Säteilyturvakeskus (STUK)

IAEA och STUK inspekterade kärnbränslelagren vid Olkiluoto kärnkraftverk

Dela

Internationella atomenergiorganet IAEA inspekterade förra veckan tillsammans med Strålsäkerhetscentralen att kärnbränslena vid Industrins Krafts kärnkraftverk på Olkiluoto finns där de ska finnas och att verksamheten stämmer överens med anmälningar och rapporter.

Bildtext: IAEA:s inspektörer inspekterar med ett elektroniskt övervakningsinstrument att reaktorlocket inte har öppnats sedan den föregående inspektionen. Bild: INDUSTRINS KRAFT.

IAEA meddelade i mars att man fortsätter att inspektera kärnmaterial också under coronasituationen. Detta innebär att man i de länder och inrättningar som inspekteras måste sörja för de arrangemang som situationen kräver.

IAEA utför kontroll av kärnmaterial i alla länder som omfattas av fördraget om ickespridning av kärnvapen, i Finland cirka 20 gånger per år. STUK deltar alltid i inspektionerna och utför samtidigt sin egen inspektion.

STUK:s uppgift är att övervaka att användningen av kärnenergi är förenlig med internationella avtal och att det kärnmaterial som används i Finland hålls i fredlig användning på det sätt som det internationella fördraget om ickespridning av kärnvapen (NPT) förpliktar till. Vid inspektionerna ska IAEA säkerställa att allt är i skick.

”Den här inspektionen var exceptionell på många sätt. Till exempel IAEA:s inspektörers inresa ordnades i samarbete med Gränsbevakningsväsendet”, berättar Marko Hämäläinen, byråchef med ansvar för STUK:s kontroll av kärnmaterial. Eftersom kärnkraftverken tillämpar de stränga begränsningsåtgärder som situationen kräver, måste också förflyttningar inom anläggningen och andra praktiska arrangemang för inspektionen denna gång skötas på ett annat sätt än normalt.

”Kontrollen av kärnmaterial baserar sig på inspektioner genom vilka det säkerställs att varje bränsleknippe som förs in till anläggningen finns där det ska finnas”, beskriver Hämäläinen inspektionsarbetet.

Fördraget om ickespridning av kärnvapen (NPT) har i år varit i kraft i 50 år. (https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1970/19700011)

Kontakter

Mer information:

byråchef Marko Hämäläinen, tfn (09) 759 88 374

chefen för internationellt samarbete Elina Martikka, tfn (09) 759 88 373

Medietjänst, tfn 010 850 4761

Stuk.fi: www.stuk.fi

Twitter: www.twitter.com/STUK_FI

Facebook: www.facebook.com/sateilyturvakeskus

Bilder

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta Suomessa. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. 

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK observerade ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet vid strålningsövervakningen av miljön år 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK)) övervakar strålningen i miljön på många sätt. Föremål för övervakningen är konstgjorda radioaktiva ämnen, såsom cesium-137, som härstammar från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som finns kvar i små mängder i den finländska naturen ännu under årtionden. Därtill övervakar STUK naturliga strålkällor, såsom radon. Resultaten från strålningsövervakningen av miljön finns i årsrapporten Strålningsövervakning av miljön i Finland 2020.

STUK ei havainnut ympäristön säteilyvalvonnassa merkittävää poikkeavaa radioaktiivisuutta vuonna 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyä ympäristössä monin tavoin. Valvonnan kohteena ovat keinotekoiset radioaktiiviset aineet, kuten Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin oleva cesium-137, jota on pieninä määrinä jäljellä vielä vuosikymmenten ajan Suomen luonnossa. Lisäksi STUK valvoo luonnollista alkuperää olevia säteilyn lähteitä, kuten radonia. Ympäristön säteilyvalvonnan tulokset löytyvät Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2020 -vuosiraportista.

STUKin kolmannesvuosiraportti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen valvonnasta21.5.2021 11:30:00 EEST | Tiedote

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta vastaava Posiva Oy etenee kohti loppusijoituslaitoksen käyttölupahakemuksen jättämistä. Säteilyturvakeskus (STUK) hyväksyi huhtikuussa Eurajoen Olkiluodon kallioperään louhittavien loppusijoitustunneleiden kalliotekniset suunnitteluaineistot ja teki huhtikuun lopussa tunneleiden aloitusvalmiustarkastuksen. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen loppusijoitushankkeesta vastaava Posiva Oy saattoi aloittaa loppusijoitustunneleiden louhimisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum