Suomen Pankki

IMF:s kommentarer om Finlands ekonomi

Dela

En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök i Finland har överlämnat sina kommentarer om det ekonomiska läget och den finansiella stabiliteten i Finland till myndigheterna.

Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadspartner, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska.

Kommentarerna på engelska har i sin helhet lagts ut både på IMF:s webbplats (www.imf.org) och på Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi).

Sammandrag på svenska (inofficiell översättning) (pdf)

Kommentarer på engelska (pdf)

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

En tjänst som direktionsmedlem i Finlands Bank vakant27.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

En tjänst som direktionsmedlem i Finlands Bank blir vakant den 27 januari 2023. Bankfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att inleda ansökningsförfarande för tillsättning av tjänsten. Mandatperioden är fem år och tjänsten tillsätts från och med den 12 juli 2023. Tjänsten blir vakant med anledning av att den nuvarande direktionsmedlemmens mandatperiod går ut. Behörighetsvillkor för tjänsten är för tjänsten lämplig högskoleexamen och god förtrogenhet med monetär ekonomi eller finansieringsverksamhet och i praktiken visad ledarförmåga och ledarskapserfarenhet. Vid tillsättning av tjänsten läggs särskild vikt vid examen i nationalekonomi. Kännedom om penningpolitik och penningpolitisk forskning räknas som merit. Vänligen rikta ansökan med bifogat CV till bankfullmäktige och skicka den elektroniskt via www.suomenpankki.fi/rekry senast onsdagen den 15 februari 2023 k. 12.00. Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman (tel. 040 577 62 55).

A vacancy opening on the Board of the Bank of Finland27.1.2023 10:00:00 EET | Press release

Applications are invited from 27 January 2023 for the position of Member of the Board of the Bank of Finland. The Parliamentary Supervisory Council at its meeting today set in motion the application pro-cess for the position. The term of office is five years and will begin on 12 July 2023. The position is available because the term of office of the current Member of the Board is coming to an end. Applicants must have an appropriate higher university degree, a good knowledge of the monetary economy or financial operations, and proven management skills and management experience. As-sessment of the applications will give particular weight to educational qualifications in economics. Knowledge of monetary policy and related research will be considered beneficial. Applications, with a curriculum vitae attached, should be addressed to the Parliamentary Supervisory Council and submitted via www.suomenpankki.fi/rekry no later than 12:00 noon on Wednesday 15 February 2023. For further details, p

Suomen Pankin johtokunnan jäsenen virka avoimeksi27.1.2023 10:00:00 EET | Tiedote

Suomen Pankin johtokunnan jäsenen virka tulee haettavaksi 27.1.2023. Pankkivaltuusto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan hakumenettelyn käynnistämisestä viran täyttämiseksi. Viran toimikausi on viisi vuotta ja virka täytetään 12.7.2023 alkaen. Virka tulee haettavaksi nykyisen johtokunnan jäsenen toimikauden päättyessä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys rahatalouteen tai rahoitustoimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Virkaa täytettäessä taloustieteen koulutukselle annetaan erityistä painoa. Rahapolitiikan ja sen tutkimuksen tuntemus luetaan eduksi. Pankkivaltuustolle osoitettu hakemus, jonka liitteenä on ansioluettelo, pyydetään toimittamaan verkkosivuston www.suomenpankki.fi/rekry kautta viimeistään keskiviikkona 15.2.2023 klo 12.00. Lisätietoja antaa pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (p. 040 577 6255).

Internationella valutafonden publicerar utvärderingar av Finlands ekonomi och finansiella sektor23.1.2023 10:29:42 EET | Uutinen

Internationella valutafonden (IMF) har slutfört sin årliga utvärdering av Finlands ekonomi och de ekonomiska utsikterna för Finland. Utvärderingen bygger på diskussioner som den delegation från IMF som besökte Finland på hösten 2022 förde med myndigheter, forskningsinstitut, privata finansinstitut, arbetsmarknadsparter och andra instanser. Dessutom har IMF tagit fram en utvärdering av den finansiella stabiliteten inom ramen för programmet för utvärdering av den finansiella sektorn (Financial Sector Assessment Programme, FSAP). Valutafondens direktion behandlade de slutliga utvärderingsrapporterna den 18 januari 2023. Rapporterna finns tillgängliga på valutafondens webbplats www.imf.org. IMF:s landrapport (PDF) Finland: Financial System Stability Assessment Närmare upplysningar lämnas av Anni Norring, telefon 09 183 2120, anni.norring@bof.fi, och Tuulia Asplund, telefon 09 183 2324, tuulia.asplund@bof.fi.

Kansainvälinen valuuttarahasto julkaisee arviot Suomen taloudesta ja rahoitussektorista23.1.2023 10:29:38 EET | Uutinen

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on saanut päätökseen vuosittaisen arvionsa Suomen talouden tilasta ja näkymistä. Arvio perustuu keskusteluihin, joita Suomessa syksyllä 2022 vieraillut valuuttarahaston asiantuntijaryhmä kävi viranomaisten, tutkimuslaitosten, yksityisten rahoituslaitosten, työmarkkinaosapuolten ja muiden tahojen kanssa. Lisäksi IMF on laatinut arvion Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudesta rahoitussektorin arviointiohjelman mukaan (Financial Sector Assessment Program, FSAP). Valuuttarahaston johtokunta keskusteli arvioiden loppuraporteista 18. tammikuuta 2023. Raportti on saatavilla valuuttarahaston nettisivulla www.imf.org. IMF:n maa-arvio (PDF) Finland: Financial System Stability Assessment Lisätietoja antaa ekonomisti Anni Norring, puh. 09 183 2120 tai anni.norring@bof.fi, ja Tuulia Asplund, puh. 09 183 2324 tai tuulia.asplund@bof.fi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum