Suomen Akatemia

I augusti utlyser Finlands Akademi finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång

Dela

Finlands Akademi har anvisat 25 miljoner euro för en utlysning av finansiering för forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång. Utlysningen öppnar den 11 augusti 2021 och stänger den 8 september 2021. Finansieringsbesluten fattas före slutet av året.

I enlighet med EU:s återhämtningsinstrument och Finlands program för hållbar tillväxt främjar finansieringen forskning inom nyckelområden för grön och digital övergång. Forskningen ska främja lösningar som hänför sig till koldioxidneutralitet och anpassning till klimatförändringen samt digital teknologi i anslutning till dessa. Målet är att stärka befintliga kompetenskluster och öka kunnandet kring ämnesområdena i fråga.

Finansieringen kan sökas av mångvetenskapliga konsortier som samarbetar med olika aktörer och kunskapsanvändare. Akademin välkomnar ansökningar från alla forskningsområden. Vid beslutsfattandet säkerställs att de projekt som finansieras riktar sig till åtgärder som främjar både grön och digital övergång.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2021. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Suomen Akatemia on aloittanut selvityshankkeen nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen uudistamiseksi11.10.2021 11:09:49 EEST | Tiedote

Suomen Akatemia on aloittanut selvityshankkeen nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotojen uudistamiseksi. Tavoitteena on selvittää, minkälainen rahoitusmuoto tai -malli palvelisi parhaiten nuoren tutkijasukupolven tutkimustyötä ja uraa. Hankkeen aikana arvioidaan myös, miten rahoitusmuotouudistuksella voitaisiin sujuvoittaa rahoituksen hakemista ja käyttöä sekä keventää tutkimusorganisaatioiden hallinnollista työtä.

Strategisen tutkimuksen neuvosto päätti vuoden 2021 rahoitettavat konsortiot14.9.2021 10:35:13 EEST | Tiedote

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 13.9.2021 uusista rahoitettavista konsortioista. Rahoitusta myönnettiin kolmessa ohjelmassa yhteensä 44 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä 12 konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa konsortioissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

VM:n budjettiesitys: 40 miljoonan euron leikkaus tutkimusrahoitukseen13.8.2021 12:19:11 EEST | Tiedote

Valtiovarainministeriön tänään (13.8.) julkistaman budjettiehdotuksen mukaan Suomen Akatemian kautta kanavoitava tutkimusrahoitus pienenee vuonna 2022 noin 40 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Leikkauksen taustalla on rahapelituottojen alenemisen kompensaatioon liittyvät vielä ratkaisemattomat kysymykset. Tätä ennen kevään kehysriihen yhteydessä valtioneuvosto päätti 35 miljoonan euron leikkauksesta Akatemian kautta jaettavaan tutkimusrahoitukseen vuodesta 2023 alkaen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum