Varsinais-Suomen ELY-keskus

I februari minskade antalet arbetslösa något i Egentliga Finland

Dela

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av februari 20 700 arbetslösa arbetssökande. I februari brukar antalet arbetslösa vanligen minska jämfört med januari och så gick det även denna gång. Antalet arbetslösa minskade med 300 personer jämfört med föregående månad. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 900 personer (4 %), dvs. något snabbare än i hela landet generellt (3%). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 300 (13 %) personer jämfört med året innan.

I slutet av februari var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,0 %, vilket är 0,5 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än genomsnittet för hela landet (9,7%).

I februari var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen och Saloregionen. I Saloregionen var antalet
arbetslösa ändå nästan oförändrat. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Åbo ekonomiska region (­6 %). I Nystadsregionen ökade arbetslösheten klart (+6 %).

Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i de ekonomiska regionerna Åbo och Salo (9,3%) och Åbo stad (11,8 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbolands skärgård (6,5 %)
och av kommunerna i Rusko (3,5 %).

Den sista februari fanns det 9 100 lediga arbetsplatser vid områdets arbets­ och näringsbyrå, dvs. färre (­27 %) än för ett år sedan. Under de tre senaste månaderna ledigförklarades 25 400 nya arbetsplatser, dvs. 16 % färre än året innan. Totalt fanns 17 300 lediga platser i februari, varav 8500 var nya platser som lediganslagits i februari. I februari ledigförklarades därmed 22% färre nya lediga jobb än året innan. Visserligen är det sett till antalet jobb
fortsättningsvis ganska höga siffror.

I mars brukar antalet arbetslösa arbetssökande under normala år vanligen minska något jämfört med februari.

Mera information: 

www.temtyollisyyskatsaus.fi

-  Kaikkien ely-keskusten ja koko maan viimeisin työllisyyskatsaus löytyy tästä samasta paikasta.

-  Palvelusta voi kopioida katsauksen kuviot ja niiden lähteenä olevat taulukot mm. excel-muodossa.

Työllisyyskatsaukset, Varsinais-Suomi

- Työllisyyskatsaukset pdf-muodossa

Nyckelord

Kontakter

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Hastighetsbegränsningen på Rävsundsbron sänks till 30 km/h26.5.2023 16:41:09 EEST | Tiedote

Rävsundsbron har redan länge varit i dåligt skick och under specialövervakning. I den fortlöpande övervakningen av brons skick har det under vintern och våren tidvis framkommit exceptionella mätresultat. Bron har inspekterats idag och man konstaterade att bron är i behov av en mer omfattande inspektion. Utifrån de inspektioner som görs nästa vecka fastställs fortsatta åtgärder för att trygga användningen av bron tills den nya bron blir färdig 2025. I det första skedet sänks hastighetsbegränsningen på bron till 30 km/h idag kl. 16.

Kirjalansalmen sillan nopeusrajoitus alennetaan 30 km:iin/h25.5.2023 14:52:26 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen silta on jo pitkään ollut huonokuntoinen ja erityisseurannassa. Sillan jatkuvassa kuntoseurannassa on ilmennyt talven ja kevään aikana ajoittain poikkeuksellisia mittaustuloksia. Siltaa on tänään tarkastettu ja sen perusteella on todettu tarve laajemmalle tarkastukselle. Ensiviikolla tehtävien tarkastusten pohjalta määritetään jatkotoimia sillan käytön turvaamiseksi uuden sillan valmistumiseen saakka v. 2025. Ensivaiheessa sillan nopeusrajoitus alennetaan 30 km:iin/h tänään klo 16.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum