Suomen Pankki

I Finland påträffades 908 förfalskade eurosedlar under första halvåret 2020

Dela

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 908 förfalskade eurosedlar under första halvåret 2020, vilket är ungefär dubbelt så mycket som vid motsvarande tidpunkt 2019. 

”Under första halvåret har det funnits mer falska sedlar i omlopp i Finland än vanligt. Framför allt sedlar av dålig kvalitet, så kallade film- och souvenirsedlar, har passerat som betalningsmedel”, säger Finlands Banks sedelexpert Olli Vehmas. ”Det är dock lätt att se att dessa sedlar är falska, eftersom de saknar säkerhetsdetaljer”, fortsätter Vehmas.

Vanligast förekommande bland de förfalskningar som påträffades under första halvåret 2020 i Finland var valören 20 euro (384 st,), medan valören 10 euro var näst vanligast (290 st.) och valören 50 euro tredje vanligast (163 st.).

”Det är alltid skäl att ge akt på sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar”, säger Vehmas.

Period (första eller andra halvåret) 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020
Antal förfalskningar 341 492 426 554 908

För att bekämpa förfalskningar har en ny eurosedelserie getts ut. Sist i raden var 100- och 200-eurosedlarna som byttes ut mot nya i fjol. De övriga sedelvalörerna har bytts ut redan tidigare. Tack vare säkerhetsdetaljer som tagits fram med den senaste tekniken är de nya sedlarna svårare att förfalska.

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på bankens webbplats.

Närmare information:

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 34 10
kriminalöverkonstapel Kristian Meismaa, centralkriminalpolisen, telefon 0295 486 837

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Inlåningen från hushållen i Finland ökade till över 100 miljarder euro13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Inlåningen [1] från hushållen i Finland översteg 100 miljarder euro och uppgick till 100,4 miljarder euro vid slutet av juni 2020. Merparten (87,8 md euro) av hushållens tillgångar på inlåningskonton bestod av insättningar på transaktionskonton [2] (inlåning över natten). Också den ökade inlåningen har redan en längre tid huvudsakligen berott på att de finansiella tillgångarna på transaktionskonton ökat. Den tidsbundna inlåningen har redan länge minskat och ökningen i övrig inlåning har varit måttlig. Hushållens tillgångar i tidsbunden inlåning uppgick till 4,4 miljarder euro och övrig inlåning 8,3 miljarder euro. I juni var genomsnittsräntan på den sammanlagda inlåningen 0,07 %. Genomsnittsräntan på transaktionskonton var 0,04 % och på tidsbunden inlåning 0,50 %. Efter utgången av mars 2020 har inlåningen från de finländska hushållen ökat med 3,6 miljarder euro, varav 3,5 miljarder euro härrörde från hushållens ökade finansiella tillgångar på transaktionskonton. Inlåningen ökade kraft

Suomalaisten kotitalouksien talletukset kasvoivat yli 100 mrd. euron13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta [1] ylitti 100 mrd. euroa ja oli 100,4 mrd. euroa kesäkuun 2020 lopussa. Kotitalouksien talletustileillä olevista varoista suurin osa (87,8 mrd. euroa) oli käyttelytileillä [2] (yön yli -talletukset). Myös talletuskannan kasvu on ollut pitemmän aikaa suurimmaksi osaksi rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Määräaikaistalletusten kanta on jo pitkään supistunut, ja muut talletukset ovat kasvaneet maltillisesti. Määräaikaistalletuksia kotitalouksilla oli 4,4 mrd. euroa ja muita talletuksia 8,3 mrd. euroa. Kesäkuussa yhteenlasketun talletuskannan keskikorko oli 0,07 %. Käyttelytilien keskikorko oli 0,04 % ja määräaikaistalletusten kannan 0,50 %. Maaliskuun 2020 lopun jälkeen suomalaisten kotitalouksien talletuskanta on kasvanut 3,6 mrd. euroa, josta 3,5 mrd. euroa oli rahoitusvarojen kasvua käyttelytileillä. Talletukset kasvoivat runsaasti huhti- ja toukokuussa 2020, jolloin vuoden 2019 lopulta hidastunut talletuskannan vuosikasvuvauhti kiihtyi

Finnish households’ deposits exceeded EUR 100 billion13.8.2020 13:00:00 EESTUutinen

Finnish households’ deposit stock [1] exceeded EUR 100 billion to stand at EUR 100.4 billion at the end of June 2020. The majority (EUR 87.8 bn) of households’ assets on deposit accounts were on transaction accounts [2] (overnight deposits). The growth of the deposit stock has also primarily consisted of the growth of assets on transaction accounts for a long time. The stock of deposits with an agreed maturity has contracted for a long time, while other deposits have grown moderately. Households held a total of EUR 4.4 billion of deposits with an agreed maturity and EUR 8.3 billion of other deposits. In June, the average interest rate on the deposit stock as a whole was 0.07%. The average interest rate on transaction accounts was 0.04%, as opposed to 0.50% for deposits with an agreed maturity. After the end of March 2020, Finnish households’ deposit stock has grown by EUR 3.6 billion, EUR 3.5 billion of which consisted of the growth of financial assets on transaction accounts. Deposits

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum