Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

I det finska lågstadiet Kallion ala-aste övergår man delvis till exceptionella undervisningsarrangemang

Dela

De elever som får allmän undervisning i årskurserna 4–6 i det finska lågstadiet Kallion ala-aste övergår till exceptionella undervisningsarrangemang med anledning av coronafall i skolan. Klasserna ifråga får distansundervisning under tiden 23.3-1.4.2021. Övriga elever i skolan får fortsättningsvis närundervisning.

Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning, fattade beslutet om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang i Kallion ala-aste med stöd av lagen om grundläggande utbildning efter att ha diskuterat med skolans rektor och den epidemiologiska verksamheten vid social- och hälsovårdssektorn. De exceptionella undervisningsarrangemangen gäller elever i årskurserna 4–6 och för tiden 23.3–1.4.2021.

Kallion ala-aste har inemot 500 elever, av vilka cirka 200 elever ska nu få distansundervisning. Genom övergång till distansundervisning säkerställer man att undervisningen förlöper tryggt. I Kallion ala-aste används digitala lärmiljöer regelbundet i undervisningen och eleverna har de färdigheter som behövs för övergång till distansstudier. Skolan ger vårdnadshavarna mer information via Wilma.

Skolans övriga elever får fortsättningsvis närundervisning i skolan.

Mer information
sektorchef
Liisa Pohjolainen
liisa.pohjolainen@hel.fi
tfn 050 380 9881

Nyckelord

Kontakter

Mervi Kopomaa-Weymarn
tfn 09 310 43360
mervi.kopomaa-weymarn@hel.fi

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 13.4.20219.4.2021 11:18:13 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 13. huhtikuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa päiväkoti Tunturin hankesuunnitelma sekä toimialan vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja 16,5 miljoonaa eli 28% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolista rahoitusta on yhteensä 26 miljoonaa euroa. Valtionavustusten osuus on 19 miljoonaa euroa. Korona-pandemian aiheuttamat arvioidut tulonmenetykset ovat noin 1,8 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset pienentävät tuloja 4 miljoonalla eurolla. Menoja ennakoidaan kertyvän noin 31,8 miljoonaa euroa eli 2,5% yli talousarvion. Menoylitys johtuu suurimmaksi osaksi kau

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum