Tuomioistuinvirasto

I Domstolsverkets återgångsplan rekommenderas en väl genomtänkt återupptagning av nedlagda funktioner

Dela

Domstolsverket har i samarbete med domstolar, fackliga organisationer och företagshälsovården utarbetat en återgångsplan i syfte att organisera domstolsarbetet under den undantagsperiod som orsakats av coronavirusepidemin och särskilt med tanke på återgång till normalförhållanden. Domstolarna ansvarar dock själva för organiseringen av sina respektive verksamheter och kan med utgångspunkt i sina egna omständigheter också överväga åtgärder som innebär avsteg från återgångsplanen.

“Vi tror att återgångsplanen stöder domstolarnas säkra återgång till normalförhållanden. Planen utgår från den information som nu finns till hands och kommer vid behov alltid att uppdateras när myndigheternas rekommendationer ändras eller preciseras”, säger Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.

Framför allt vid allmänna domstolar har flera sammanträdesförhandlingar ställts in till följd av coronavirusepidemin. Också i övrigt har verksamheten begränsats bland annat så att stämningsmännens delgivningar endast skett i en liten utsträckning. Genom användning av elektroniska förbindelser har förvaltningsdomstolarna kunnat fortsätta sin avgörandeverksamhet nästan normalt trots undantagstillståndet, eftersom rättegångsförfarandet vid dessa huvudsakligen är skriftligt.

I Domstolsverkets återgångsplan rekommenderas en genomtänkt återgång till avbrutna funktioner när man nu skapat säkra rutiner för verksamheten. Skulle man senare behöva återgå till restriktiva åtgärder har man redan delvis ändå kunnat avveckla den uppkomna kön.

Rättssammanträden och domstolarnas kundbetjäning samt stämningsmannadelgivningar behandlas närmare i planen. Det väsentliga är att minimera närkontakter för att hindra smittspridning också i domstolarnas verksamhet. Framför allt betyder detta tillräckliga säkerhetsavstånd i alla lägen för personalen och kunderna. I kundbetjäningspunkterna kan man ofta ersätta säkerhetsavstånden med olika konstruktioner, dvs. skyddsglas för att skilja av personer från varandra. Där inte säkerhetsavstånden eller skiljande konstruktioner är möjliga, måste man anlita masker eller visir.

Nyckelord

Kontakter

specialsakkunnig Olli Muttilainen, tfn 029 565 0519, olli.muttilainen@oikeus.fi,
riskhanteringschef Kimmo Helaskoski, tfn 029 565 0535, kimmo.helaskoski@oikeus.fi

Dokument

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Domstolsverket är en självständig centralförvaltningsmyndighet inom justitieministeriets förvaltningsområde som betjänar hela domstolsväsendet.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa suositellaan, että keskeytettyjä toimintoja käynnistettäisiin harkiten uudelleen29.5.2020 11:08:49 EESTTiedote

Tuomioistuinvirasto on yhteistyössä tuomioistuinten, ammattijärjestöjen ja työterveyshuollon kanssa laatinut palautumissuunnitelman, jonka tarkoituksena on auttaa tuomioistuintyön järjestämisessä koronavirusepidemian aiheuttamana poikkeusaikana ja erityisesti normaaliaikaan palauduttaessa. Tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä ja voivat harkita myös suunnitelmasta poikkeavia toimenpiteitä omien olosuhteidensa mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum