Aluehallintovirasto

I Nyland måste kundutrymmen för över 10 personer hållas stängda till och med den 11 april

Dela

För att få det allvarliga epidemiologiska läget under kontroll har Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlängt beslutet om stängning av kundutrymmen för över tio personer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med ett nytt beslut bestämt att utrymmen fortsättningsvis ska hållas stängda inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Stängningsbeslutet gäller i stor omfattning såväl den offentliga som den privata sektorns följande utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet:

 • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
 • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
 • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
 • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus
 • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
 • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Det är emellertid möjligt att använda utrymmen inomhus om antalet kunder eller deltagare som befinner sig i utrymmena samtidigt är högst tio. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena för högst det ovan nämnda antalet personer måste utrymmena stängas. Vid användningen av lokalerna måste man alltid beakta de nya skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar att sörja för hälsosäkra arrangemang och anvisningar till kunderna. Om det inte är möjligt att trygga hälsosäkerheten kan utrymmena inte användas.

Utrymmen som annars måste stängas kan dessutom användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och barn yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Beslutet enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar att stänga utrymmen är i kraft 29.3–11.4.2021. Enligt lagen kan beslutet fattas för högst två veckor åt gången.

Ett förslag till ändring av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar behandlas i riksdagen. Enligt propositionen ska man stryka den begränsning i lagen som anger att inomhusutrymmen med högst tio personer (och utomhusutrymmen med högst 50 personer) kan hållas öppna för kunder. Efter att ändringen har trätt i kraft kommer regionförvaltningsverkets beslut i praktiken även att omfatta utrymmen som används för idrotts-, nöjes- och rekreationsverksamhet av ett litet antal kunder. Regionförvaltningsverket följer med hur lagförslaget framskrider och beaktar en eventuell lagändring i sina kommande beslut.

Aktörerna måste säkerställa att närkontakter inte uppstår i kundutrymmena

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt gäller även Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut som i stor utsträckning förpliktar olika aktörer att säkerställa att närkontakter mellan kunder eller deltagare faktiskt kan undvikas i deras lokaler.

Beslutet gäller i stor omfattning både offentliga och privata sektorn, dvs. följande aktörer:

 • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
 • enskilda näringsidkare
 • kommuner och samkommuner
 • religionssamfund
 • offentligrättsliga inrättningar.

Beslutet gäller dessa aktörers inomhusutrymmen, om det i utrymmena samtidigt finns mer än tio kunder eller deltagare. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Beslutet gäller inte läroanstalternas eller småbarnspedagogikens verksamhet, professionell idrott och inte heller privat- eller familjelivet.

Aktörerna ska utarbeta en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Aktörerna kan själva bestämma vilka metoder som används. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter kan utrymmena inte användas. Planen ska hållas framlagd i utrymmena så att kunderna och de som deltar i verksamheten ser den. Planen behöver inte skickas till regionförvaltningsverket för godkännande.

Beslutet enligt paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar om att säkerställa att det faktiskt är möjligt att undvika närkontakter är i kraft 15.3–14.4.2021.

Allmänna hygienkrav ska alltid beaktas då utrymmen används

Aktörerna som ansvarar för användningen av kundutrymmena ska alltid dessutom fullgöra de allmänna skyldigheterna i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten. Sådana är bland andra att ge kunderna och deltagarna möjlighet att rengöra händerna, instruera kunderna och deltagarna om att hålla säkert avstånd, effektivisera rengöringen av ytorna och i mån av möjlighet ordna verksamheten så att kunderna eller deltagarna är tillräckligt långt från varandra. Skyldigheterna beskrivs i paragraf 58 c.

I regel övervakar kommunerna att man i utrymmena fullgör skyldigheterna enligt lagen och regionförvaltningsverkets beslut. Om en aktör inte fullgör skyldigheterna kan kommunen eller regionförvaltningsverket besluta att utrymmet helt ska stängas för en viss tid som är högst en månad eller förelägga ett vite.

Även övriga coronarestriktioner förlängs i stor utsträckning i södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder också ett flertal andra beslut om förlängning av coronarestriktionerna inom sitt område. Genom nya beslut förlängs begränsningarna i användningen av kundutrymmen också inom Södra Karelens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt under de närmaste veckorna. Dessutom har sjukdomsläget försämrats inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket bereder ett beslut för distriktet om att man i kundutrymmen måste säkerställa att det är möjligt för kunderna att undvika närkontakter. Avsikten är att besluten ska publiceras måndagen den 29 mars 2021.

Även begränsningarna av sammankomster inom södra Finlands område kommer att förlängas: offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över sex personer är förbjudna till utgången av mars, och begränsningarna kommer att förlängas till april. Avsikten är att besluten ska publiceras måndagen den 29 mars 2021. Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det nuvarande beslutet om begränsning av sammankomster i kraft till och med den 14 april 2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bereder dessutom beslut för att säkerställa hälsosäkerheten vid gränsövergångarna. Vi informerar om dessa separat senare.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland poängterar att sjukdomsläget inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är allvarligt och att de mer smittsamma virusvarianterna ytterligare ökar risken för en snabb försämring av läget. Det är nu väsentligt att bekämpa viruset genom att begränsa antalet närkontakter och följa hygienanvisningarna - ansvaret ligger på varje enskild person och aktör. Det är skäl för var och en att följa alla myndighetsbegränsningar, rekommendationer och anvisningar som är i kraft.

Ytterligare information

För media

 • regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564
 • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 594

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum