Korkein oikeus / Högsta domstolen

I HD:s årsberättelse behandlas bl.a. besvärstillståndsprövning och brottsbeteckningarna i högsta domstolen

Dela
Högsta domstolens årsberättelse för år 2022 har publicerats. Den innehåller både artiklar av sakkunniga och en mångsidig översikt över högsta domstolens verksamhet i fjol.

Justitierådet Kirsti Uusitalo skriver i sin artikel om besvärstillståndsprövningen i högsta domstolen. Hon skriver att karaktären av den rättsliga frågan och det rättsfall som är föremål för ändringssökande samt ansökan om besvärstillstånd avgör om besvärstillstånd kan beviljas.

Justitierådet Timo Ojala delar för sin del sina iakttagelser av brottsbeteckningarna. De relativa andelarna av brottsrubriceringarna i högsta domstolen avviker väsentligt jämfört med både tingsrätts- och hovrättsfasen. Högsta domstolens prejudikatsarbete i brottmål gäller till största delen ärenden som är sällsynta i tingsrätterna.

Årsberättelsen innehåller också president Tatu Leppänens och kanslichef Wilhelm Norrmans översikter av berättelseåret. Även högsta domstolens kommunikation presenteras.

Antalet inkomna ärenden minskade, antalet avgjorda ärenden ökade

I årsberättelsen ingår en omfattande statistik över det gångna året. Av statistiken framgår att antalet ärenden som inkom till högsta domstolen minskade lite. Till högsta domstolen inkom sammanlagt 1 876 ärenden, dvs. över 6 procent färre än året innan (2 005 ärenden). En orsak till minskningen var att handläggningen av ärenden i hovrätterna och tingsrätterna blev långsammare under coronatiden. Största delen av ärendena utgjordes av ansökningar om besvärstillstånd, vilka var 1 684 till antalet.

Högsta domstolen avgjorde år 2022 sammanlagt 1 917 ärenden, dvs. ungefär 40 flera ärenden än vad som inkom till högsta domstolen. Besvärstillstånd beviljades 129.

År 2022 publicerades 81 prejudikat. Att antalet prejudikat var mindre än tidigare beror huvudsakligen på det minskade antalet inkomna ärenden och beviljade tillstånd under föregående år. Antalet anhängiga ärenden i hovrätterna har ökat under de senaste åren. Därför kan man förvänta sig en ökning i antalet inkommande mål till högsta domstolen.

Behandlingstiderna, som förkortats under de senaste åren, var något längre. Den genomsnittliga handläggningstiden för alla ärenden var 5,3 månader (5,0 månader år 2021). Handläggningstiden för ansökningar om besvärstillstånd som fick avslag var i genomsnitt 4,4 månader (4,0 månader). För prejudikat och andra avgöranden i sak var handläggningstiden 16,5 månader (15,3 månader).

Nyckelord

Kontakter

Kanslichef Wilhelm Norrman, tfn 02956 40110, wilhelm.norrman(at)oikeus.fi

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum