2.12.2021 12:15:00 EET | Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut Suomi.fi-verkkopalveluun sähköisen oppaan tietomurron tai tietovuodon kohteeksi joutuneelle organisaatiolle. Oppaasta yritykset, yhteisöt ja muut organisaatiot saavat tietoa, kuinka toimia, jos epäilevät organisaationsa joutuneen tietomurron uhriksi tai jos organisaation hallussa olevia salassa pidettäviä tietoja on vuotanut julkisuuteen.

The transfer of study attainment and health data between the Nordic and Baltic countries will be improved - The objective is to achieve a smoother everyday life between countries30.11.2021 14:15:00 EET | Press release

For a long time, the Nordic and Baltic countries have done a lot of work to ensure that the data that is central to living in another country gets transferred smoothly between countries. Such information includes study attainment and health related data. The objective is to facilitate mobility between countries. Challenges to data mobility include different legislations, non-interoperability of information systems, and conceptual differences between different countries.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum