Vaasan kaupunki - Vasa stad

I Hovrättsskogen blommar ängarna snart igen – det historiska skogsområdet restaureras med silkesvantar

Dela

I Hovrättsskogen påbörjades i mars ett projekt som finansieras av miljöministeriets livsmiljöprogram Kommun-Helmi och vars mål är att restaurera skogen och dess ängsområden. Före början av juni har terrängsyner utförts på området, med hjälp av vilka bl.a. områdets naturvärden och stignätverk har kartlagts samt skötselåtgärder som ska vidtas i framtiden har planerats.

Bild: Heidi Kangasluoma
Bild: Heidi Kangasluoma

Hovrättsskogen har en nationellt sett stark och värdefull historia såväl kulturellt som miljömässigt och även estetiskt: Skogen har bevittnat allt från istiden till Vasa brand och fortsättningskriget. Hovrättsskogen, som ligger mellan stadsdelarna Gamla Vasa och Runsor, är ett fornminnesområde som gömmer på kulturinfluenser från århundraden tillbaka, sannolikt redan från 1300-talet. Efter Vasa brand som inträffade 1852 lämnade skogen obebyggd, vilket har möjliggjort bevarandet av flera århundraden gamla kulturinfluenser i sin ursprungliga form ända fram till idag.


I skogsområdet, som ligger bredvid Gamla Vasa ruiner, kan man förutom kulturinfluenser få se bl.a. omväxlande natur och strängt skyddade flygekorrar och pärlugglor. Även istiden och landhöjningen har lämnat sina spår i skogsterrängen. Nuförtiden kan skogen sägas fungera som en tillflykt från vardagens brådska för närområdets invånare och användningen är främst för rekreation. I skogen finns ett vidsträckt nät av stigar, vilket under årens lopp har bildats av kärrstigar och genom upptrampning.

För mångfalden

Restaureringsprojektets mål är att öka områdets biologiska mångfald och att få de igenvuxna åkrarna att bli promenerbara ängar. Den 30,6 hektar stora skogens åkerområden är fulla med bl.a. björk- och videplantor. Det är svårt att röra sig på det igenvuxna området, och mångfalden av växter på området har kvävts. Under projektet strävar man efter att trygga och främja det värdefulla områdets mångfald, varför man strävar efter att skräddarsy åtgärderna så att de är tillräckliga men samtidigt försiktiga och respekterar naturen. På det här sättet tryggar man att strukturerna bevaras så mycket som möjligt som förut.


– När förvaltningsplanen är klar kan skötselåtgärderna inkluderas eventuellt att återställa igenvuxen åkermark till öppen åker, att försiktigt öppna landskapet och att trygga förekomsten av viktiga växtarter och andra organismer. För bete på ängsmarkerna har man planerat att använda får eventuellt, säger grönområdeshortonom Leila Roininen.


Projektets helhetskostnader är 92 828 euro, varav hela 78 procent, dvs. 72 226 euro, har erhållits som understöd från miljöministeriet. Vid miljöministeriet pågår en nationell investering för att stödja och rädda hotade miljötyper, särskilt vårdbiotoper. Den största delen av projekten gäller skapande av ängar.


Projektet startade den här våren och det pågår till 31.10.2022. Grönområdesenheten, stadens planläggning, NTM-centralen och Museiverket samarbetar för att alla berörda parters synpunkter ska bli beaktade under skogsrestaureringsprojektet.

Kontakter

Projektkoordinator Heidi Kangasluoma, heidi.kangasluoma@vaasa.fi, tfn 040 183 2012

Bilder

Bild: Heidi Kangasluoma
Bild: Heidi Kangasluoma
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vasa får ett musikhus och ett nytt landmärke – starkt stöd av stadsfullmäktige för genomförandet27.7.2021 08:10:49 EEST | Tiedote

Stadsfullmäktige i Vasa beslöt vid sitt extra sammanträde 26.7 om beviljande av borgen för projektet Wasa Stations lån samt om bildande av ett nytt fastighetsbolag. Det av staden ägda bolaget tar sammanlagt 52 miljoner euro i lån och med det finansieras det framtida musikhusets andel av multifunktionskvarteret. Det är meningen att byggandet av Wasa Station på den gamla busstationens plats inleds redan i år.

Vaasa saa musiikkitalon ja uuden maamerkin – kaupunginvaltuustolta vahva tuki Wasa Stationin toteutumisen puolesta27.7.2021 08:08:12 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunginvaltuusto päätti ylimääräisessä kokouksessaan 26.7. Wasa Station -hankkeen lainatakauksen myöntämisen puolesta ja uuden kiinteistöyhtiön perustamisesta. Kaupungin omistama yhtiö ottaa lainaa yhteensä 52 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan monitoimikortteliin tulevan musiikkitalon osuus. Vanhan linja-autoaseman paikalle nousevan Wasa Stationin rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo tänä vuonna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum