Tuomioistuinvirasto

I rättsstatens kärna − domstolsväsendets centrala mål för de kommande åren har fastställts

Dela
Att utveckla verksamheten, främja personalens kompetens och välfärd samt aktivt påverka tryggandet av de grundläggande förutsättningarna för verksamheten är domstolsväsendets centrala mål. Detta framgår av den nya strategi för domstolsväsendet 2023−2033 som fastställts i dag.

”Ett viktigt mål för den nya strategin är att stärka den interna styrningen och utvecklingen inom domstolsväsendet", konstaterar ordföranden för Domstolsverkets direktion, justitierådet Mika Ilveskero.

Strategin innehåller domstolsväsendets grundläggande uppgift, vision och centrala mål. Den grundläggande uppgiften är oförändrad och härrör från Finlands grundlag. De oberoende och opartiska domstolarna har till uppgift att ge rättsskydd genom att avgöra de tvistemål, brottmål och förvaltningsprocessuella ärenden som har väckts vid domstolarna. I visionen betonas domstolsväsendets ställning och rättsskyddets kvalitet samt sammanfattas strävandena för de kommande tio åren: I rättsstatens kärna – Domstolarna ger högklassigt rättsskydd snabbt och med moderna metoder.

Domstolsväsendets centrala mål under strategiperioden hänför sig till utvecklandet av dess verksamhet, främjandet av personalens kompetens och välbefinnande i arbetet samt aktiv påverkan för att trygga de grundläggande förutsättningarna för domstolsväsendets verksamhet. Målet med verksamheten och servicen är att de ska motsvara samhällets och människornas behov bl.a. så att målen och ärendena avgörs snabbt, rättsskyddet tillgodoses lika i hela landet och domstolarna producerar en högklassig och enhetlig upplevelse av kundbetjäning och hur mål och ärenden hanteras.

Efter att strategin har fastställts börjar verkställandet av den vid domstolarna och Domstolsverket.

”Vi börjar bereda de åtgärder som behövs för att målen ska uppnås”, lovar Domstolsverkets överdirektör Riku Jaakkola.

Domstolsväsendets tidigare strategi var från 2015. I beredningen av den nya strategin deltog domstolsväsendets hela personal och de viktigaste intressentgrupperna. Strategin utarbetades i arbetsgrupper där domstolarna och Domstolsverket var starkt representerade. Ordförande för styrgruppen för strategin är presidenterna vid högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

”En framgångsrik strategi som utarbetats tillsammans ställer upp mål för utvecklingsarbetet under de kommande åren. Allas insats behövs i detta utvecklingsarbete”, konstaterar högsta domstolens president Tatu Leppänen.

Domstolsväsendet omfattar alla finska domstolar och Domstolsverket med ansvar för deras centralförvaltning samt domarförslags- och domarutbildningsnämnderna.

Kontakter

Chef Anu Koivuluoma, tfn 029 565 0525, anu.koivuluoma@oikeus.fi, som också tar emot begäranden om kontakt med Mika Ilveskero, ordförande för Domstolsverkets direktion.

Länkar

Om

Tuomioistuinvirasto
Tuomioistuinvirasto
PL 100/PB 100
00085 Tuomioistuinvirasto/Domstolsverket

0295650500http://www.tuomioistuinvirasto.fi

Dom­stols­ver­ket är en själv­stän­dig central­för­valt­nings­myn­dig­het inom ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets för­valt­nings­om­rå­de som be­tjä­nar hela dom­stols­vä­sen­det.

Verket har till uppgift att se till att domstolarna kan utöva dömande makt med hög kvalitet och att domstolarnas förvaltning är effektivt och ändamålsenligt organiserad.

Följ Tuomioistuinvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tuomioistuinvirasto

År 2022 låg antalet anhängiga mål och ärenden vid domstolarna fortfarande på en hög nivå3.3.2023 12:07:16 EET | Tiedote

Antalet anhängiga brottmål och omfattande tvistemål vid tingsrätterna är fortfarande större och deras handläggningstider längre än före coronapandemin. Antalet mål och ärenden som är anhängiga vid hovrätterna har också ökat något samt deras handläggningstider blivit längre under de senaste åren. Däremot har antalet anhängiga mål och ärenden vid förvaltningsdomstolarna minskat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum