Suomen Akatemia

I augusti utlyser Finlands Akademi finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång

Dela

Finlands Akademi har anvisat 25 miljoner euro för en utlysning av finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång. Utlysningen öppnar den 11 augusti 2021 och stänger den 8 september 2021. Finansieringsbesluten fattas före slutet av året.

I enlighet med EU:s återhämtningsinstrument och Finlands program för hållbar tillväxt främjar finansieringen forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång. Forskningen ska främja lösningar som hänför sig till koldioxidneutralitet och anpassning till klimatförändringen samt digital teknologi i anslutning till dessa. Målet är att stärka befintliga kompetenskluster och öka kunnandet kring ämnesområdena i fråga.

Finansieringen kan sökas av mångvetenskapliga konsortier som samarbetar med olika aktörer och kunskapsanvändare. Akademin välkomnar ansökningar från alla forskningsområden. Vid beslutsfattandet säkerställs att de projekt som finansieras riktar sig till åtgärder som främjar både grön och digital övergång.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2021. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Suomen Akatemian syyshaussa 2020 erittäin korkea taso23.6.2021 09:40:15 EEST | Tiedote

Suomen Akatemia rahoitti syyskuun 2020 haussa 211 akatemiahanketta, joihin osallistuu yhteensä 265 osahanketta. Lisäksi rahoitusta myönnettiin 67 akatemiatutkijan, 107 tutkijatohtorin ja kymmeneen kliinisen tutkijan tehtävään. Hakemusten taso oli erittäin korkea, sillä kansainvälisten paneelien vertaisarvioinnissa 38 prosenttia hakemuksista sijoittui arviointiasteikon kärkeen arvosanoilla 5 tai 6. Tutkimuksen toimikunnat rahoittivat yhteensä 14 prosenttia hakemuksista ja myönsivät rahoitusta 173,2 miljoonaa euroa laajasti eri tieteenaloille. Rahoituksen saaneista naisia oli yhteensä 40 prosenttia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum