Työllisyysrahasto

Inbjudan: Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte i Helsingfors

Dela

Välkommen till Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringmöte torsdagen den 15 september till fredagen den 16 september. I Börshuset i Helsingfors. Seminariet ordnas av Sysselsättningsfonden och Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Coronapandemin prövade de nordiska arbetslöshetsförsäkringssystemen och i många länder var man tvungen att överväga och genomföra exceptionella arrangemang för att säkerställa att systemen fungerar. Utgående från detta beslöt man att temat för seminariet är Arbetslöshetsskyddssystemens funktion och ekonomiska hållbarhet under kriser, som de nordiska arbetslöshetsförsäkringsexperterna samlas för att diskutera om och dela med sig av sina erfarenheter.

Representanter för media är välkomna att höra anföranden och diskussioner. Vi tar också emot önskemål om intervjuer. Det är fritt fram att göra artiklar och inslag om evenemanget.

Meddela i förväg om du deltar och om eventuella önskemål om intervjuer

 • till Tiina Kytömäki vid Arbetslöshetskassornas Samorganisation per e-post tiina.kytomaki(at)tyj.fi eller per telefon 040 7171 147 eller
 • till Thomas Kiil vid Sysselsättningsfonden per e-post thomas.kiil(at)tyollisyysrahasto.fi eller per telefon 040 764 3836

Programmet under det två dagar långa mötet består bland annat av följande inledningsanföranden:

Torsdag

 • Seminariet öppnas
  Hanna Sarkkinen, social- och hälsovårdsminister

 • How to predict the demand of labour in the short and long term
  Elina Pylkkänen, Arbets- och näringsministeriet

 • Let’s work: Tackling long-term unemployment
  Birna Guðmundsdóttir, Vinnumálastofnun (VMST), Island

 • Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och samverkande system för att mildra effekterna av pandemin
  Jenny Oretun Wilnier och Kristian Löfgren, Arbetsförmedlingen, Sverige

Fredag

 • Hvordan NAV sikret finansiering av koronatiltakene under pandemien og hva vi har lært oss
  Yngvar Åsholt, Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), Norge

 • Sustainable financing of unemployment benefits
  Janne Metsämäki, Sysselsättningsfonden

 • Paneldiskussion: The effects of the Covid pandemic and overcomning the crisis

  SE: Lars Lööw, Arbetsförmedlingen
  NO: Yngvar Åsholt, Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
  FI: Essi Rentola, Social- och hälsovårdsministeriet
  DK: Asbjørn Sonne Nørgaard, Cevea
  IS: Vilmar Pétursson, Vinnumálastofnun

Paneldiskussionen hålls på engelska.

Hela programmet finns på seminariets webbplats. Föredragen hålls på skandinaviska och engelska. Presentationerna på skandinaviska simultantolkas på engelska. Seminariet leds av Annika Damström.

Talarnas presentationsmaterial publiceras på webbplatsen efter seminariet.

Information om Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmötes bakgrund

Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte fick sin början på initiativ av arbetslöshetsförsäkringsaktörer i Norden. Seminariet ordnades för första gången i Köpenhamn 1949 och har sedan dess ordnats vartannat år. Syftet med seminariet är att samlas kring aktuella arbetslöshetsförsäkringsfrågor och sprida information. Seminariet riktar sig till dem som verkställer utkomstskyddet för arbetslösa, dvs. arbetslöshetskassorna, arbetskraftsmyndigheterna och vederbörande ministerier. Seminariet ordnas mellan de nordiska länderna i följande ordning: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Työllisyysrahasto
Työllisyysrahasto
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyollisyysrahasto/

Sysselsättningsfonden uppbär arbetslöshetsförsäkringspremier för att finansiera utkomstskydd och främja utveckling av löntagarnas kompetens med vuxenutbildnings vuxenutbildningsförmåner.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation är en intressebevaknings- och utbildningsorganisation och ett samarbetsorgan för arbetslöshetskassorna.

Följ Työllisyysrahasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Työllisyysrahasto

Aikuiskoulutustuen hakijoiden määrä laskussa sosiaali-, terveys- ja koulutusaloilla 24.11.2022 08:05:00 EET | Tiedote

Työllisyysrahasto maksaa aikuiskoulutustukea, jota saavat työstään kokonaan tai osittain opintovapaalle jäävät aikuiset. Opiskelu aikuiskoulutustuen turvin on ollut kasvussa viimeiset kymmenen vuotta. Vuonna 2021 aikuiskoulutustukea maksettiin 28 322 henkilölle. Tukea saaneiden määrä kasvoi 4,6, prosenttia edellisvuodesta. - Näyttää sille, että myös vuonna 2022 aikuiskoulutustuen hakijoiden kokonaismäärä kasvaa jälleen, kertoo Työllisyysrahaston asiakkuusjohtaja Tuulikki Saari. Kuitenkin tarkemmin eri aloja tarkastellessa on aikuiskoulutustuen käyttö muuttunut suurestikin. Eniten muutoksia on nähtävissä koulutusalalla, ravitsemusalalla sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla. Koulutusalalta on kadonnut aikuiskoulutustuen hakijoita hieman yli 50 %, kun verrataan vuotta 2019 vuoteen 2021. Kun vuonna 2019 koulutusalalta lähdettiin opiskelemaan aikuiskoulutustuen avulla 2494 henkilön voimin, vuonna 2021 heitä oli enää 1231 henkilöä. Vuonna 2021 kolmannes niistä, jotka koulutusalalta lä

Kutsu: Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringsmöte -seminaariin Helsinkiin7.9.2022 12:17:05 EEST | Kutsu

Tervetuloa Nordiskt Arbetslöshetsförsäkringmöte -seminaariin to 15.9. - pe 16.9. Pörssitalolle Helsinkiin. Seminaarin järjestävät Työllisyysrahasto ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö. Koronapandemia koetteli Pohjoismaiden työttömyysvakuutusjärjestelmiä ja monessa maassa jouduttiin miettimään ja toteuttamaan poikkeuksellisia järjestelyitä järjestelmien toimivuuden turvaamiseksi. Tältä pohjalta seminaarin teemaksi päätettiin Työttömyysturvajärjestelmien toimivuus ja taloudellinen kestävyys kriisien aikana, josta Pohjoismaiset työttömyysvakuutusasiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan. Median edustajat ovat tervetulleita kuulemaan puheenvuoroja ja keskusteluja. Otamme myös vastaan haastattelutoiveita. Tilaisuudesta saa vapaasti tehdä juttuja. Ilmoita saapumisestasi ja mahdollisesta haastattelutoiveistasi etukäteen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön Tiina Kytömäelle sähköpostitse tiina.kytomaki(at)tyj.fi tai puhelimitse 040 7171 147 tai Työllisyysrahaston Thomas

Kutsu: Työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2023 -mediatilaisuus18.8.2022 08:00:00 EEST | Kutsu

Tervetuloa Työllisyysrahaston järjestämään mediatilaisuuteen torstaina 25.8. klo 13 - 14. Tilaisuudessa Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki sekä taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Tapio Oksanen kertovat Euroopan ja Suomen taloustilanteesta ja niiden vaikutuksesta rahaston talouteen sekä rahaston esityksestä vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksuiksi. Voit osallistua tilaisuuteen joko Työllisyysrahaston toimistolla (Itämerenkatu 11-13, Helsinki) tai etänä. Tilaisuuteen toimistollamme osallistuville tarjoamme iltapäiväkahvit. Mediatilaisuudesta voit tehdä vapaasti uutisia. Keskusteluun ja kysymyksiin on varattu aikaa tilaisuuden loppupuolelta. Lisäksi tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus kahdenkeskisiin haastatteluihin Metsämäen ja Oksasen kanssa. Ilmoittaudu mediatilaisuuteen tiistaihin 23.8.2022 mennessä osoitteessa https://forms.office.com/r/ztiAqH2r1T. Lähetämme sähköpostiisi saapumisohjeet sekä linkin streamiin lähempänä ajankohtaa. Tervetuloa! Taustatietoa Työl

Kutsu: Työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2023 -mediatilaisuus12.8.2022 08:00:00 EEST | Kutsu

Tervetuloa Työllisyysrahaston järjestämään mediatilaisuuteen torstaina 25.8. klo 13 - 14. Tilaisuudessa Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki sekä taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Tapio Oksanen kertovat Euroopan ja Suomen taloustilanteesta ja niiden vaikutuksesta rahaston talouteen sekä rahaston esityksestä vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksuiksi. Voit osallistua tilaisuuteen joko Työllisyysrahaston toimistolla (Itämerenkatu 11-13, Helsinki) tai etänä. Tilaisuuteen toimistollamme osallistuville tarjoamme iltapäiväkahvit. Mediatilaisuudesta voit tehdä vapaasti uutisia. Keskusteluun ja kysymyksiin on varattu aikaa tilaisuuden loppupuolelta. Lisäksi tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus kahdenkeskisiin haastatteluihin Metsämäen ja Oksasen kanssa. Ilmoittaudu mediatilaisuuteen tiistaihin 23.8.2022 mennessä osoitteessa https://forms.office.com/r/ztiAqH2r1T. Lähetämme sähköpostiisi saapumisohjeet sekä linkin streamiin lähempänä ajankohtaa. Tervetuloa! Taustatietoa Työl

New type of restructuring protection introduced for persons aged 55 or over – eligibility for extended unemployment benefits phased out29.6.2022 09:00:00 EEST | Press release

A new package of measures being introduced is intended to improve the labour market situation of persons aged 55 or over. They include a restructuring protection allowance and voluntary training. For employers, this means paying a new restructuring protection fee. Also, the age limit for extended unemployment benefits will be raised for those born in 1963 or 1964, and those born in 1965 or later will not be eligible at all. With the abolishment of extended unemployment benefits, the liability component payable by employers will be discontinued as well.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum